logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Gobaith Byw

Mor fawr y bwlch a fu unwaith rhyngom, Mor fawr y mynydd tu hwnt i mi, Ac mewn anobaith, fe drois i’r nefoedd gan ddweud dy enw yn y nos; A thrwy’r tywyllwch, daeth dy haelioni chwalodd gysgodion f’enaid i, Y gwaith ’orffenwyd, y diwedd seliwyd Iesu Grist, fy ngobaith byw. Pwy a ddychmygai y […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Grym y Gair a roed ar gerdded

Grym y Gair a roed ar gerdded gam wrth gam drwy wledydd byd wrth i bobloedd glywed datgan yn eu geiriau’r hanes drud: diolch wnawn am bob cyfieithydd a gysegrodd ddawn a gwaith er rhoi allwedd porth dy Deyrnas yn nhrysorfa llawer iaith. Grym y Gair a ysbrydolodd ein cyfieithwyr cynnar ni, a’u holynwyr fu’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 11, 2020

Gostyngeiddrwydd

[Philipiaid 2, Alaw: Y Gwŷdd] Yr oedd Crist Iesu’n Harglwydd ar ffurf Duw, ar ffurf Duw, Heb geisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw, gydradd â Duw. Gwacâodd Ef ei hun, Gan ddyfod ar ffurf dyn, Fel caethwas oedd ei lun, er fod Ef yn Dduw, fod Ef yn Dduw. A phan oedd ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Godidog Ddydd

Mae hon yn hen emyn – ond mae cerddoriaeth gyfoes wedi cael ei chyfansoddi ar ei chyfer – dilynwch y ddolen youtube ar waelod y dudalen. Pennill 1 Un dydd gyda’r nefoedd yn orlawn o’i foliant, Un diwrnod â phechod yn ddu fel y fall, Iesu ddaeth atom, fe’i anwyd o forwyn, I fyw yn […]


Gogoniant i Dduw

Gogoniant i Dduw yn y nefoedd goruchaf Tangnefedd islaw ar y ddaear i ni; Addolwn, moliannwn, diolchwn am d’ogoniant, Dduw Dad hollalluog, ein brenin wyt Ti. Arglwydd Iesu, Oen Duw sydd yn dwyn ymaith pechodau, Fab Duw, trugarha wrthym, gwrando ein llef; Ti’n unig sy’n sanctaidd, Ti’n unig yw’r Arglwydd, Tad, Mab, Ysbryd Glân, yng […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Gwelwn ffrwyth dy gariad tyner di, ein Tad

Cariad Duw (Tôn: Cymer ein calonnau, 75 Caniedydd yr Ifanc) Gwelwn ffrwyth dy gariad tyner di, ein Tad, yn y lliwiau cywrain sydd yn llonni’n gwlad; Ti sy’n dwyn cyfaredd machlud ar ei awr, Ti sy’n cynnau’r llusern sy’n arwyddo’r wawr; gelwi y tymhorau, deuant yn eu pryd; d’eiddo Di yw’r cynllun sy’n rhoi bod […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Gorfoledd i’n calon wrth fynd ar ein taith

Diolch am fyd natur (Tôn: Plwyf Llangeler) Gorfoledd i’n calon wrth fynd ar ein taith, yw’r sicrwydd, Dad nefol, dy fod wrth dy waith; tydi’n dy ddoethineb sy’n llunio a gwau patrymau byd natur, a Thi sy’n bywhau; O Roddwr pob harddwch, diolchwn o hyd am feddwl amdanom wrth lunio dy fyd. Hyfrydwch i’n llygaid […]


Gwaredwr y Byd

Tôn: Tŵr Gwyn (622 Caneuon Ffydd) Caed cyfoeth gras y nefoedd yn y crud, a chariad Tad drwy’r oesoedd yn y crud; caed Duw’n ei holl ogoniant, o fore dydd y trefniant yn Eden gyda’i ramant yn y crud; caed cysgod croes ein pryniant yn y crud. Cyn dyfod dydd dy eni Iesu da, fe’th […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Ganol gaeaf noethlwm

Ganol gaeaf noethlwm cwynai’r rhewynt oer, ffridd a ffrwd mewn cloeon llonydd dan y lloer: eira’n drwm o fryn i dref, eira ar dwyn a dôl, ganol gaeaf noethlwm oes bell yn ôl. Metha nef a daear gynnwys ein Duw; ciliant hwy a darfod pan fydd ef yn llyw: ganol gaeaf noethlwm digon beudy trist […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau

Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau, gwn pa le mae’r trysor mawr; profais flas y bywyd newydd, O fendigaid, fwynaf awr: grym y cariad a’m henillodd innau’n llwyr. Gwn pwy yw yr hwn a’m carodd, gwn pwy yw y rhoddwr rhad, gwynfydedig Fab y nefoedd ar wael lwch yn rhoi mawrhad; O ryfeddod: nerth ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016