logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dyma fi

Dyma fi, rhoddaf fy hun yn llwyr, Cymer fi i’th was’naethu di. Dyma fi, rhoddaf fy hun yn llwyr, Cymer fi i’th was’naethu di. Cynhaeaf mawr sydd o’n cwmpas, Ond o, y gweithwyr sydd mor brin. Defnyddia fi yn awr yng ngwaith dy Deyrnas I alw eraill atat dy hun. Mae’n bryd i ni alw […]


Derbyn fy niolch gwir

Derbyn fy niolch gwir am fy achub i; Rhof fi fy hun yn llwyr i foli d’enw di. Tywelltaist ti dy waed i’m puro i; Fy mhechod i, a’m gwarth, a roddwyd arnat ti. F’Arglwydd a’m Duw, F’Arglwydd a’m Duw! Dy wirionedd di a’m gwnaeth yn rhydd; Caf weld dy wedd ryw ddydd. Gras a […]


Daethost i geisio

Daethost i geisio a chadw pechaduriaid, Fe aethom ni oll ar goll, Fugail y defaid. Rwyt wedi paratoi gwledd, A’n galw ni’ mewn; Fel gelwaist ti ni, fe alwn eraill I ddod atat ti. Cans ti ydyw Arglwydd y c’nhaeaf; Ti sy’n rhoi’r tyfiant, dy eglwys y’m ni. Ti ydyw Arglwydd y c’nhaeaf, Rhoddaist ti […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Dwylo caredigrwydd

Dwylo caredigrwydd yw’th ddwylo di; Maent yn dyner fel sidan – cryf i’m cynnal i. Rwy’n dy garu, Rhof fy hun i ti, Ac ymgrymaf fi. Dwylo llawn tosturi yw’th ddwylo pur; Hoeliwyd hwy ar y croesbren, im gael bod yn rhydd. Cariad sydd o’m mewn i’n llosgi nos a dydd; Cariad f’annwyl Waredwr yw […]


Daethom i’th addoli

Daethom i’th addoli Ger dy fron yn awr; Dod i roi ein hunain Yn offrwm drwy ein mawl. Llifa o’n calonnau Gariad atat ti, Ti a’i planodd ynom, Abba, Dad. Par i ni yn awr Roi mwynhad i ti, Rhoi ein hunain wnawn yn llwyr, Abba, Dad. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, We are here to […]