Gobaith

Godidog Ddydd

Mae hon yn hen emyn – ond mae cerddoriaeth gyfoes wedi cael ei chyfansoddi ar ei chyfer – dilynwch y ddolen youtube ar waelod y dudalen. Pennill 1 Un dydd gyda’r nefoedd yn orlawn o’i foliant, Un diwrnod â phechod yn ddu fel y fall, Iesu ddaeth atom, fe’i anwyd o forwyn, I fyw yn […]


Gogoniant i Dduw

Gogoniant i Dduw yn y nefoedd goruchaf Tangnefedd islaw ar y ddaear i ni; Addolwn, moliannwn, diolchwn am d’ogoniant, Dduw Dad hollalluog, ein brenin wyt Ti. Arglwydd Iesu, Oen Duw sydd yn dwyn ymaith pechodau, Fab Duw, trugarha wrthym, gwrando ein llef; Ti’n unig sy’n sanctaidd, Ti’n unig yw’r Arglwydd, Tad, Mab, Ysbryd Glân, yng […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Gwelwn ffrwyth dy gariad tyner di, ein Tad

Cariad Duw (Tôn: Cymer ein calonnau, 75 Caniedydd yr Ifanc) Gwelwn ffrwyth dy gariad tyner di, ein Tad, yn y lliwiau cywrain sydd yn llonni’n gwlad; Ti sy’n dwyn cyfaredd machlud ar ei awr, Ti sy’n cynnau’r llusern sy’n arwyddo’r wawr; gelwi y tymhorau, deuant yn eu pryd; d’eiddo Di yw’r cynllun sy’n rhoi bod […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Gorfoledd i’n calon wrth fynd ar ein taith

Diolch am fyd natur (Tôn: Plwyf Llangeler) Gorfoledd i’n calon wrth fynd ar ein taith, yw’r sicrwydd, Dad nefol, dy fod wrth dy waith; tydi’n dy ddoethineb sy’n llunio a gwau patrymau byd natur, a Thi sy’n bywhau; O Roddwr pob harddwch, diolchwn o hyd am feddwl amdanom wrth lunio dy fyd. Hyfrydwch i’n llygaid […]


Gwaredwr y Byd

Tôn: Tŵr Gwyn (622 Caneuon Ffydd) Caed cyfoeth gras y nefoedd yn y crud, a chariad Tad drwy’r oesoedd yn y crud; caed Duw’n ei holl ogoniant, o fore dydd y trefniant yn Eden gyda’i ramant yn y crud; caed cysgod croes ein pryniant yn y crud. Cyn dyfod dydd dy eni Iesu da, fe’th […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Ganol gaeaf noethlwm

Ganol gaeaf noethlwm cwynai’r rhewynt oer, ffridd a ffrwd mewn cloeon llonydd dan y lloer: eira’n drwm o fryn i dref, eira ar dwyn a dôl, ganol gaeaf noethlwm oes bell yn ôl. Metha nef a daear gynnwys ein Duw; ciliant hwy a darfod pan fydd ef yn llyw: ganol gaeaf noethlwm digon beudy trist […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau

Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau, gwn pa le mae’r trysor mawr; profais flas y bywyd newydd, O fendigaid, fwynaf awr: grym y cariad a’m henillodd innau’n llwyr. Gwn pwy yw yr hwn a’m carodd, gwn pwy yw y rhoddwr rhad, gwynfydedig Fab y nefoedd ar wael lwch yn rhoi mawrhad; O ryfeddod: nerth ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Golau haul, a sêr a lleuad

Golau haul, a sêr a lleuad, popeth da a hardd ei lun, rhyfeddodau mawr y cread, dyna roddion Duw ei hun. Clod i’r Arglwydd, clod i’r Arglwydd, am bob rhodd i’n cadw’n fyw, O moliannwn a chydganwn am mai cariad ydyw Duw. Ffurf a lliw y coed a’r blodau, ffrwythau’r ddaear i bob un, holl […]


Glynwn gyda’r Iesu

Glynwn gyda’r Iesu, Cyfaill dynol-ryw; Unwn oll i’w garu, Gan mor annwyl yw; Ffyddlon yw i’n cofio Â’i ddaioni drud: Glynwn ninnau wrtho, Cyfaill gorau’r byd. Glynwn gyda’r Iesu, Mae i ni yn frawd; Daeth yn un o’n teulu, Bu fel ni yn dlawd; Atom i’n cysuro Daeth i lawr o’r nef; Mae’n ein cofio […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Gras tu hwnt i’m deall i

Gras tu hwnt i’m deall i, Yn rhad a helaeth er fy mai Alwodd fi ers cyn i’m fod I roi i Ti y mawl a’r clod. Gras rhyfeddol, dwfn a glân Welodd ddyfnder f’angen i, Yn derbyn baich fy mhechod i A’m gwisgo â’th gyfiawnder di. Gras, A dalodd y pris i’m dwyn i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 16, 2015