Gobaith

Codaf eglwys fyw

(Dynion) Codaf eglwys fyw, (Merched) Codaf eglwys fyw, (Dynion) A phwerau’r fall, (Merched) A phwerau’r fall, (Dynion) Ni threchant hi, (Merched) Ni threchant hi, (Pawb) Byth bythoedd. (Ailadrodd) Felly grymoedd y nefoedd uwchben, plygwch! A theyrnasoedd y ddaear is-law, plygwch! A chydnabod mai lesu, lesu, lesu sydd ben, sydd ben! I will build my church, […]


Credaf yn yr Arglwydd Iesu

Credaf yn yr Arglwydd Iesu, Credaf ei fod yn Fab i Dduw, Credaf iddo farw ac atgyfodi, Credaf iddo farw yn ein lle. (Dynion) Ac rwy’n credu ei fod yn fyw yn awr, (Merched) Rwy’n credu ei fod yn fyw, (Pawb) Ac yn sefyll yn ein plith, (Dynion) Gyda’r nerth i’n hiacháu ni oll, (Merched) […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 19, 2015

Credwn ni yn Nuw

Credwn ni yn Nuw – Dad nefol, Ef yw Crëwr popeth sydd, Ac yng Nghrist ei Fab – Waredwr, Aned i’n o forwyn bur. Credwn iddo farw’n aberth, Dwyn ein pechod ar y groes. Ond mae’n fyw, fe atgyfododd, Esgynodd i ddeheulaw’r Tad. Iesu, ti yw’r Crist, gwir Fab Duw, Iesu, ti yw’r Crist, gwir […]


Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol

Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol – ‘R Hwn fu farw drosof fi; Newid wnaeth ogoniant nefol Am ddioddefaint Calfari. Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol – ‘R Hwn fu farw drosof fi; Canaf gyda’r dyrfa freiniol Fry gerllaw y grisial li. Bûm ar goll, ond Crist am cafodd, Do, yr oen grwydredig bell; Cododd fi a’m […]


Crist sydd yn Frenin, llawenhawn

Crist sydd yn Frenin, llawenhawn; gyfeillion, dewch â moliant llawn, mynegwch ei anhraethol ddawn. O glychau, cenwch iddo ef soniarus ganiad hyd y nef, cydunwn yn yr anthem gref. Mawrhewch yr Arglwydd, eiliwch gân, cenwch yr anthem loyw, lân i seintiau Crist a aeth o’n blaen; canlyn y Brenin wnaent yn rhydd ac ennill miloedd […]


Cyduned nef a llawr

Cyduned nef a llawr i foli’n Harglwydd mawr mewn hyfryd hoen; clodforwn, tra bo chwyth, ei ras a’i hedd di-lyth, ac uchel ganwn byth: “Teilwng yw’r Oen.” Tra dyrchaif saint eu cân o gylch yr orsedd lân, uwch braw a phoen, O boed i ninnau nawr, drigolion daear lawr, ddyrchafu’r enw mawr: “Teilwng yw’r Oen.” […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Cyduned trigolion y ddaear i gyd

Cyduned trigolion y ddaear i gyd mewn sain o glodforedd i Brynwr y byd; mor dirion ei gariad at holl ddynol-ryw: troseddwyr a eilw i ddychwelyd a byw. I gadw’r colledig, o’r nefoedd y daeth rhoi bywyd i’r marw a rhyddid i’r caeth; am hyn gorfoleddwn, mae inni iachâd a bywyd tragwyddol drwy haeddiant ei […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Cyfiawn a sanctaidd

Cyfiawn a sanctaidd yw’th ffyrdd di, O! Dad; Plygwn, addolwn dy Fab di, Oen mad. Down i’th addoli am weddill ein hoes, Safwn yn gyfiawn o’th flaen drwy y groes. Arglwydd y nefoedd, mor ffyddlon wyt ti, Llewyrcha arnom, O! Seren mor bur. Cyfiawn a sanctaidd yw’th ffyrdd di, O! Dad; Plygwn, addolwn dy Fab […]


Daeth Gwaredwr gwiw i ddynion

Daeth Gwaredwr gwiw i ddynion, O newydd da; sych dy ddagrau, gaethferch Seion, O newydd da; chwyth yr utgorn ar dy furiau, gwisga wên a sych dy ddagrau, gorfoledda yn ei angau, O newydd da. Daeth o uchder gwlad goleuni, O gariad mawr, i ddyfnderoedd o drueni, O gariad mawr; rhodiodd drwy anialwch trallod, ac […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Daeth Iesu o’i gariad

Daeth Iesu o’i gariad i’r ddaear o’r nef, fe’i ganwyd yn faban ym Methlehem dref: mae hanes amdano ’n ôl tyfu yn ddyn yn derbyn plant bychain i’w freichiau ei hun. Mae’r Iesu yn derbyn plant bychain o hyd: Hosanna i enw Gwaredwr y byd! Sefydlodd ei deyrnas i blant yn y byd, agorodd ei […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 19, 2015