logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ar hyd y ffordd i Jericho (Y Samariad Trugarog)

Samariad Trugarog, Luc 10: 25-37 Ar hyd y ffordd i Jericho Disgwyliai lladron cas Am berson unig ar ei daith Heb ots beth oedd ei dras. Gadawyd ef a golwg gwael I farw wrth y berth, Heb unrhyw un i drin ei friw Ac adfer peth o’i nerth. Aeth swyddog Teml heibio’r fan Aeth ar […]


Arglwydd Iesu, rhoist wahoddiad

Emyn ar gyfer Sul ‘Nôl i’r Eglwys’. Arglwydd Iesu, rhoist wahoddiad I drigolion byd i’th dŷ, Mae dy fwrdd yn llawn a helaeth O’r bendithion mwya sy’. Cofiwn iti wadd cyfeillion, A holl deithwyr ffyrdd y byd, I gyd-rannu o’th ddarpariaeth Ac i geisio byw ynghyd. Arglwydd Iesu, wele ninnau’n Derbyn dy wahoddiad di, Diolch […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

A yw f’enw i lawr? (O nid golud a geisiaf)

O, nid golud a geisiaf Ar y ddaear, fy Nuw, Ond cael sicrwydd yr haeddaf Ddod i’r nefoedd i fyw. Yng nghofnodion dy deyrnas, Ar y ddalen wen fawr, Dywed Iesu, fy Ngheidwad, A yw f’enw i lawr? A yw f’enw i lawr Ar y ddalen wen fawr? Yng nghofnodion dy deyrnas, A yw f’enw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Am dy ddirgel ymgnawdoliad

Am dy ddirgel ymgnawdoliad diolch i ti; am yr Eglwys a’i thraddodiad diolch i ti; clod it, Arglwydd ein goleuni, am rieni a chartrefi a phob gras a roddir inni: diolch i ti! Pan mewn gwendid bron ag ildio mi gawn dydi; pan ar goll ar ôl hir grwydro mi gawn dydi; wedi ffoi ymhell […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Arglwydd, dangos imi heddiw

Arglwydd, dangos imi heddiw sut i gychwyn ar fy nhaith, sut i drefnu holl flynyddoedd fy nyfodol yn dy waith: tyn fi atat, tro fy ffyrdd i gyd yn fawl. Arglwydd, aros yn gydymaith ar fy llwybyr yn y byd, cadw fi rhag ofn i swynion Pethau dibwys fynd â’m bryd: tyn fi atat tro […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Arglwydd, bugail oesoedd daear

Arglwydd, bugail oesoedd daear, llwyd ddeffrowr boreau’n gwlad, disglair yw dy saint yn sefyll oddi amgylch ein tref-tad. Rhoist i ni ar weundir amser lewyrch yr anfeidrol awr, ailgyneuaist yn ein hysbryd hen gyfathrach nef a llawr. Arglwydd, pura eto’r galon, nertha’r breichiau aeth yn llwfr, trwy wythiennau cudd dy ddaear dyro hynt i’r bywiol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

A fynno ddewrder gwir

A fynno ddewrder gwir, O deued yma; mae un a ddeil ei dir ar law a hindda: ni all temtasiwn gref ei ddigalonni ef i ado llwybrau’r nef, y gwir bererin. Ei galon ni bydd drom wrth air gwŷr ofnus, ond caiff ei boenwyr siom, cryfha’i ewyllys: ni all y rhiwiau serth na rhwystrau ddwyn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Arglwydd Iesu, ti faddeuaist

Arglwydd Iesu, ti faddeuaist inni holl gamweddau’n hoes, a’n bywhau gan hoelio’n pechod aflan, atgas ar y groes: dyrchafedig Geidwad, esgyn tua’r orsedd drwy y pren; daethost ti i’n gwasanaethu, cydnabyddwn di yn Ben. Cerdd ymlaen, Orchfygwr dwyfol, yn dy fuddugoliaeth fawr, gorymdeithia dros y croesbren uwch d’elynion ar y llawr: plyg y llywodraethau iti, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Arglwydd sanctaidd, dyrchafedig

Arglwydd sanctaidd, dyrchafedig, wrth dy odre plygaf fi, ni ryfyga llygaid ofnus edrych ar d’ogoniant di. Halogedig o wefusau ydwyf fi, fe ŵyr fy Nuw, ymysg pobol halogedig o wefusau ‘rwyf yn byw. Estyn yn dy law farworyn oddi ar yr allor lân, cyffwrdd â’m gwefusau anwir, pura ‘mhechod yn y tân. Galw fi i’m […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Athro da, ar ddechrau’r dydd

Athro da, ar ddechrau’r dydd dysg ni oll yng ngwersi’r ffydd, boed ein meddwl iti’n rhodd a’n hewyllys wrth dy fodd. Athro da, disgybla ni yn dy gariad dwyfol di fel y gallwn ninnau fod yn ein bywyd iti’n glod. Athro da, O arwain ni yn ddiogel gyda thi; wrth dy ddilyn, gam a cham, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016