Gobaith

A welaist ti’r ddau a ddaeth gyda’r hwyr

(CAROL GŴR Y LLETY) A welaist ti’r ddau a ddaeth  gyda’r hwyr o Nasareth draw, wedi blino’n llwyr? Bu raid imi ddweud bod y llety’n llawn a chlywais hwy’n sibrwd, “Pa beth a wnawn?” A wyt yn fy meio am droi y ddau i lety’r anifail a hi’n hwyrhau? ‘Roedd yr awel neithiwr yn finiog […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Am iddo gynnig ei iachâd

Am iddo gynnig ei iachâd a balm i glwyfau’r byd, a throi’r tywyllwch dilesâd yn fore gwyn o hyd, moliannwn ef, moliannwn ef sy’n rhoi i’r ddaear harddwch nef. Am iddo roddi cyfle glân i fyw yn ôl ei air, a deffro ynom newydd gân wrth gofio baban Mair, moliannwn ef, moliannwn ef sy’n rhoi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Arglwydd, maddau imi heddiw

Arglwydd, maddau imi heddiw Am na welsom ni cyn hyn Dywysennau llawnion aeddfed Gwenith dy gynhaeaf gwyn: Maddau inni’n Llesgedd beunydd yn dy waith. Arglwydd, agor di ein llygaid, Arglwydd, adnewydda’n ffydd, Maddau inni ein hanobaith, Tro ein nos yn olau dydd; Dyro inni Obaith newydd yn dy waith. Arglwydd, dyro inni d’Ysbryd, Ac anturiwn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Atat, Arglwydd, trof fy wyneb,

Atat, Arglwydd, trof fy ŵyneb, Ti yw f’unig noddfa lawn, Pan fo cyfyngderau’n gwasgu – Cyfyngderau trymion iawn; Dal fi i fyny ‘ngrym y tonnau, ‘D oes ond dychryn ar bob llaw; Rho dy help, Dywysog bywyd, I gael glanio’r ochor draw. Ti gei ‘mywyd, Ti gei f’amser; Ti gei ‘noniau o bob rhyw; P’odd […]


Arglwydd, dof gerbron dy orsedd di

Arglwydd, dof gerbron dy orsedd di; Profi’r hedd sy’n dy gwmni, a’th ras ataf fi. Addolaf, rhyfeddaf y caf weld dy wedd, Canaf, O! mor ffyddlon yw fy Nuw. O! mor ffyddlon yw fy Nuw, O! mor ffyddlon yw. O! mor ffyddlon yw fy Nuw, Ffyddlon bob amser yw. O! tosturia Arglwydd, clyw fy nghri; […]


A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw!

A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw! A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw! A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw! Fe’i teimlaf yn fy nwylo! (Clap, Clap) Fe’i teimlaf yn fy nhraed! (Stamp, Stamp) Fe’i teimlaf yn fy nghalon!(Bwm) Fe’i teimlaf yn fy ngwaed! (wheee!) […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Agora lygaid fy nghalon

Agora lygaid fy nghalon, agor fy llygaid yn awr, rwyf am dy weld di, rwyf am dy weld di. I’th weld yn ddyrchafedig fry, disgleirio ‘ngoleuni d’ogoniant. Tywallt dy gariad a’th nerth. Fe ganwn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Rwyf am dy weld di! Open The Eyes Of […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 10, 2015

Achubwr

Daethost, Arglwydd mewn i’m mywyd a’m hachub i, Tynnaist f’enaid o’r tywyllwch mewn i’th olau di, Dioddef cosb wnest yn fy lle, Agor ffordd im fynd i’r ne’, Nawr rwy’n sefyll yma’n gyfiawn drwy dy aberth di. Iesu, fy Ngwaredwr. Ffrind pechadur, prynwr, Fy Arglwydd a’m achubwr, Ti yw fy mrenin a’m Duw. Arglwydd, beth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 26, 2015

Arglwydd, edrych ar bererin

Arglwydd, edrych ar bererin Sy’n mynd tua’r wlad sydd well, Ac yn ofni sŵn llifogydd Wrth eu clywed draw o bell; ‘Dwyf ond gwan, dal fi i’r lan, Mi orchfygaf yn y man. Ar y tyle serth llithredig Dal fi’n gadarn yn dy law; N’ad im golli ‘ngolwg fymryn Ar y bryniau hyfryd draw – […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Af ymlaen, a doed a ddelo

Af ymlaen, a doed a ddelo, Tra fod hyfryd eiriau’r nef Yn cyhoeddi iachawdwriaeth Lawn, o’i enau sanctaidd Ef; Nid yw grym gelyn llym, At ei ras anfeidrol ddim. Ef yw f’unig wir anwylyd, Y ffyddlonaf Un erioed, Ac mi seinia’ i maes tra fyddwyf, Ei anfeidrol ddwyfol glod; Neb ond Fe, is y ne’, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015