Gobaith
Cysylltu / Contact

Mae gan gig ddau aelod o staff sef Arfon Jones (Swyddog Maes) a Gwenda Jenkins (Swyddog Adnoddau).

Os hoffech ragor o wybodaeth, neu os carech i gynrychiolydd ymweld â‘ch eglwys i siarad am waith gig, mae croeso i chi gysylltu ag Arfon, Gwenda , Aron neu Sara – cyfeiriadau isod.

If you would like more information, or if you would like a representative to visit your church to talk about gig’s work, please contact Arfon, Gwenda, Aron or Sara – contact details below.

Byddem yn gwerthfawrogi eich gweddïau. Gweddïwch yn arbennig y bydd ewyllys Duw yn cael ei wneud drwy’n gwaith, ac y bydd yr adnoddau sydd eu hangen yn cael eu darparu.

We would appreciate you prayer support. Pray especially that God’s will be done through our work and that the necessary resources are provided.

Os hoffech gyfrannu’n ariannol i gig, cysylltwch â‘r trysorydd – cyfeiriad isod.
If you wish to support gig financially, contact the treasurer – contact details below.

Arfon Jones:
Gobaith i Gymru, 40 Heol yr Orsaf, Ystum Tâf, Caerdydd, CF14 2FF
Ffôn: 029 2056 9578
E-bost: arfon@gobaith.cymru

Gwenda Jenkins (Swyddog Adnoddau beibl.net a gobaith.cymru)

E-bost: gwenda@beibl.net; gwenda@gobaith.cymru

Aron Treharne (Cadeirydd gig Chairman):
Aron Treharne (Cadeirydd gig), d/o 40 Heol yr Orsaf, Ystum Tâf, Caerdydd, CF14 2FF
E-bost: cadeirydd@gobaith.cymru

Sara Redwood (Ysgrifennydd gig Secretary):
Sara Redwood (Ysgrifennydd gig), 129 Plassey St., Penarth, Bro Morgannwg, CF64 1EQ
E-bost: ysgrifennydd@gobaith.cymru

Simon Jeffs (Trysorydd gig Treasurer):
Simon Jeffs (Trysorydd gig), 18 Wordsworth Close, Llanilltud Fawr, CF61 1WZ
E-bost: trysorydd@gobaith.cymru

Manylion Cyswllt (Contact details)

Llythyr: Letter

Gobaith i Gymru, 40 Heol yr Orsaf, Ystum Tâf, Caerdydd, CF14 2FF

Ffôn

029 2056 9578

Anfonwch neges…Send a message…

Eich Enw (gofynnol)

Eich Ebost (gofynnol)

Testun

Eich Neges