Gobaith
Guitar
Eich Gwasanaethu

Gwasanaethu: Ein bwriad yn syml yw gwasanaethu achos Iesu Grist yn y Gymru Gymraeg. Rydym yn awyddus i fod yn offeryn yn llaw Duw i gydweithio ag eglwysi lleol, i rannu gweledigaeth ac darparu adnoddau newydd. Gwasanaethu a chydweithio yw’r geiriau allweddol.

Gweddi: Mae gweddi yn gwbl hanfodol os ydym i wneud ewyllys Duw: byddwn yn annog Cristnogion yn gyson i gefnogi ein gwaith drwy weddïo drosom.

Cydweithio: Gweithio gydag eglwysi lleol ac annog cydweithio rhyngddynt i rannu’r efengyl ymhlith y Cymry Cymraeg, yn enwedig ymysg pobl ifanc. Mae gig yn awyddus i gefnogi prosiectau lleol, gwaith ysgolion, ac i annog Cymry Cymraeg sy’n addoli mewn eglwysi Saesneg i estyn allan at eu cyd-Gymry.

Annog: Rydym hefyd am annog pobl ifanc sy’n siarad y Gymraeg i ymuno â thimau efengylu gartref a thramor.

Adnoddau: Mae gig o’r dechrau cyntaf wedi rhoi pwyslais mawr ar ddarparu adnoddau hylaw a chyfoes, yn rhad ac am ddim trwy gyfrwng ein dwy wefan www.beibl.net a www.gobaith.cymru