logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd nef a daear, gariad hollalluog

Arglwydd nef a daear, gariad hollalluog, rhyfedd dy ddoethineb a pherffaith yn dy waith; cerddaist ar y tonnau drwy y storm gynddeiriog, a bu tawelwch wedi’r ddrycin faith. Arglwydd, beth a dalwn am dy faith ffyddlondeb? Arwain ni â’th gyngor yn ffordd d’ewyllys fawr, dysg i’r holl genhedloedd heddwch a thiriondeb; eiddot y deyrnas, Frenin […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Arglwydd Dduw teuluoedd Israel

Arglwydd Dduw teuluoedd Israel, rho i ninnau’r fendith fawr a goleua’n holl drigfannau â goleuni’r nefol wawr: O llewyrched golau’r nef drwy dir ein gwlad. Dyro fwynder ar yr aelwyd, purdeb a ffyddlondeb llawn, adfer yno’r sanctaidd allor a fu’n llosgi’n ddisglair iawn: na ddiffodded arni byth mo’r dwyfol dân. Aed gweddïau’r saint i fyny […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Ar yrfa bywyd yn y byd

Ar yrfa bywyd yn y byd a’i throeon enbyd hi o ddydd i ddydd addawodd ef oleuni’r nef i ni. Fy enaid dring o riw i riw heb ofni braw na haint yn ôl dy ddydd y bydd dy nerth ar lwybrau serth y saint. Y bywyd uchel wêl ei waith ar hyd ei daith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Arglwydd, arwain drwy’r anialwch

Arglwydd, arwain drwy’r anialwch fi, bererin gwael ei wedd, nad oes ynof nerth na bywyd, fel yn gorwedd yn y bedd: hollalluog ydyw’r Un a’m cwyd i’r lan. Colofn dân rho’r nos i’m harwain, a rho golofn niwl y dydd; dal fi pan fwy’n teithio’r mannau geirwon yn ffordd y sydd; rho im fanna fel […]


Arnat, Iesu, boed fy meddwl

Arnat, Iesu, boed fy meddwl, am dy gariad boed fy nghân; dyged sŵn dy ddioddefiadau fy serchiadau oll yn Un: mae dy gariad uwch a glywodd neb erioed. O na chawn ddifyrru ‘nyddiau llwythog, dan dy ddwyfol groes, a phob meddwl wedi ei glymu wrth dy Berson ddydd a nos; byw bob munud mewn tangnefedd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Awn, bechaduriaid, at y dŵr

Awn, bechaduriaid, at y dŵr a darddodd ar y bryn; ac ni gawn yfed byth heb drai o’r afon loyw hyn. Mae yma drugareddau rhad i’r tlawd a’r llariaidd rai, a rhyw fendithion maith yn stôr sy fythol yn parhau. Ni flinwn ganu tra bôm byw yr oruchafiaeth hyn enillodd Iesu un prynhawn ar ben […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Angylion doent yn gyson

Angylion doent yn gyson, rifedi gwlith y wawr, rhoent eu coronau euraid o flaen y fainc i lawr, a chanent eu telynau ynghyd â’r saint yn un: fyth, fyth ni chanant ddigon am Dduwdod yn y dyn. Fyth, fyth, am Dduwdod yn y dyn, fyth, fyth ni chanant ddigon am Dduwdod yn y dyn. O […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Anweledig! ‘rwy’n dy garu

Anweledig! ‘rwy’n dy garu, rhyfedd ydyw nerth dy ras: tynnu f’enaid i mor hyfryd o’i bleserau penna’ i maes; gwnaethost fwy mewn un munudyn nag a wnaethai’r byd o’r bron ennill it eisteddfa dawel yn y galon garreg hon. ‘Chlywodd clust, ni welodd llygad, ac ni ddaeth i galon dyn mo ddychmygu, chwaethach deall natur […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll: fy Nhad sydd wrth y llyw. Trwy leoedd geirwon, enbyd iawn, a rhwystrau o bob rhyw y’m dygwyd eisoes ar fy nhaith: fy Nhad sydd wrth y llyw. Er cael fy nhaflu o don i don, nes ofni bron […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Atgyfododd, atgyfododd

Atgyfododd, atgyfododd, Atgyfododd Iesu, mae yn fyw! Aeth o’i wirfodd i Galfaria, Lle tywalltodd rin ei waed; Drwy ei aberth bu’n fuddugol – Sathrodd Satan dan ei draed! Grym y bedd a’i llygredigaeth Fethodd afael ynddo ef; Cododd Crist! mae’n fyw byth bythoedd- Eistedd mae ar orsedd nef! Os y Crist ni atgyfododd, Nid oes […]