logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cydganwn foliant

Cydganwn foliant am oruchafiaeth, Can’s gwelwn lywodraeth ein Duw ar bob llaw. Cydganwn foliant am oruchafiaeth, Can’s gwelwn lywodraeth ein Duw ar bob llaw. Ef yw’r Iôr, Frenin y ddaear, Iôr, Frenin y bydoedd, Iôr, Dduw’r holl genhedloedd nawr. Coronwch ef, Dduw mawr y ddaear, Iôr, Frenin y bydoedd, Iôr, Dduw’r holl genhedloedd nawr. We’ll […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Credwn ni yn Nuw

Credwn ni yn Nuw – Dad nefol, Ef yw Crëwr popeth sydd, Ac yng Nghrist ei Fab – Waredwr, Aned i’n o forwyn bur. Credwn iddo farw’n aberth, Dwyn ein pechod ar y groes. Ond mae’n fyw, fe atgyfododd, Esgynodd i ddeheulaw’r Tad. Iesu, ti yw’r Crist, gwir Fab Duw, Iesu, ti yw’r Crist, gwir […]


Crist a orchfygodd

Crist a orchfygodd Fore’r trydydd dydd, Cododd ein Gwaredwr, Daeth o’i rwymau’n rhydd. Gwisgoedd ei ogoniant Sydd yn ddisglair iawn, Wedi gweld ei harddwch Ninnau lawenhawn. Crist a orchfygodd Fore’r trydydd dydd, Cododd ein Gwaredwr, Daeth o’i rwymau’n rhydd. Daw ef i’n cyfarch Gyda thoriad gwawr, Gwasgar ein hamheuon, Lladd ein hofnau mawr. Cryfach fyddwn […]


Cael bod yn dy gwmni

Cael bod yn dy gwmni, Cael eisedd i lawr, A phrofi dy gariad O’m cwmpas yn awr.   Fy nyhead i, Fy Nhad, Yw bod gyda thi. Fy nyhead i, Fy Nhad, Yw bod gyda thi. A’m pen ar dy ddwyfron Heb gynnwrf na phoen; Pob eiliad yn werthfawr Yng nghwmni yr Oen. Caf oedi’n […]


Clywch gân angylion

Clywch gân angylion, clywch eu llef, Gwahoddir ni i gyd i’r wledd. Mae Iesu’n galw plant y llawr I ddod i brofi’r wledd yn awr. Byrddau yn llawn o’i roddion Ef, Profwch lawenydd Duw a’i hedd; Yfwch yn awr o’i ddwyfol rin, Fe dry bob chwerw ddŵr yn win. Seiniwn ddiolch yn llawen nawr ar […]