logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cofiwn am gomisiwn Iesu

Cofiwn am gomisiwn Iesu cyn ei fyned at y Tad: “Ewch, pregethwch yr Efengyl, gwnewch ddisgyblion ymhob gwlad.” Deil yr Iesu eto i alw yn ein dyddiau ninnau nawr; ef sy’n codi ac yn anfon gweithwyr i’w gynhaeaf mawr. Cofiwn am addewid Iesu adeg ei ddyrchafael ef: “Byddaf gyda chwi’n wastadol pan ddaw arnoch nerth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

Cofia bob amser, cofia bob tro

Cofia bob amser, cofia bob tro, paid ag anghofio dweud, “Diolch”. Cofia bob amser, cofia bob tro, cofia ddweud, “Diolch, Iôr.” Diolch am fwyd bob dydd, am ddillad twym, am ‘sgidiau cryf. Cytgan Diolch am iechyd da, am nerth i weithio a mwynhau. Cytgan Diolch am gartref clyd, am wres a chysur gawn bob dydd. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Clywch y canu lond yr awel!

Clywch y canu lond yr awel! Nodau pêr: Hwythau’r sêr Oll yn gwenu’n dawel. Llon y geiriau! Llawn o gariad Ydyw cân Engyl glân: “Ganed i chwi Geidwad”. Yn y pellter draw mi glywaf Lais y Crist: “Ffrindiau trist, Yn eich ing dewch ataf: Bwriwch ymaith wag obeithion; Ataf dewch: Llawenhewch, A gorffwyswch weithion”. At […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Carol yr Engyl

Llewyrch seren Bethlem Welwyd yn y nef, Hon gyhoeddodd neges Ei ddyfodiad Ef; Doethion dri o’r dwyrain Ddaethant at ei grud, Gan offrymu iddo Eu trysorau drud. Carol bêr yr engyl Seiniodd yn y nen, Proffwydoliaeth oesau Heddiw ddaeth i ben; Crymu wna’r bugeiliaid Ofnus hyd y llawr, Iddynt hwy datguddiwyd Y rhyfeddod mawr. Draw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Cyffwrdd ynom, Dduw pob llafar

Cyffwrdd ynom, Dduw pob llafar, rho i’n moliant newydd flas; rho’r marworyn ar bob gwefus i gyhoeddi maint dy ras: llifed geiriau cysur drwom i ddiddanu’r unig, trist; gad i ni adleisio’r cariad sydd yn nwfn dosturi Crist. Cyffwrdd ynom, Dduw pob gweithred, ennyn ynom awydd gwiw i liniaru ofnau dwysaf yr anghenus o bob […]


Clod i enw Iesu

Clod i enw Iesu, plygwn iddo nawr, “Brenin y gogoniant” yw ein hanthem fawr; i’w gyhoeddi’n Arglwydd codwn lawen lef, cyn bod byd nac amser Gair ein Duw oedd ef. Trwy ei Air y crewyd daear faith a nef, mintai yr angylion a’i holl luoedd ef; pob rhyw orsedd gadarn, sêr yr wybren fry, gosgordd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Cyd-ddiolchwn, Arglwydd tirion

Cyd-ddiolchwn, Arglwydd tirion, am yr ysguboriau llawn: ti sy’n nerthu dwylo dynion a rhoi grym i gasglu’r grawn; am i ti ein cofio beunydd a chyflawni eto’r wyrth, yma canwn am y cynnydd a rhown ddiolch yn y pyrth. Byth ni phaid dy drugareddau, a’th ddaioni sydd yr un; pwy all gofio dy holl ddoniau […]


Crist sydd yn Frenin, llawenhawn

Crist sydd yn Frenin, llawenhawn; gyfeillion, dewch â moliant llawn, mynegwch ei anhraethol ddawn. O glychau, cenwch iddo ef soniarus ganiad hyd y nef, cydunwn yn yr anthem gref. Mawrhewch yr Arglwydd, eiliwch gân, cenwch yr anthem loyw, lân i seintiau Crist a aeth o’n blaen; canlyn y Brenin wnaent yn rhydd ac ennill miloedd […]


Cân angylion ar yr awel

Cân angylion ar yr awel o gylch gorsedd Duw; swynol nodau eu telynau O fy enaid, clyw; gwrando’r miloedd sy’n cyffesu a chlodfori enw Duw. Ti sy ‘mhell tu hwnt i gyrraedd ein golygon ni, a all dynion pechadurus ddod i’th ymyl di? Dwed a elli di ein gwrando a’n cysuro? “Gallaf fi.” Ti a’n […]


Canwn fawl i’r Iesu da

Canwn fawl i’r Iesu da, Haeddu serch pob plentyn wna; Molwn Grist â llawen lef, Cyfaill gorau plant yw ef. Cytgan: Iesu fo’n Harweinydd, Iesu’n Hathro beunydd, Ceidwad mad plant bach pob gwlad, Fe’i molwn, molwn, Molwn yn dragywydd. Carai fel ei Dad o’r ne’, Byw i eraill wnâi efe; Drosom aeth i Galfari, Caru’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015