logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dro ar ôl tro

Dro ar ôl tro Atat dof yn ôl; Cofio’r cariad cyntaf. Dro ar ôl tro Bywyd roist i mi Fel gwlith yn y bore. Trugarog, llawn gras Araf i ddigio; Pob dieithryn, o Dduw, Sy’n profi dy groeso. Dro ar ôl tro, Dro ar ôl tro. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Time and again: Caroline Bonnett, […]


Diolch am y groes

Diolch am Y Groes, Y pris a dalaist ti. Rhoddaist ti dy hun, Rhoi y cyfan, Werthfawr Iôr, (werthfawr Iôr). Ein pechodau ni A faddeuwyd, Cuddiwyd gan dy waed, fe’u hanghofiwyd, Diolch Iôr, (diolch Iôr). O, fe’th garaf di, Arglwydd caraf di, Alla’i fyth a deall Pam y ceri fi. Ti yw ‘nghyfan oll, Llanw […]


Dinas sydd yn disgleirio

Dinas sydd yn disgleirio Gyda harddwch Oen ein Duw. Mae ‘na ffordd, cawn fynd yno, Ein tragwyddol gartref yw. O’th blegid di, o’th blegid di, Fe’n ceraist yn rhad, Fe roddaist dy waed. Ni fydd poen, ni fydd gofid, Ni fydd wylo, ni fydd clwy. Derfydd drwg, derfydd dioddef, A marwolaeth ni bydd mwy. O’th […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970