Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Awn at ei orsedd rasol ef

Awn at ei orsedd rasol ef, dyrchafwn lef i’r lan; mae’n gwrando pob amddifad gri, mae’n rhoddi nerth i’r gwan. Anadla, f’enaid llesg, drwy ffydd, mae’r ffordd yn rhydd at Dduw; mae gras yn gymorth hawdd ei gael, a modd i’r gwael gael byw. Gerbron y drugareddfa lân fe gân yr euog rai; mae iachawdwriaeth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Am air ein Duw rhown â’n holl fryd

Am air ein Duw rhown â’n holl fryd soniarus fawl drwy’r eang fyd; mae’n llusern bur i’n traed, heb goll, mae’n llewyrch ar ein llwybrau oll. Fe rydd i’n henaid esmwythâd, fe’n tywys tua’r nefol wlad gan ddangos cariad Un yn Dri ac ennyn cariad ynom ni. I’r cryf mae’n ymborth llawn o faeth, i’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Am brydferthwch daear lawr

Am brydferthwch daear lawr, am brydferthwch rhod y nen, am y cariad rhad bob awr sydd o’n cylch ac uwch ein pen, O Dduw graslon, dygwn ni aberth mawl i’th enw di. Am brydferthwch oriau’r dydd, am brydferthwch oriau’r nos, bryn a dyffryn, blodau, gwŷdd, haul a lloer, pob seren dlos, O Dduw graslon, dygwn […]


Anfeidrol Dduw rhagluniaeth

Anfeidrol Dduw rhagluniaeth, a Thad y greadigaeth, coronaist eto’r flwyddyn hon â’th dirion ddoniau’n helaeth: ti Arglwydd pob daioni, beth mwy a dalwn iti na chydymostwng, lwch y llawr, yn awr i’th wir addoli? Na foed i’th drugareddau ddiferu ar ein llwybrau a ninnau’n fyddar ac yn fud o hyd i’th nef-rasusau; ein telyn, Iôr, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Am y llaw agored, raslon

Am y llaw agored, raslon molwn heddiw Dduw y nef; mor ddiderfyn yw y rhoddion a gyfrennir ganddo ef! Ffyddlon yw y cariad dwyfol uwch trueni euog fyd, gyda llaw agored, dadol fyth yn llawn er rhoi o hyd. Llaw y Tad fu’n hulio’r ddaear gyda manna glân y nef, ninnau heddiw yn ddiolchgar roddwn […]


Arglwydd grasol, dy haelioni

Arglwydd grasol, dy haelioni sy’n ymlifo drwy y byd, a’th drugaredd sy’n coroni dyddiau’r flwyddyn ar ei hyd: dy ddaioni leinw’r ddaear fawr i gyd. Rhoddi ‘rwyt dy drugareddau fel y golau glân bob dydd, a’th fendithion i’n hanheddau yn sirioli’n bywyd sydd: o’th gynteddau rhoddwn ninnau foliant rhydd. WATCYN WYN, 1844-1905 (Caneuon Ffydd 73)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Am gael cynhaeaf yn ei bryd

Am gael cynhaeaf yn ei bryd dyrchafwn foliant byw; fe gyfoethogwyd meysydd byd gan fendith afon Duw. O ffynnon glir haelioni’r nef y tardd yn hardd a byw, ac am ei fawr ddaioni ef y dywed afon Duw. O hon yr yf gronynnau’r llawr a’r egin o bob rhyw; nid ydyw gemog wlith y wawr […]


Af i mewn i byrth fy Nuw

Af i mewn i byrth fy Nuw â diolch yn fy nghalon i, af i mewn i’w gynteddau â mawl, a chyhoeddaf: “Hwn yw’r dydd a wnaeth ein Duw, dewch, gorfoleddwn yn ei enw ef!” Dewch gyda ni, “Iesu” yw ein cri, dewch, gorfoleddwn yn ei enw ef! Dewch gyda ni, “Iesu” yw ein cri, […]


Adnewydda f’ysbryd, Arglwydd

Adnewydda f’ysbryd, Arglwydd, ar dy ddydd, ac yn dy waith; llanw f’enaid â gorfoledd i’m gwroli ar fy nhaith: gyda’r awel gad im glywed llais o’r nef yn eglur iawn yn cyhoeddi bod i’m henaid heddwch a gollyngdod llawn. Gad im ddringo copa’r mynydd rydd lawn olwg ar y tir lle mae seintiau ac angylion […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Addolwn Dduw, ein Harglwydd mawr

Addolwn Dduw, ein Harglwydd mawr, mewn parch a chariad yma nawr; y Tri yn Un a’r Un yn Dri yw’r Arglwydd a addolwn ni. Mae ganddo i’n gwasanaeth hawl, a gweddus inni ganu mawl; down ger ei fron a llafar gân, rhown iddo glod o galon lân. Ei orsedd sydd yn nef y nef, sanctaidd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015