logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Y mae nerth yn enw Iesu

Y mae nerth yn enw Iesu – Credu wnawn ynddo Ef. Ac fe alwn ar enw Iesu: ‘Clyw ein llef Frenin nef! Ti yw’r un wna i’r diafol ffoi, Ti yw’r un sy’n ein rhyddhau.’ Does un enw arall sydd i’w gymharu  Iesu. Y mae nerth yn enw Iesu – Cleddyf yw yn fy […]


Y mae trysorau gras

Y mae trysorau gras yn llifo fel y môr, mae yn fy annwyl Frawd ryw gyfoeth mawr yn stôr: ymlaen yr af er dued wyf, mae digon yn ei farwol glwyf. Ni chollodd neb mo’r dydd a fentrodd arno ef, mae’n gwrando cwyn y gwan o ganol nef y nef: ac am fod Iesu’n eiriol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Y man y bo fy Arglwydd mawr

Y man y bo fy Arglwydd mawr Yn rhoi ei nefol hedd i lawr, Mae holl hapusrwydd maith y byd, A’r nef ei hunan yno i gyd. Nid oes na haul na sêr na lloer, Na daear fawr a’i holl ystôr, Na brawd, na chyfaill, da na dyn, A’m boddia hebddo Ef ei Hun. ‘D […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2017

Ymhlith holl ryfeddodau’r nef

Ymhlith holl ryfeddodau’r nef hwn yw y mwyaf un gweld yr anfeidrol, ddwyfol Fod yn gwisgo natur dyn. Ni chaiff fod eisiau fyth, tra bo un seren yn y nef, ar neb o’r rhai a roddo’u pwys ar ei gyfiawnder ef. Doed y trueiniaid yma ‘nghyd, finteioedd heb ddim rhi'; cânt eu diwallu oll yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl

Yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl, yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl, cân gorfoledd fyth na ellir difa’i grym, yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl. Dysgodd Iesu ni i fyw mewn harmonî, dysgodd Iesu ni i fyw mewn harmonî, holl genhedloedd daear lydan, gwnaeth ni’n un, llun a delw’r […]


Yr anweledig Dduw

Yr anweledig Dduw Dwi’n teimlo ynof fi Dy Ysbryd yn cyffroi, Cyffroi wrth ysbrydoli, Cyffroi wrth gyd-fynegi, Ti’n rhoi dy hun i mi. Ti wedi’n gogoneddu, Ti wedi’n cyfiawnhau, Ti wedi’n mabwysiadu ni, Ti wedi’n deinameiddio, Ti wedi’n llwyr ryddhau I ddod â’th deyrnas lawr i ni. Rwy’n dy garu Iesu cu, Wnai dy garu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Yr Iawn

Yr Iawn, anfeidrol gariad yw Efe, Fe roed digofaint Duw arno’n fy lle, Anfeidrol werth y gwaed gaf yma’i lawr, Neilltuol yw’r iachad i saint y llawr, Anfeidrol werth y gwaed gaf yma’i lawr, Neilltuol yw’r iachad i saint y llawr. Mae hyd a lled ei rîn yn fythol wyrdd Yr Iawn a roed i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Yr Iesu’n ddi-lai a’m gwared o’m gwae

Yr Iesu’n ddi-lai a’m gwared o’m gwae; achubodd fy mywyd, maddeuodd fy mai; fe’m golchodd yn rhad, do’n wir, yn ei waed, gan selio fy mhardwn rhoes imi ryddhad. Fy enaid i sydd yn awr, nos a dydd, am ganmol fy Iesu a’m rhoddes yn rhydd: ffarwél fo i’r byd a’i bleser ynghyd; ar drysor […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015