logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dal fy llygad, dal heb ŵyro

(Ceisio Duw yn unig) Dal fy llygad, dal heb ŵyro, Dal ef ar d’addewid wir; Dal fy nhraed heb gynnig ysgog Allan fyth o’th gyfraith bur; Boed d’orchmynion, Imi’n gysur ac yn hedd. O! darfydded imi garu Unrhyw bleser îs y ne’, A darfydded im fyfyrio Ar un gwrthrych yn dy le: Aed fy ysbryd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 26, 2015

Dewch, dewch ac aberth moliant gwir

Dewch, dewch ac aberth moliant gwir I dŷ yr Arglwydd ein Duw. Dewch, dewch ac aberth moliant gwir I dŷ yr Arglwydd ein Duw. Dewch, dewch ac aberth moliant pur I drigfan Duw, molwch ef! Dewch, dewch ac aberth moliant pur I drigfan Duw, molwch ef! Ac fe ddown o’th flaen yn awr A diolchgarwch […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 25, 2015

Deuwch, hil syrthiedig Adda

Deuwch, hil syrthiedig Adda, Daeth y Jiwbil fawr o hedd: Galw’r ydys bawb o’r enw I fwynhau tragwyddol wledd; Bwrdd yn llawn, yma gawn, O foreuddydd hyd brynhawn. Ceisiwch wisgoedd y briodas, Gwisgoedd hyfryd, hardd eu lliw; Nid oes enw teilwng arnynt, Ond cyfiawnder pur fy Nuw; Lliain main ydyw’r rhain, Sydd yn cuddio pob […]


Dacw’r hyfryd fan caf drigo

Dacw’r hyfryd fan caf drigo, Gwn caf drigo cyn bo hir, Dros y bryniau oer tymhestlog, Yn y sanctaidd hyfryd dir: Gwela’n awr fore wawr Glir, o dragwyddoldeb mawr. Ni gawn yno weld a garwn, Mewn gogoniant llawer mwy Nag ei gwelsom ar y croesbren Dan ei farwol ddwyfol glwy'; Lluoedd mawr sydd yn awr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Dal fi’n gadarn hyd pan ddelo

Dal fi’n gadarn hyd pan ddelo Amser hyfryd o ryddhau, A chael, yn lle temtasiynau, Yn dragywydd dy fwynhau: Dyna’r pryd – gwyn fy myd! – Derfydd fy ngofidiau i gyd. Ti gei’r enw a’r anrhydedd A’r gogoniant yn y man, Am, o ddyfnder maith trueni Iti wared f’enaid gwan: Nid oedd un ond dy […]


Duw a’i dyrchafodd ef

Duw a’i dyrchafodd ef Fry i entrych nef, Rhoddi iddo enw Sydd goruwch pob un. Plyga pob glin o’i flaen, Cyffesant Ef yn ben. Yr Arglwydd Iesu Grist – Ef yw’r un, er gogoniant Duw Dad. (Grym Mawl 1: 41) Austin Martin: God has Exalted Him, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © Thankyou Music 1984

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Dacw gariad nefoedd wen

Dacw gariad nefoedd wen Yn disgleirio ar y pren; Dacw daledigaeth lawn I ofynion trymion iawn; Iesu gollodd ddwyfol waed, Minnau gafodd wir iachâd. Na ddoed gwael wrthrychau’r byd I gartrefu yn fy mryd; Digon f’enaid, digon yw Myfyrdodau dwyfol friw; Mae mwy pleser yn ei glwy’ Na’u llawenydd pennaf hwy. William Williams, Pantycelyn (Y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Dyrchafwn enw Duw

Dyrchafwn enw Duw, Dyrchafwn enw Duw, Addolwn wrth ei droedfainc, Molwn wrth ei droedfainc, Sanctaidd yw Ef, sanctaidd yw Ef. (Grym Mawl 1: 29) Rick Ridings: Exalt the Lord, Cyfieithiad Awdurdodedig: Meri Davies Hawlfraint © Scripture in Song/Thankyou Music 1977/1980.

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Dragwyddol Dduw

Dragwyddol Dduw, down atat ti, O flaen dy orsedd fawr. Fe ddown ar hyd y newydd fywiol ffordd, Mewn hyder llawn y down. Datgan dy ffyddlondeb wnawn, A’th addewidion gwir, Nesu wnawn i’th lawn addoli di. (Dynion) O sanctaidd Dduw, down atat ti, O sanctaidd Dduw, gwelwn dy ffyddlon gariad mawr, Dy nerthol fraich, llywodraeth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Dewch, canwn nawr

Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw, Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw, Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw, Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw! Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw, Bloeddiwn fawl i’r Arglwydd, sef Craig ein hiachawdwriaeth! Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw, Bloeddiwn fawl i’r Arglwydd, sef […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015