logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Golau haul, a sêr a lleuad

Golau haul, a sêr a lleuad, popeth da a hardd ei lun, rhyfeddodau mawr y cread, dyna roddion Duw ei hun. Clod i’r Arglwydd, clod i’r Arglwydd, am bob rhodd i’n cadw’n fyw, O moliannwn a chydganwn am mai cariad ydyw Duw. Ffurf a lliw y coed a’r blodau, ffrwythau’r ddaear i bob un, holl […]


Glynwn gyda’r Iesu

Glynwn gyda’r Iesu, Cyfaill dynol-ryw; Unwn oll i’w garu, Gan mor annwyl yw; Ffyddlon yw i’n cofio Â’i ddaioni drud: Glynwn ninnau wrtho, Cyfaill gorau’r byd. Glynwn gyda’r Iesu, Mae i ni yn frawd; Daeth yn un o’n teulu, Bu fel ni yn dlawd; Atom i’n cysuro Daeth i lawr o’r nef; Mae’n ein cofio […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Gras tu hwnt i’m deall i

Gras tu hwnt i’m deall i, Yn rhad a helaeth er fy mai Alwodd fi ers cyn i’m fod I roi i Ti y mawl a’r clod. Gras rhyfeddol, dwfn a glân Welodd ddyfnder f’angen i, Yn derbyn baich fy mhechod i A’m gwisgo â’th gyfiawnder di. Gras, A dalodd y pris i’m dwyn i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 16, 2015

Gwêl ni’r awron yn ymadael

Gwêl ni’r awron yn ymadael, Bydd wrth raid Inni’n blaid, Arglwydd, paid â’n gadael. N’ad in nabod dim, na’i garu, Tra fôm byw, Ond y gwiw Groeshoeliedig Iesu. Os gelynion ddaw i’n denu, Yna’n ddwys Bwrw’n pwys Wnelom ar yr Iesu. Hyfryd fore heb gaethiwed Wawria draw, Maes o law Iesu ddaw i’n gwared. Gwyn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 14, 2015

Golau a nerthol yw ei eiriau

Golau a nerthol yw ei eiriau, Melys fel y diliau mêl, Cadarn fel y bryniau pwysig; Angau Iesu yw eu sêl; Y rhain a nertha ‘nhraed i gerdded Dyrys anial ffordd ymlaen; Y rhain a gynnal f’enaid egwan, Yn y dŵr ac yn y tân. Gwedd dy wyneb sy’n rhagori Ar drysorau’r India draw; Mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015

Gwnes di arllwys dy gariad (Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law)

Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Trwyddot ti cefais ffordd trwy ffydd I ddod i’r gras dwi’n sefyll ynddo, Do, cefais ffordd trwy ffydd i ddod I’r gras dwi’n sefyll ynddo. Cytgan: Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Pen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Gweld dy gariad anorchfygol

Gweld dy gariad anorchfygol, Gweld dy chwerw angau loes, Gweld dy ofal maith diflino Di amdanaf drwy fy oes, Sydd yn dofi Grym fy nwydau cryfa’u rhyw. O! na welwn ddydd yn gwawrio – Bore tawel hyfryd iawn, Haul yn codi heb un cwmwl, Felly’n machlud y prynhawn; Un dïwrnod Golau eglur boed fy oes. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 29, 2015

Gwyn a gwridog yw fy Arglwydd

(Iesu ei hun yn ddigon) Gwyn a gwridog yw fy Arglwydd, Gwyn a gwridog yw ei wedd; Brenin y brenhinoedd ydyw Yma a thu draw i’r bedd; Mae dy degwch Wedi’m hennill ar dy ôl. Can’ ffarwél i bopeth arall, ‘Rwyt Ti’n ddigon mawr dy hun, Derfydd nefoedd, derfydd daear, Derfydd tegwch wyneb dyn: ‘R […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 26, 2015

Gorffennwyd! Y Meseia roes

Gorffennwyd! Y Meseia roes Ei fywyd dros bechodau’r byd; Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed – Cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd! Talwyd dyled lawn Brynhawn drwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith Iawn drwy waed yr Oen, Bu farw Iesu drosom ni. Fe rwygwyd llen y deml fu, Agorwyd ffordd i’r nefoedd fry; Trwy Grist fe chwalwyd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Gwelwn Iesu

Gwelwn Iesu Ar y groes yn diodde’n aberth yn ein lle – Profi grym marwolaeth ddu a’r bedd. Cododd eto’n fyw, ac aeth i’r nef! Nawr, gwelwn Iesu: Ar ddeheulaw Duw eisteddodd ‘lawr, Ac mae’n eiriol trosom ni yn awr. A’i air mae’n cynnal nef a daear lawr. Mor ogoneddus wyt! Disglair goncwerwr wyt! Fe […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015