logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cais yr Iesu mawr gennym ni o hyd

Cais yr Iesu mawr gennym ni o hyd Megis lampau bychain deg oleuo’r byd; Tywyll yw’r holl daear, felly gwnaed pob un Bopeth i oleuo ei gylch ei hun. Cais yr Iesu mawr gennym ar ei ran Ef ei hun oleuo, er nad ŷm ond gwan; Tremia ef o’r nefoedd, ac fe wêl bob un […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015

Canu i’r Iesu (Unwn bawb i ganu)

Unwn bawb i ganu, Gyda lleisiau mwyn, Cân o glod i’r Iesu, Cân yn llawn o swyn; Parod yw i wrando Cân pob plentyn bach: O! mor hoff yw ganddo Fiwsig pur ac iach. Cytgan: Canu ar y ddaear, Canu yn y nef; Canu oll yn hawddgar Mae ei eiddo ef. Canu wna’r aderyn Fry […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015

Cofia, f’enaid, cyn it’ dreulio

Cofia, f’enaid, cyn it’ dreulio D’oriau gwerthfawr yn y byd, Cyn ehedeg draw oddi yma, P’un a gest ti’r trysor drud; Yn mha ardal bydd fy llety? Fath pryd hynny fydd fy ngwedd? P’un ai llawen, ai cystuddiol Fyddi y tu draw i’r bedd? Mae nghyfeillion wedi myned Draw yn lluoedd maith o’m blaen, A […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 10, 2015

Cul yw’r llwybyr imi gerdded,

Cul yw’r llwybyr imi gerdded, is fy llaw mae dyfnder mawr, ofn sydd arnaf yn fy nghalon rhag i’m troed fyth lithro i lawr: yn dy law y gallaf sefyll, yn dy law y dof i’r lan, yn dy law byth ni ddiffygiaf er nad ydwyf fi ond gwan. Dysg im gerdded drwy’r afonydd, Na’m […]


Caraf di

Caraf Di O Arglwydd, fy nghryfder, Caraf Di O Arglwydd, fy nghaer, F’amddiffynfa gadarn, Gwaredwr, O caraf Di, caraf Di. Yr Arglwydd yw fy nghraig, Yr Arglwydd yw fy nghraig, Fy nghadernid a’m tarian, Fy noddfa a’m nerth, Rhag pwy, rhag pwy y dychrynaf? Yr Arglwydd yw fy nghraig, Fy Nuw yw fy nghraig lle […]


Crist yn bopeth

Crist yw ngwobr i A gwrthrych fy nefosiwn A does dim byd arall sydd All fyth modloni i. Treialon ddaw Ond canaf fi, Heb droi yn ôl, Rwy’n gwbl rydd! Crist yw fy mhopeth i Crist yw fy mhopeth i Ti yw’r cwbl oll dwi angen, Ti yw’r cwbl oll. Crist fy mhopeth wyt, Llawenydd […]


Colled pob blodeuyn hyfryd

Colled pob blodeuyn hyfryd Ei holl degwch is y rhod; Doed salwineb ar wynebau Pob creadur sydd yn bod; Tegwch byd fydd ynghyd Oll yn wyneb Prynwr drud. Pe diffoddai’r heulwen ddisglair Yn yr awyr denau las, A phe treuliai’r sêr y fflamau Ynddynt sydd o dân i maes, Mi gaf fyw gyda’m Duw Mewn […]


Clodforwn ac addolwn

Clodforwn ac addolwn, O! Arglwydd, clyw ein llef. Rwyt ti goruwch yr holl dduwiau, Greawdwr dae’r a nef. Pa fodd y mae mynegi Teimladau’r galon hon? Cyn lleied yw ein geirfa I ddechrau canu’th glod. ‘Does tafod drwy’r greadigaeth Sy’n haeddu datgan bri, Ond fe gawn ni glodfori’th enw I dragwyddoldeb hir. Nid oedd ond […]


Clyw ein cri, o clyw ein cri

Merched: Clyw ein cri, o clyw ein cri Dynion: ‘Iesu, tyrd!’ Merched: Clyw ein cri, o clyw ein cri: Dynion: ‘Iesu, tyrd!’ Mae llanw cryf o weddi, Calonnau’th blant yn llosgi. Merched: Clyw ein cri, o clyw ein cri… Dyhead dwfn sydd ynom I weld dy deyrnas nefol Merched: Clyw ein cri, o clyw ein […]


Côd y deyrnas

Ein Tad, teyrnasa di Yn ein calonnau ni Tyrd gweithia trwom ni a dangos ystyr byw. Tyrd tania ein calonnau nawr  fflamau gwyllt dy gariad mawr. Ysbryd Glân meddianna ni yn llwyr. D’eglwys ŷm ni Rho nerth i ni yn awr. Dy deyrnas geisiwn ni; Sychedu amdanat ti a gwrthod ffordd y byd cans […]