logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Adenydd colomen pe cawn

Adenydd colomen pe cawn, ehedwn a chrwydrwn ymhell, i gopa bryn Nebo mi awn i olwg ardaloedd sydd well; a’m llygaid tu arall i’r dŵr, mi dreuliwn fy nyddiau i ben mewn hiraeth am weled y Gŵr fu farw dan hoelion ar bren. ‘Rwy’n tynnu tuag ochor y dŵr, bron gadael yr anial yn lân; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Arglwydd Iesu, arwain f’enaid

Arglwydd Iesu, arwain f’enaid at y graig sydd uwch na mi, craig safadwy mewn tymhestloedd, craig a ddeil yng ngrym y lli; llechu wnaf yng nghraig yr oesoedd, deued dilyw, deued tân, a phan chwalo’r greadigaeth craig yr oesoedd fydd fy nghân. Pan fo creigiau’r byd yn rhwygo yn rhyferthwy’r farn a ddaw, stormydd creulon […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Anghrediniaeth, gad fi’n llonydd

Anghrediniaeth, gad fi’n llonydd, onid e mi godaf lef o’r dyfnderoedd, lle ‘rwy’n gorwedd, i fyny’n lân i ganol nef; Brawd sydd yno’n eiriol drosof, nid wy’n angof nos na dydd, Brawd a dyr fy holl gadwynau, Brawd a ddaw â’r caeth yn rhydd. ‘Chydig ffydd, ble ‘rwyt ti’n llechu? Cymer galon, gwna dy ran; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Anfon, Arglwydd, dy oleuni

Anfon, Arglwydd, dy oleuni ar y dyfroedd tywyll, du sydd â’u cerrynt yn cydgroesi gan fy mwrw o bob tu; dyro, Arglwydd, fraich cynhaliaeth, rho dy nerth i achub un na all nofio eiliad arall yn ei fymryn nerth ei hun. Methu credu geiriau dynion, gweld eu hanwadalwch hwy; chwerwi wrth wendidau eraill, gweld fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Arglwydd gad im fyw i weled

Arglwydd gad im fyw i weled, gad im weled mwy i fyw, gad i’m profiad droi’n ddatguddiad ar dy fywyd, O fy Nuw; a’r datguddiad dyfo’n brofiad dwysach im. Gad im ddeall dy ddysgeidiaeth Arglwydd, wrth ei gwneuthur hi, gad im wneuthur yn fwy perffaith drwy’r datguddiad ddaw i mi; byw fydd cynnydd mewn gwybodaeth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Ar yrfa bywyd yn y byd

Ar yrfa bywyd yn y byd a’i throeon enbyd hi o ddydd i ddydd addawodd ef oleuni’r nef i ni. Fy enaid dring o riw i riw heb ofni braw na haint yn ôl dy ddydd y bydd dy nerth ar lwybrau serth y saint. Y bywyd uchel wêl ei waith ar hyd ei daith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Â’n hyder yn yr Iesu mawr

Â’n hyder yn yr Iesu mawr fe gofiwn am y sanctaidd awr pan roes ei fywyd drud i lawr, hyd nes y daw. Yng nghof yr Eglwys ymhob man mae’r corff a ddrylliwyd ar ein rhan a’r bara bortha’n henaid gwan hyd nes y daw. Am ffrydiau yr anhraethol loes dywalltwyd drosom ar y groes […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Arglwydd, anfon o’r uchelder

Arglwydd, anfon o’r uchelder nerth yr Ysbryd ar dy was; gwisg ei fywyd â’th gyfiawnder, llanw’i galon ef â’th ras; dyro i lawr iddo nawr olud dy addewid fawr. Dyro iddo dy oleuni i gyflawni gwaith ei oes; arddel di ei genadwri i gael dynion at y groes; Frenin nef, rho dy lef ddwyfol yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Arglwydd, gad im dawel orffwys

Arglwydd, gad im dawel orffwys dan gysgodau’r palmwydd clyd lle yr eistedd pererinion ar eu ffordd i’r nefol fyd, lle’r adroddant dy ffyddlondeb iddynt yn yr anial cras nes anghofio’u cyfyngderau wrth foliannu nerth dy ras. O mor hoff yw cwmni’r brodyr sydd â’u hŵyneb tua’r wlad heb un tafod yn gwenieithio, heb un fron […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Agorodd ddrws i’r caethion

Agorodd ddrws i’r caethion i ddod o’r cystudd mawr; â’i werthfawr waed fe dalodd eu dyled oll i lawr: nid oes dim damnedigaeth i neb o’r duwiol had; fe gân y gwaredigion am rinwedd mawr ei waed. Wel dyma Un sy’n maddau pechodau rif y gwlith; ‘does mesur ar ei gariad na therfyn iddo byth; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015