logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cerdda ’fo Fi (Walk With Me)

Pennill 1 Awdur yr holl fyd, cerdda ’fo fi Rheolwr y holl fyd, cerdda ’fo fi Tawelwr y storm, cerdda ’fo fi Iachawr ’nghalon i, cerdda ’fo fi Cytgan Dwi dy angen, Dwi dy angen O Iesu, cerdda ’fo fi Dwi’n dy garu, Dwi’n dy garu O Iesu, cerdda ’fo fi Pennill 2 Oleuni ar […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Cyffelyb un i’m Duw

Cyffelyb un i’m Duw Ni welodd daer na nef; ‘D oes un creadur byw Gymherir iddo Ef; Cyflawnder mawr o râs di-drai Sydd ynddo fythol yn parhau. Yn nyfnder twllwch nôs Mi bwysaf ar ei râs; O’r twllwch tewa’ ’rioed Fe ddŵg oleuni i maes: Os gŵg, os llîd, mi af i’w gôl, Mae’r wawr […]


Credo’r Bedydd

Mae’r gân ar gael yn Gymraeg a Saesneg (Dogfen Word) Rwy’n credu ac ymddiried yn Nuw y Tad, drwy ffydd, Creawdwr hollalluog a greodd bob peth sydd; Rwy’n credu ac ymddiried yn Iesu Grist, Mab Duw, Fu farw ar groes drosom ni a chodi nôl yn fyw. Rwy’n credu ac ymddiried yn Nuw yr Ysbryd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Cân Mair

O, mae f’enaid i’n mawrygu’r Arglwydd fy Nuw! F’ysbryd sydd yn gorfoleddu, Arglwydd fy Nuw! Edrych wnaeth f’Achubwr addfwyn Ac ystyried ei lawforwyn Er ei bod yn ferch gyffredin, Arglwydd fy Nuw! O hyn allan, pob cenhedlaeth o bobl Dduw Fydd yn dweud y cefais fendith, o bobl Dduw. Wir, mi wnaeth yr un sy’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Cân Llyfrau’r Beibl

Mae Genesis, Exodus, yna Lefiticus, Numeri, Deut’ronomium a Josua’n ei dro, A Barnwyr, Ruth, Samuel, Brenhinoedd a’r Cronicl, Esra a Nehemeia ac Esther a Job. Yna’r Salmau a’r Diarhebion, Pregethwr a Chaniad Solomon, Eseia a Jeremeia, Galarnad mor drist, Eseciel a Daniel, Hosea a Joel, Ac Amos ac Obadeia a Jona, gwael dyst. Dyma Micha […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 10, 2016

Cân y Pererinion

Mae’r gân ar gael yn Gymraeg a Saesneg (Dogfen Word) O Dduw ein Tad, cyfeiria’n traed A’n tywys ni ar ein taith, Dangosa’r ffordd drwy gwmwl a thân Fel gwnaethost lawer gwaith. Ynot Ti, Arglwydd, gobeithiwn, Ynot Ti rhown ein holl ffydd, Ar hyd ein siwrne arwain ni Yng nghwmni Crist bob dydd. O Iesu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 10, 2016

Cofia’r newynog, nefol Dad

Cofia’r newynog, nefol Dad, filiynau llesg a thrist eu stad sy’n llusgo byw yng nghysgod bedd, ac angau’n rhythu yn eu gwedd. Rho ynom dy dosturi di, i weld mai brodyr oll ŷm ni: y du a’r gwyn, y llwm a’r llawn, un gwaed, un teulu drwy dy ddawn. O gwared ni rhag in osgoi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

Cariad yw Duw

Cariad yw Duw (Tôn: The Glory Song, Charles H. Gabriel) “Cariad yw Duw”, dyma’r cysur a ddaw beunydd i’m cadw rhag pryder a braw; pan ddaw amheuon, daw’r cariad a’i wres ataf i’m tynnu at f’Arglwydd yn nes. Cytgan: Cariad fy Nuw, gwir gariad yw, daw imi’n rhad, daw heb nacâd; prawf o’i anwyldeb yw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Cyd-foliannwn Di, O Arglwydd

Tôn: Lyons (677 Caneuon Ffydd) Moliannu Duw Cyd-foliannwn Di, O Arglwydd, am bob cennad fu’n ein gwlad yn lledaenu dy efengyl ac ehangu dy fawrhad; trwy eu cariad a’u hymroddiad clywodd Cymry am dy ras, ac am Iesu’r un ddaeth atom i’n gwas’naethu ni fel Gwas. Cyd-weddïwn arnat, Arglwydd heddiw, pan ddirmygir Crist, a phan ddengys […]


Cefais olwg ar ogoniant

Cefais olwg ar ogoniant fy Ngwaredwr ar y pren, drwy ffenestri ei ddoluriau gwelais gariad nefoedd wen: gorfoledda f’enaid wrth ei ryfedd groes. Ymddisgleiriodd ei ogoniant dros y byd ar Galfarî; golau cariad Duw sydd eto yn tywynnu arnom ni: gorfoledded cyrrau’r ddaear wrth y groes. Hyfryd fore fydd pan glywir côr y nef a’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016