logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Duw sy’n codi ei dŷ

Duw sy’n codi ei dŷ, Duw sy’n codi ei dŷ Duw sy’n codi ei dŷ ar y graig; Y mae’n dŷ o feini byw, Daw o law’r tragwyddol Dduw, Duw sy’n codi ei dŷ ar y graig. O! mor gadarn yw’r tŷ, O! mor gadarn yw’r tŷ, O! mor gadarn yw’r tŷ ar y graig; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Dy deyrnas doed, O! Dduw

Dy deyrnas doed, O! Dduw, Boed Crist yn llyw yn awr; Â’th wialen haearn tor Holl ormes uffern fawr. Ple mae brenhiniaeth hedd, A’r wledd o gariad byw? Pryd derfydd dicter du, Fel fry yng ngwyddfod Duw? Pryd daw yr hyfryd ddydd Pan na bydd brwydyr lem, A thrawster a phob gwanc Yn dianc rhag […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Dyn dïeithir ydwyf yma

Dyn dïeithir ydwyf yma, Draw mae ‘ngenedigol wlad; Draw dros foroedd mawr tymhestlog, Ac o fewn i’r Ganaan rad: Stormydd hir o demtasiynau A’m curodd i fel hyn mor bell; Tyred, ddeau wynt pereiddiaf, Chwyth fi i’r Baradwys well. Ac er gwaethaf grym y tonnau Sydd yn curo o bob tu, Dof trwy’r stormydd, dof […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015

Dacw’r ardal, dacw’r hafan

Dacw’r ardal, dacw’r hafan, Dacw’r nefol hyfryd wlad, Dacw’r llwybyr pur yn amlwg, ‘R awron tua thŷ fy Nhad; Y mae hiraeth yn fy nghalon, Am fod heddiw draw yn nhref, Gyda’r myrdd sy’n canu’r anthem, Anthem cariad “Iddo Ef”. Mae fy hwyliau heddiw’n chware’n, Llawen yn yr awel bur, Ac ‘r wy’n clywed sŵn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 9, 2015

Dacw gariad, dacw bechod,

Dacw gariad, dacw bechod, Heddiw ill dau ar ben y bryn; Hwn sydd gryf, hwnacw’n gadarn, Pwy enilla’r ymgyrch hyn? Cariad, cariad Wela’i ‘n perffaith gario’r dydd. Dringa’ i fyny i’r Olewydd, I gael gweled maint fy mai; Nid oes arall, is yr wybren, Fan i’w weled fel y mae; Annwyl f’enaid Yno’n chwysu dafnau […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 9, 2015

Dwi eisiau diolch

Wedi dod i dy dŷ, Dyma fi i roi mawl i ti; Wedi bod trwy y byd, Does ‘na neb sydd yn debyg i ti. Ti yw’r un sy’n gwneud fy nghalon yn llawen, Er gwaetha’ stormydd yn fy mywyd, Fy moliant rôf i ti a thi yn unig, Ti sydd wedi rhoi d’addewid. Cytgan: […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Duw tragwyddol (Nerth a gawn)

Nerth a gawn wrth ddisgwyl wrth ein Duw. Rym am ddisgwyl wrth ein Duw, Rym am ddisgwyl wrth ein Duw. Ein Duw, ti sy’n teyrnasu. Ein craig, ti sy’n ein hachub. Ti Arglwydd yw’r tragwyddol Dduw, Yr un tragwyddol Dduw, Dwyt byth yn blino na llewygu. Ti sy’n amddiffyn y rhai gwan, Cysuro’r rhai sy’n […]


Dim ond ti all achub

Pwy o Arglwydd allai byth Achub nhw eu hun? Ein c’wilydd oedd fel dyfnder môr, Dy ras oedd ddyfnach fyth. A dim ond ti all achub, Ti yw’r unig un; Dim ond ti all’n codi ni o’r bedd. Daethost lawr i’n harwain o’r tywyllwch du. A dim ond ti sy’n haeddu’r clod i gyd. Do, […]


Dros y bryniau tywyll niwlog

Dros y bryniau tywyll niwlog, Yn dawel, f’enaid, edrych draw – Ar addewidion sydd i esgor Ar ryw ddyddiau braf gerllaw: Nefol Jiwbil, Gad im weld y bore wawr. Ar ardaloedd maith o d’wyllwch T’wynnu a wnelo’r heulwen lân, Ac ymlidied i’r gorllewin Y nos o’r dwyrain draw o’i blaen: Iachawdwriaeth, Ti yn unig gario’r […]


Deued Satan â’i holl rwydau

(Diogelwch yng Nghrist) Deued Satan â’i holl rwydau Deued â’i bicellau tân, Casgled gyfoeth mawr y ddaear, A gosoded hwy o’m blaen; Byth ni’m temtia, Tra fo’m henaid yn dy gôl. Doed eilunod o bob rhywiau, Doed y gwrthrych teca’i bryd, Doed pleserau gwag brenhinoedd I anturio denu ‘mryd; Ofer hynny Tra fo gennyf wrthrych […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 29, 2015