logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ein nerth a’n cadarn dŵr yw Duw

Ein nerth a’n cadarn dŵr yw Duw, ein tarian a’n harfogaeth; o ing a thrallod o bob rhyw rhydd gyflawn waredigaeth. Archelyn dyn a Duw llawn o gynddaredd yw, ei lid a’i ddichell gref yw ei arfogaeth ef; digymar yw’r anturiaeth. Ni ellir dim o allu dyn: mewn siomiant blin mae’n diffodd; ond drosom ni […]


Ewch allan mewn llawenydd

Ewch allan mewn llawenydd ac mewn heddwch gwir, bloeddia’r bryniau a’r mynyddoedd foliant o’ch blaen chwi, a holl goed y maes gurant ddwylo ynghyd wrth foli’r Arglwydd Dduw: curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, yn llawen molant ef. STUART DAUERMANN […]


Esgyn gyda’r lluoedd

Esgyn gyda’r lluoedd fry i fynydd Duw, tynnu tua’r nefoedd, bywyd f’enaid yw. Yfwn o ffynhonnau gloywon ddyfroedd byw wrth fynd dros y bryniau tua mynydd Duw. Dringwn fel ein tadau dros y creigiau serth; canwn megis hwythau, “Awn o nerth i nerth.” Pan wyf ar ddiffygio, gweld y ffordd yn faith, Duw sydd wedi […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Enynnaist ynof dân

Enynnaist ynof dân, perffeithiaf dân y nef, ni all y moroedd mawr ddiffoddi mono ef; dy lais, dy wedd, a gweld dy waed, sy’n troi ‘ngelynion dan fy nhraed. Mae caru ‘Mhrynwr mawr, mae edrych ar ei wedd y pleser mwya’ nawr sy i’w gael tu yma i’r bedd: O gariad rhad, O gariad drud, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2015

Ef yw yr Iôr

Ef yw yr Iôr, teyrnasa’n y nef; Ef yw yr Iôr. Fe greodd mewn t’wyllwch oleuni â’i lef; Ef yw yr Iôr. Pwy sy’n debyg i hwn – r’Hen Ddihenydd yw Ef; Ef yw yr Iôr. Daw atom, ei bobl, yn nerthol o’r nef; Ef yw yr Iôr. Anfon d’allu, O Dduw ein Iôr; Anfon […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Eistedd wyt ar ddeheulaw’r Tad

Eistedd wyt ar ddeheulaw’r Tad, Cans ti yw yr Archoffeiriad. Eistedd wyt yn y nefoedd fry; Wrth dy draed yn awr Fe ddown i’th foli di. Ramon Pink: We will place you on the highest place, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1982 Sovereign Music UK P O Box 356, Leighton Buzzard LU7 3WP UK […]


Edrych o’th flaen

Edrych o’th flaen, ac fe weli wyrthiau Duw; Cod dithau’th lais i ddiolch am gael byw. O, Dduw ein Tad, Fe ganwn ni Haleliwa, o fawl i ti. Carl Tuttle: Open your eyes, cyfieithiad awdurdodedig: Nest Ifans © Mercy Publishing/Thankyou Music 1985. Gwein. Gan Copycare (Grym Mawl 1: 132)

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Ein Hunig Obaith

Y mae Cymru wedi troi ei chefn, wedi teithio’n bell oddi wrthyt Ti, a dirmygu dy holl roddion grasol; O ein Tad trugarog clyw ein cri: Cymer Dy le ac anfon Dy lân Ysbryd i’r enaid sych sy’n barod am Dy dân. Ein hunig obaith tyrd i’n llenwi eto. Adfywia ni yn nerth Dy Ysbryd […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970