Gobaith

Fy ngorchwyl yn y byd

Fy ngorchwyl yn y byd
yw gogoneddu Duw
a gwylio dros fy enaid drud
yn ddiwyd tra bwyf byw.

Fe’m galwyd gan fy Nuw
i wasanaethu f’oes;
boed im ymroi i’r gwaith, a byw
i’r Gŵr fu ar y groes.

Rho nerth, O Dduw, bob dydd
i rodio ger dy fron,
i ddyfal ddilyn llwybrau’r ffydd
wrth deithio’r ddaear hon.

Rhof arnat ti fy mhwys
rhag imi wyro o’m lle;
dysg im weddïo a gwylio’n ddwys
nes gorffwys yn y ne’.

CHARLES WESLEY, 1707-88 (A charge to keep I have) cyf. W. O. EVANS, 1864-1936

(Caneuon Ffydd 673)

PowerPoint