Gobaith

Gobaith i Gymru / Beibl.net / gobaith.org

Mae ugain mlynedd wedi mynd heibio ers sefydlu elusen Gobaith i Gymru. Yn gynharach eleni penderfynodd Pwyllgor Gwaith ac Ymddiriedolwyr gig y dylid dirwyn yr elusen i ben. Y prif reswm oedd fod seiliau ariannol yr elusen wedi chwalu ers cyhoeddi beibl.net. Roedd argraffu beibl.net yn 2015 yn drobwynt i lawer, ac mae wedi dod yn amlwg i ni ei bod yn bryd dod â’r bennod yma i ben.

Mae Duw wedi bod yn rhyfeddol o ffyddlon dros y blynyddoedd.

Adnoddau gig a beibl.net

Rydym yn trosglwyddo gwefan www.beibl.net i ofal y Cyngor Ysgolion Sul.

www.gobaith.cymru Mae cannoedd o gyfieithiadau Cymraeg o ganeuon addoli poblogaidd ar y Wefan a nifer cynyddol o ganeuon addoli gwreiddiol Cymraeg hefyd. Rydym yn parhau i chwilio am rhywun i gynnal y wefan hon.