logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Clywch y newydd da

Clywch y newydd da, Llawenydd mawr i bawb drwy’r byd; Hyn a fydd yn arwydd: I Fethlehem daw mab mewn crud. Dewch, addolwch, peidiwch ofni dim. Neges côr angylion: ‘Gogoniant fo i Frenin Nef, Ac ar y ddaear heddwch I’r bobl wnaiff ei ddilyn Ef.’ Mae f’enaid i yn mawrhau yr Iôr! F’enaid sy’n mawrhau […]


Cuddia fi yn dy gôl (Fe ddistewaf)

Cuddia fi yn dy gôl, Gwarchod fi yn dy ddwylo cryf, Pan fo’r storm yn curo wrth fy nrws Byddi yn fy nghodi atat ti, Arglwydd fe ddistewaf yn dy law, Ymddiriedaf ynot ti, fy Nhad. Rwy’n gorffwys nawr, yng Nghrist ei hun Yn profi’i nerth, wrth bwyso arno Ef Rwy’n llawenhau, ynot ti Heb […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015

Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwiw

Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwiw, Fy Iôr, fy rhan, fy mara bywiol yw; Ynddo ‘rwy’n byw, ac arno rhof fy mhwys; Gwaredu wna rhag distryw angau dwys. Ef yw fy noddfa llawn rhag pob rhyw gur; Fy nerth yw’r Arglwydd, a’m cyfiawnder pur. Fe’m harwain drwy beryglon llif a thân; Beunydd rwy’n gweld daioni […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015

Canaf am gariad fy Nuw byth bythoedd

Dros fynydd mawr a moroedd maith Rhed afon cariad ataf i Agoraf ddrysau nghalon gaeth Derbyn ei iachawdwriaeth Ef. Rwy’n hapus i fod yn y gwir Dyrchafaf nwylo’n ddyddiol fry A chanaf byth am ddyfod cariad Duw i lawr. Canaf am gariad fy Nuw byth bythoedd Canaf am gariad fy Nuw byth bythoedd Canaf am […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 8, 2015

Caraf yr haul sy’n wên i gyd

Caraf yr haul sy’n wên i gyd, Duw wnaeth yr haul i lonni’r byd. Caraf y gwynt a’i gri uwchben, Duw wnaeth y gwynt i sgubo’r nen. Caraf y glaw a’i ddagrau hir, Duw wnaeth y glaw i olchi’r tir. Caraf y sêr uwch golau’r stryd, Duw wnaeth y sêr yn lampau’r byd. Caraf y […]


Cydunwn oll i ganu’n awr

Cydunwn oll i ganu’n awr, ‘Cariad yw Duw!’ Daw sŵn y mawl o nef a llawr – ‘Cariad yw Duw!’ O purer ninnau fel trwy dân, A seinied pawb y felys gân, Yn bêr er mwyn yr Iesu glân, ‘Cariad yw Duw!’ O aed y geiriau led y byd, ‘Cariad yw Duw!’ Yng Nghrist fe […]


Cododd Iesu! Haleliwia, haleliwia!

Cododd Iesu! Haleliwia, haleliwia! Cododd Iesu! Cododd yn wir, haleliwia! Cariad a ddaeth, Gorchfygu a wnaeth, Collodd marwolaeth ei fri. O’r bedd yn fyw Am byth gyda Duw, Iesu ein Harglwydd a’n Rhi. Arglwydd yw Ef Dros bechod a’r bedd; Satan a syrth wrth ei draed! Ein Harglwydd sydd fawr, Pob glin blyga’i lawr – […]


Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol

Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol – ‘R Hwn fu farw drosof fi; Newid wnaeth ogoniant nefol Am ddioddefaint Calfari. Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol – ‘R Hwn fu farw drosof fi; Canaf gyda’r dyrfa freiniol Fry gerllaw y grisial li. Bûm ar goll, ond Crist am cafodd, Do, yr oen grwydredig bell; Cododd fi a’m […]


Codaf eglwys fyw

(Dynion) Codaf eglwys fyw, (Merched) Codaf eglwys fyw, (Dynion) A phwerau’r fall, (Merched) A phwerau’r fall, (Dynion) Ni threchant hi, (Merched) Ni threchant hi, (Pawb) Byth bythoedd. (Ailadrodd) Felly grymoedd y nefoedd uwchben, plygwch! A theyrnasoedd y ddaear is-law, plygwch! A chydnabod mai lesu, lesu, lesu sydd ben, sydd ben! I will build my church, […]


Credaf yn yr Arglwydd Iesu

Credaf yn yr Arglwydd Iesu, Credaf ei fod yn Fab i Dduw, Credaf iddo farw ac atgyfodi, Credaf iddo farw yn ein lle. (Dynion) Ac rwy’n credu ei fod yn fyw yn awr, (Merched) Rwy’n credu ei fod yn fyw, (Pawb) Ac yn sefyll yn ein plith, (Dynion) Gyda’r nerth i’n hiacháu ni oll, (Merched) […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 19, 2015