Gobaith

Ddiddanydd anfonedig nef

Ddiddanydd anfonedig nef,
fendigaid Ysbryd Glân,
hiraethwn am yr awel gref
a’r tafod tân.

Erglyw ein herfyniadau prudd
am brofi o’th rad yn llawn,
gwêl a oes ynom bechod cudd
ar ffordd dy ddawn.

Cyfranna i’n heneidiau trist
orfoledd meibion Duw,
a dangos inni olud Crist
yn fodd i fyw.

Am wanwyn Duw dros anial gwyw
dynolryw deffro’n llef,
a dwg yn fuan iawn i’n clyw
y sŵn o’r nef.

Rho’r hyder anorchfygol gynt
ddilynai’r tafod tân;
chwyth dros y byd fel nerthol wynt,
O Ysbryd Glân.

GWILI, 1872-1936

(Caneuon Ffydd 593)

PowerPoint