Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am Iesu Grist a’i farwol glwy’

Am Iesu Grist a’i farwol glwy’ boed miloedd mwy o sôn, a dweded pob rhyw enaid byw mai teilwng ydyw’r Oen. Fe ddaeth yn dlawd, etifedd nef, i ddioddef marwol boen; myneged pob creadur byw mai teilwng ydyw’r Oen. Y llu angylaidd draetha nawr am rinwedd mawr ei boen; cydganed pawb o ddynol-ryw mai teilwng […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

Ai am fy meiau i

Ai am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef o entrych nef i lawr? Cyflawnai’r gyfraith bur, cyfiawnder gafodd Iawn, a’r ddyled fawr, er cymaint oedd, a dalodd ef yn llawn. Dioddefodd angau loes yn ufudd ar y bryn, a’i waed a ylch y galon ddu yn lân fel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

Ar gyfer heddiw’r bore

Ar gyfer heddiw’r bore ‘n faban bach y ganwyd gwreiddyn Jesse ‘n faban bach; y Cadarn ddaeth o Bosra, y Deddfwr gynt ar Seina, yr Iawn gaed ar Galfaria ‘n faban bach yn sugno bron Maria ‘n faban bach. Caed bywiol ddŵr Eseciel ar lin Mair a gwir Feseia Daniel ar lin Mair; caed bachgen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

Awn i Fethlem, bawb dan ganu

Awn i Fethlem, bawb dan ganu, neidio, dawnsio a difyrru, i gael gweld ein Prynwr c’redig aned heddiw, Ddydd Nadolig. Ni gawn seren i’n goleuo ac yn serchog i’n cyf’rwyddo nes y dyco hon ni’n gymwys i’r lle santaidd lle mae’n gorffwys. Mae’r bugeiliaid wedi blaenu tua Bethlem dan lonyddu, i gael gweld y grasol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Addfwynaf Frenin

Addfwynaf Frenin, dynol a dwyfol Un, rhyfeddod nef ei hun yn ddyn ac yn Dduw: tragwyddol Air y nef, Crëwr yn gnawd yw ef, yma yn plygu lawr a golchi ein traed. O’r fath ddirgelwch, cariad nid oes ei uwch, plygwch, addolwch, cans hwn yw eich Duw, hwn yw eich Duw. Ef sydd yn haeddu’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Ŵyneb siriol fy Anwylyd

Ŵyneb siriol fy Anwylyd yw fy mywyd yn y byd; ffárwel bellach bob eilunod, Iesu ‘Mhriod aeth â’m bryd, Brawd mewn myrdd o gyfyngderau, Ffrind mewn môr o ofid yw; ni chais f’enaid archolledig neb yn Feddyg ond fy Nuw. Yn yr Arglwydd ‘rwy’n ymddiried, pwy all wneuthur niwed im? Dan ei adain mi gysgodaf […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

At un sy’n gwrando gweddi’r gwan

At un sy’n gwrando gweddi’r gwan ‘rwyf yn dyrchafu ‘nghri; ymhob cyfyngder, ing a phoen, O Dduw, na wrthod fi. Er mor annheilwng o fywynhau dy bresenoldeb di, a haeddu ‘mwrw o ger dy fron, O Dduw, na wrthod fi. Pan fo ‘nghydnabod is y nen yn cefnu arna’ i’n rhi’, a châr a chyfaill […]


Aed grym Efengyl Crist

Aed grym Efengyl Crist yn nerthol drwy bob gwlad, sain felys i bob clust fo iachawdwriaeth rad: O cyfod, Haul Cyfiawnder mawr, disgleiria’n lân dros ddaear lawr. Disgleiried dwyfol ras dros holl derfynau’r byd, diflanned pechod cas drwy gyrrau hwn i gyd: cyduned pob creadur byw ar nefol dôn i foli Duw. WILLIAM LEWIS, m.1794 […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Anturiaf ymlaen

Anturiaf ymlaen drwy ddyfroedd a thân yn dawel yng nghwmni fy Nuw; er gwanned fy ffydd enillaf y dydd, mae Ceidwad pechadur yn fyw. Mae f’enaid yn llon a’m pwys ar ei fron; er maint fy nhrallodion daw’r dydd caf hedeg yn glau uwch gofid a gwae yn iach, a’m cadwynau yn rhydd! DAVID DAVIES, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Arnom gweina dwyfol Un

Arnom gweina dwyfol Un heb ei ofyn; mae ei ras fel ef ei hun yn ddiderfyn; blodau’r maes ac adar nef gedwir ganddo, ond ar ddyn mae’i gariad ef diolch iddo. Disgwyl y boreddydd wnawn mewn anghenion, ac fe dyr ag effa lawn o fendithion; gad ei fendith ar ei ôl wrth fynd heibio; Duw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015