Gobaith

Dw i Eisau Diolch

Wedi dod i dy dŷ
Dyma fi i roi mawl i ti,
Wedi bod trwy y byd
Does ‘na neb sydd yn debyg i ti,
Ti yw’r un sy’n gwneud fy nghalon yn llawen
Er gwaetha’ stormydd yn fy mywyd,
Fy moliant rof i ti a thi yn unig
Ti sydd wedi rhoi d’addewid.

Dwi eisau diolch, dwi eisau dawnsio –
Dwi eisau canu am dy holl ddaioni di;
Dwi eisau diolch o waelod calon –
A gorfoleddu yn dy gariad ataf fi.
(Ail-adrodd)

Wedi dod i dy dŷ
Dyma fi i roi mawl i ti
Wedi bod trwy y byd
Does ‘na neb sydd yn debyg i ti,
Gwyn eu byd y rhai sy’n byw yn dy deml
Cant eu bendithio yn barhaol.
Sut allwn ganu am dy holl ryfeddodau?
Fydd ‘ngeiriau byth yn ddigon!

© 2005 Elise Gwilym

  • Gwenda Jenkins,
  • May 14, 2019