logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

‘Does arnaf eisiau yn y byd

‘Does arnaf eisiau yn y byd Ond golwg ar dy haeddiant drud, A chael rhyw braw o’i nefol rin, I ‘mado’n lân â mi fy hun. Er bod dy haeddiant gwerthfawr drud Yn fwy na’r nef, yn fwy na’r byd, Yn rhyw anfeidrol berffaith Iawn, ‘Rwy’n methu gorffwys arno’n llawn. O flaen y drugareddfa fawr […]


A wyt ti’n un i fentro

A wyt ti’n un i fentro y cyfan oll i gyd? A fentret ti dy enaid i rywun yn y byd? Fe fentrais i fy enaid i Dduw y byd a’r nef, a mentrais dragwyddoldeb ar ei addewid ef. A fentri di y cyfan oll ar gariad Duw a’i air di-goll? A wyt ti’n un […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Arglwydd, maddau in mor dlodaidd

Arglwydd, maddau in mor dlodaidd fu ein diolch am bob rhodd ddaeth o’th ddwylo hael i’n cynnal fel dy bobol wrth dy fodd: yn dy fyd rhown ynghyd ddiolch drwy ein gwaith i gyd. Arglwydd, maddau’n difaterwch at ddiodde’r gwledydd draw lle mae’r wybren glir yn felltith a’r dyheu am fendith glaw: lle bo loes […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Beth yw’r uchder?

Boed i Dduw roi i ni yn ôl cyfoeth ei rym, Gryfder nerthol drwy’r ysbryd i’n person ni, Ac i Grist wneud ei gartref yn ein calon ni, Ac i ni ddod i wybod faint mae o’n ein caru ni! Cytgan Beth yw’r uchder? [codi breichiau] Beth yw’r dyfnder? [breichiau i lawr] Beth yw’r lled […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Da yw Duw, dewch, canwch, codwch lef,

Da yw Duw, dewch, canwch, codwch lef, da yw Duw, fe ddathlwn ni: da yw Duw, ‘does dim amheuaeth gennym, da yw Duw, hyn wyddom ni. Llenwi â mawl mae fy nghalon i am fod Duw’n fy ngharu, rhaid i mi ddawnsio: ac yn ei galon mae lle i mi, rhedeg wnaf â’m breichiau ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

F’enaid mola Dduw!

F’enaid mola Dduw! Dyrchafa’i enw Ef. F’enaid mola Dduw! Rhydd fywyd it o’r nef. (Grym Mawl 2: 11) Hawlfraint © Ateliers et Presses de Taize

 • Gwenda Jenkins,
 • June 10, 2015

Iesu, Bugail mawr y defaid

Iesu, Bugail mawr y defaid, noddfa’r praidd o oes i oes, cofia heddiw dy ddiadell, ffrwyth dy ing ar bren y groes; tro dy ŵyneb, edrych arnom yn yr awr sancteiddiol hon a thosturia wrth dy gennad sydd yn sefyll ger dy fron. Derbyn di ei ymgyflwyniad, gwrando’i addunedau dwys, cymorth ef wrth ymgysegru ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Iesu, Iesu, ‘rwyt ti’n ddigon

Iesu, Iesu, ‘rwyt ti’n ddigon, ‘rwyt ti’n llawer mwy na’r byd; mwy trysorau sy’n dy enw na thrysorau’r India i gyd: oll yn gyfan ddaeth i’m meddiant gyda’m Duw. Y mae gwedd dy ŵyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad ar hyd ŵyneb daear lawn: Rhosyn Saron, ti yw tegwch […]


Mewn cyfyngderau bydd yn Dduw

Mewn cyfyngderau bydd yn Dduw, Nid wyf ond gwyw a gwan; Nid oes ond gallu mawr y nen A ddeil fy mhen i’r lan. Ni fedda’i mewn nac o’r tu maes Ond nerthol ras y Nef Yn erbyn pob tymhestloedd llym, A’r storom gadarn gref. Cysurwch fi, afonydd pur, Rhedegog ddyfroedd byw, Sy’n tarddu o […]


Rho imi galon o gariad

Rho imi galon o gariad, Gofal dros rai sydd ar goll. Rho imi faich dros y rhai sydd yn isel a thrist. Arglwydd, rwy’n awchus a pharod I helpu’r tlawd ym mhob man. Tro eiriau ‘nghân yn weithredoedd o gymorth i’r gwan. Ac eneinia dy weision, eneinia dy weision, I ddweud am Grist, pregethu Crist. […]