logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fyth, fyth rhyfedda’ i’r cariad

Fyth, fyth rhyfedda’ i’r cariad yn nhragwyddoldeb pell, a drefnodd yn yr arfaeth im etifeddiaeth well na’r ddaear a’i thrysorau, a’i brau bleserau ‘nghyd; fy nghyfoeth mawr na dderfydd yw Iesu, Prynwr byd. Ar noswaith oer fe chwysai y gwaed yn ddafnau i lawr, ac ef mewn ymdrech meddwl yn talu’n dyled fawr; fe yfai’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

F’enaid, gwêl i Gethsemane

F’enaid, gwêl i Gethsemane, edrych ar dy Brynwr mawr yn yr ing a’r ymdrech meddwl, chwys a gwaed yn llifo i lawr. Dyma’r cariad mwyaf rhyfedd, mwyaf rhyfedd fu erioed! Yn yr ardd, pan ddaliwyd Iesu, fe atebodd drosom ni, “Gadewch iddynt hwy fynd ymaith, yn eu lle cymerwch fi!” Dyma’r cariad mwyaf rhyfedd, mwyaf […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Frenin nef, addolwn Frenin nef

Frenin nef, addolwn Frenin nef, boed gogoniant, anrhydedd, mawl iddo ef: Frenin nef, llifa’i awdurdod ef o’i orsedd fry, fe’i rhoir i ni, mawl fo ein llef! Plygwn lawr, dyrchafwn nawr hardd enw Iesu, iddo ef dyrchafwn lef, Grist Iesu ein Brenin: Frenin nef, addolwn Frenin nef, marw wnaeth ef, nawr mae’n y nef, addolwn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Fry yn dy nefoedd clyw ein cri

Fry yn dy nefoedd clyw ein cri, pob gras a dawn sydd ynot ti; nac oeda’n hwy dy deyrnas fawr, O Dduw ein Iôr, pâr lwydd yn awr. Nid aeth o’n cof dy wyrthiau gynt, y sanctaidd dân a’r bywiol wynt; gwyn fyd na ddeuent eto i lawr, O Dduw ein Iôr, pâr lwydd yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Fel yr hydd a fref am ddyfroedd

Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fy enaid i yn dyheu am fod yn agos er mwyn profi o’th gwmni di. Ti dy hun yw fy nerth a’m tŵr, a chyda thi, ‘rwyf finnau’n siwr mai tydi yw serch fy nghalon, ac O Dduw, addolaf di. Gwell wyt ti nag aur ac […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Felly carodd Duw wrthrychau

Felly carodd Duw wrthrychau anhawddgara’ erioed a fu, felly carodd, fel y rhoddodd annwyl Fab ei fynwes gu; nid arbedodd, ond traddododd ef dros ein pechodau i gyd: taro’r cyfaill, arbed gelyn, “Felly carodd Duw y byd.” Felly carodd, ond ni ddichon holl angylion nef y nef draethu, i oesoedd tragwyddoldeb, led a hyd ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Fe dorrodd y wawr, sancteiddier y dydd

Fe dorrodd y wawr, sancteiddier y dydd, fe ddrylliwyd yr iau, mae’r Cadarn yn rhydd, fe gododd y Ceidwad, boed moliant i Dduw, fe goncrwyd marwolaeth, mae’r Iesu yn fyw! Cyhoedder y gair, atseinier y sôn, a thrawer y salm soniarus ei thôn, dywedwch wrth Seion alarus a gwyw am sychu ei dagrau, mae’r Iesu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Fel y rhed llifogydd mawrion

Fel y rhed llifogydd mawrion fel y chwyth yr awel gref, felly bydded f’ocheneidiau yn dyrchafu tua’r nef; gwn, fy Nuw na elli atal, gwn na elli roi nacâd o un fendith is y nefoedd ag sydd imi er iachâd F’enaid wrth y nef sy’n curo, yno mae yn pledio’n hy, ac ni osteg oni […]


Fe roed imi ddymuniadau

Fe roed imi ddymuniadau nad oes dim o fewn y byd, yn y dwyrain na’r gorllewin a all hanner llanw ‘mryd: tragwyddoldeb, yno llenwir fi yn llawn. Mi gaf yno garu a fynnwyf, cariad perffaith, pur, di-drai; cariad drwy ryw oesoedd mawrion nad â fymryn bach yn llai: môr diderfyn byth yn berffaith, byth yn […]


Fy Nuw, fy Nhad, fy Iesu

Fy Nuw, fy Nhad, fy Iesu, boed clod i’th enw byth, boed dynion yn dy foli fel rhif y bore wlith; O na bai gwellt y ddaear oll yn delynau aur i ganu i’r hwn a anwyd ym Methlem gynt o Fair. O Iesu, pwy all beidio â’th ganmol ddydd a nos? A phwy all […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015