logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith

DYNION: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, MERCHED: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, DYNION: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, MERCHED: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, PAWB: Baner cariad drosof fi roes Ef. DYNION: Eiddof fi f’anwylyd ac yntau fi, MERCHED: Eiddof fi f’anwylyd ac […]


Fe brynaist ti a’th werthfawr waed

Fe brynaist ti a’th werthfawr waed, Rai o bob gwlad a llwyth ac iaith; Rhyddid o gaethiwed pechod du, Wedi’r bedd fe atgyfoda llu, I dragwyddol hedd: Teilwng yw yr Oen ar yr orsedd yn awr, O’r anrhydedd, gogoniant A’r nerth a’r holl fawl! Teilwng yw yr Oen ar yr orsedd yn awr, O’r anrhydedd, […]


Fe atseinia’r dyffrynoedd

Fe atseinia’r dyffrynoedd a chân o fawl, Bydd y llew yn cydorwedd â’r oen. I’w lywodraeth ni bydd dim diwedd mwy, A’i ogoniant a leinw’r byd. Dy ewyllys wneir, A gwrandewir dy Air, Boed i’th Deyrnas di ddod yn ein plith. Mae ’na floedd drwy y tir wrth in ateb y gri, Clod i’r Brenin! […]


Fy Nhad, dy gariad di

Fy Nhad, dy gariad di A dalodd drosof fi, I mi, yr euog un Fynd yn rhydd! Rhyfeddod nef, o’r fath gariad, Ei fywyd Ef drosof fi. O gariad rhad – marw yn fy lle, I mi gael byw, i mi gael byw. Yr Un ar groes o bren, Fab Duw, wrthodwyd. Ond o, ei […]


Fe roddaist heibio orsedd nef

Fe roddaist heibio orsedd nef, I gerdded llwybr tua’r bedd, Dioddef trais y rhai a greaist ac a geraist. Dygaist faich f’euogrwydd i – Marw ar groes, ond codaist ti; Nawr teyrnasu rwyt O’r nef yn ddyrchafedig. O galluoga fi i’th foli di, Prynaist fi a’th waed ar Galfari; Cyffesaf a charaf di’n dragwyddol. Ti […]


Fe roddwyd mab

Fe roddwyd mab – Rhyfeddol ydyw Ef; Fe roddwyd mab – Cynghorwr dae’r a nef; Y Cadarn Dduw, Tad Tragwyddoldeb ydyw, Tywysog Hedd, oleua nef y nef. Y Cadarn Dduw, Tad Tragwyddoldeb ydyw, Tywysog Hedd, oleua nef y nef. (Geiriau eraill ar yr un dôn – ‘Dros Gymru’n Gwlad’ – Lewis Valentine) anad. cyf. Arfon […]


Fy Iesu, ‘Ngwaredwr

Fy Iesu, ‘Ngwaredwr, Arglwydd ‘does neb fel ti’n Deilwng yn wir o’m moliant i; Rhyfeddol yw dy gariad cryf. Fy nghysur, fy nghysgod, Ti yw fy noddfa a’m nerth. Popeth sy’n bod, o dan y rhod, Uned i’w addoli ef. Bloeddiwch i Dduw’r ddaear oll, cenwch ‘nawr. Nerth a gogoniant, i’th enw rhown fawl. Plyga’r […]


Fe’i harchollwyd

Fe’i harchollwyd am ein troseddau, A thros ein hanwireddau ni; Pris ein heddwch ni roddwyd arno, A chawsom ni lwyr iachad. Fe’i harweiniwyd ef i’r lladdfa, Cymerodd ef ein beiau ni; Ac o dir y byw fe’i torrwyd, Yr un di-fai drosom ni. Crwydro wnaethom ni bob un, Aethom bawb i’w ffordd ei hun, Ac […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970