Gobaith

Arglwydd, arwain drwy’r anialwch

Arglwydd, arwain drwy’r anialwch fi, bererin gwael ei wedd, nad oes ynof nerth na bywyd, fel yn gorwedd yn y bedd: hollalluog ydyw’r Un a’m cwyd i’r lan. Colofn dân rho’r nos i’m harwain, a rho golofn niwl y dydd; dal fi pan fwy’n teithio’r mannau geirwon yn ffordd y sydd; rho im fanna fel […]


Arnat, Iesu, boed fy meddwl

Arnat, Iesu, boed fy meddwl, am dy gariad boed fy nghân; dyged sŵn dy ddioddefiadau fy serchiadau oll yn Un: mae dy gariad uwch a glywodd neb erioed. O na chawn ddifyrru ‘nyddiau llwythog, dan dy ddwyfol groes, a phob meddwl wedi ei glymu wrth dy Berson ddydd a nos; byw bob munud mewn tangnefedd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Awn, bechaduriaid, at y dŵr

Awn, bechaduriaid, at y dŵr a darddodd ar y bryn; ac ni gawn yfed byth heb drai o’r afon loyw hyn. Mae yma drugareddau rhad i’r tlawd a’r llariaidd rai, a rhyw fendithion maith yn stôr sy fythol yn parhau. Ni flinwn ganu tra bôm byw yr oruchafiaeth hyn enillodd Iesu un prynhawn ar ben […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Angylion doent yn gyson

Angylion doent yn gyson, rifedi gwlith y wawr, rhoent eu coronau euraid o flaen y fainc i lawr, a chanent eu telynau ynghyd â’r saint yn un: fyth, fyth ni chanant ddigon am Dduwdod yn y dyn. Fyth, fyth, am Dduwdod yn y dyn, fyth, fyth ni chanant ddigon am Dduwdod yn y dyn. O […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Anweledig! ‘rwy’n dy garu

Anweledig! ‘rwy’n dy garu, rhyfedd ydyw nerth dy ras: tynnu f’enaid i mor hyfryd o’i bleserau penna’ i maes; gwnaethost fwy mewn un munudyn nag a wnaethai’r byd o’r bron ennill it eisteddfa dawel yn y galon garreg hon. ‘Chlywodd clust, ni welodd llygad, ac ni ddaeth i galon dyn mo ddychmygu, chwaethach deall natur […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll: fy Nhad sydd wrth y llyw. Trwy leoedd geirwon, enbyd iawn, a rhwystrau o bob rhyw y’m dygwyd eisoes ar fy nhaith: fy Nhad sydd wrth y llyw. Er cael fy nhaflu o don i don, nes ofni bron […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Arglwydd, ti yw Brenin Nef

Arglwydd ti yw Brenin Nef, Mae dy enw goruwch pob enw arall; Mewn disgleirdeb yn teyrnasu, Wedi llwyr orchfygu Pob rhyw elyn sydd drwy’r byd i gyd. A chanwn ni mai ti yw’n Prynwr, Dyrchafwn di, sanctaidd Waredwr. Canwn drachefn ogoniant i Iesu; Gerbron ei orsedd fe blygwn yma ‘nawr. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, We […]


Arglwydd, rwyt mor werthfawr i mi

Arglwydd, rwyt mor werthfawr i mi, Arglwydd, rwyt mor werthfawr i mi, Ac fe’th garaf, Ie, fe’th garaf, Am i ti ’ngharu i. Arglwydd, rwyt mor rasol dy ffyrdd, Arglwydd, rwyt mor rasol dy ffyrdd, Ac fe’th garaf, Ie, fe’th garaf, Am i ti ’ngharu i. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, (Lord, You are so precious […]


Arglwydd, rwyt mwy gwerthfawr

Arglwydd, rwyt mwy gwerthfawr nag arian, Arglwydd, rwyt mwy drudfawr nag aur, Arglwydd, rwyt yn harddach na gemau, ‘Does un peth yn y byd sy’n fwy na thi. Lord, you are more precious, Lynn DeShazo. Cyfieithiad awdurdodedig: Gwilym Ceiriog Evans © 1985 Integrity’s Hosanna! Music/Sovereign Music UK (Grym Mawl 1: 109)


Arglwydd Iôr, yr wyt Ti gerllaw

Arglwydd Iôr, yr wyt Ti gerllaw; Ti yw’r Un a’n crëodd; tyrd i’n llenwi nawr. Arglwydd Iôr, maddau inni’n rhad O mae arnom angen mwy o d’Ysbryd Glân. Dŷn ni’n diolch i Ti am fynd i Galfari. Dŷn ni’n diolch i Ti am agor y ffordd i ni. Dŷn ni’n diolch i Ti am dy holl roddion Di. Dŷn ni‘n diolch i Ti am ein caru ni. Arglwydd Iôr, yr wyt Ti gerllaw; Ti yw’r Un a’n crëodd; tyrd i’n llenwi nawr. Arglwydd Iôr, maddau inni’n rhad. O mae arnom angen mwy o d’Ysbryd Glân. Arglwydd wnei Di anfon mwy o d’Ysbryd Glân. © 2010 Andy Hughes

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970