Gobaith

Doethineb perffaith Duw y Tad

Doethineb perffaith Duw y Tad Ddatguddir drwy’r bydysawd maith. Pob peth a grewyd gan Ei lais A gaiff ei gynnal gan E’n barhaus. Fe ŵyr gyfrinach yr holl sêr, A thrai a llanw’r moroedd mawr; Gyrra’r planedau ar eu taith A thry y ddaear i wneud ei gwaith. Doethineb anghymharol Duw A lywia lwybrau dynol […]


Dyma fi

Dyma fi, rhoddaf fy hun yn llwyr, Cymer fi i’th was’naethu di. Dyma fi, rhoddaf fy hun yn llwyr, Cymer fi i’th was’naethu di. Cynhaeaf mawr sydd o’n cwmpas, Ond o, y gweithwyr sydd mor brin. Defnyddia fi yn awr yng ngwaith dy Deyrnas I alw eraill atat dy hun. Mae’n bryd i ni alw […]