logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae yna orsedd fry

Mae yna orsedd fry,
Tu hwnt i bopeth sy’,
Lle daw rhyw ddydd holl blant y ffydd,
I foli Duw.
I’r Mab fe ganwn gân,
Yr Oen sy’n puro’n lân,
Addewid gras i’r rhai a gred,
Ein Prynwr yw.

Clywch floeddio lleisiau’r nef,
Eu moliant iddo Ef,
Atseinia’r clod drwy lysoedd pur
Gan lenwi’r nen.
Gogoniant, grym a chlod,
A nerth a diolch fo
I’n Harglwydd byw,
ei deyrnas wiw
Ddaw byth i ben.

Ac ymgartrefu wnawn –
O flaen yr orsedd cawn
Ei anrhydeddu gyda chân
O galon lân.
Ni fydd ‘run deigryn mwy,
Na dioddef, na’r un clwy.
Yr Oen yn fugail ar ei braidd,
Teyrnasu wna.

There is a higher throne: Keith and Kristyn Getty,
Cyfieithiad Awdurdodedig: Ben Thomas
Hawlfraint© ac yn y cyfieithiad hwn 2002 Thankyou Music/Adm. gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. gan Kingsway Music tym@kingsway.co.uk Defnyddir trwy ganiatâd

PowerPoint