Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ti gyda ni

Mae’n ddirgelwch mawr i mi Y gallai dwylo’r Arglwydd fod mor fach. Y bysedd bychan yn ymestyn yn y nos, Dwylo a osododd holl derfynau’r nef. Cytgan Haleliwia, Haleliwia, Cariad Nef Ddaeth i lawr i’n hachub ni. Haleliwia, Haleliwia, Mab ein Duw, Brenin tlawd gyda ni. Ti gyda ni. Mae’n ddirgelwch mawr i mi Iddo […]


Ti yw fy mhopeth

Ti yw fy mhopeth, Fy nghariad i; Cyfaill mynwesol wyt ti. Arglwydd tyrd ataf, Cyffwrdd fi nawr. Ti yw yr Un a garaf. Cofleidia fi, caf brofi gwefr Curiad dy galon di. Gad i’m bwyso ar dy fynwes di, O fy Iesu, O fy Iesu. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, You are my passion: Noel a […]


Ti yw’r llew o lwyth Jwda

Ti yw’r llew o lwyth Jwda, Yr Oen gafodd glwy’, Fe ddyrchefaist i’r Nefoedd – Teyrnasu wnei byth mwy; Ac ar ddiwedd yr oes wrth it adfer y byd Fe wnei gasglu’r cenhedloedd o’th flaen di. Caiff holl lygaid dynoliaeth eu hoelio Ar Oen Duw groeshoeliwyd in, A doethineb, a chariad, a thegwch Deyrnasa ‘r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Ti, Iesu, frenin nef

Ti, Iesu, frenin nef, F’anwylyd i a’m Duw! Yn eithaf pell o dŷ fy Nhad, Mewn anial wlad, ‘rwy’n byw. Mewn ofnau rwyf a braw, Bob llaw gelynion sydd; O! addfwyn Iesu, saf o’m rhan, A thyn y gwan yn rhydd. Mae rhinwedd yn dy waed I faddau beiau mwy Nag y gall angel chwaith […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 22, 2015

Ti’n dweud “tyrd”

Ti’n dweud “tyrd,” Ti yw Arglwydd y nefoedd; Ti’n dweud “tyrd” wrth blentyn euog fel fi; Ti’n dweud “tyrd” a dwi’n cuddio rhag dy wyneb ond rwyt Ti’n dal i alw, ac felly dwi’n dod. Wna i godi a rhedeg i fod yn dy gwmni i dderbyn dy faddeuant sy di brynu i mi; Mi […]


Trugaredd

[Hebreaid 4:14-16, Alaw: Deio Bach] Pan mae pobl yn dy wrthod Cofia Iesu ar y groes Pan mae eraill yn dy wawdio Cofia iddo ddioddef loes. Cariodd Ef ein holl fethiannau, Teimlodd Ef y poen i gyd; Archoffeiriad ydyw’r Iesu Gyd-ddioddefa â’n gwendid ni. Pan mae bywyd yn dy brofi Dal dy afael yn dy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 23, 2019

Trwy drugaredd

Trwy drugaredd, Arglwydd, Trwy dy ras, Tywallt d’ennaint Di Arnom ni nawr. Tynn fi’n ddyfnach, Arglwydd, Mwy bob dydd, Yn llif dy Ysbryd caf D’ewyllys Di. Tyred Ysbryd Glân, Tyred Ysbryd Glân, Tynn fi’n nes at Iesu yr Oen. Greg Leavers: By your mercy, Cyfieithiad Awdurdodedig: Cass Meurig © Greg Leavers


Trwy dy gariad gwiw

Trwy dy gariad gwiw dy farn ateliaist. Trwy dy gariad gwiw, datguddiaist dy ras. Dioddef poen a gwawd, marw ar groesbren, Trwy dy gariad gwiw, maddeuaist im. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Out of your great love: Patricia Morgan © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac […]


Tu hwnt i’r Groes

Tu hwnt i’r Groes y mae fy nghoron, Er cwpan gwawd un bychan yw, Ond cwpan Iesu i’r ymylon, Fu’n gwpan llid digofaint Duw. Tu hwnt i’r Groes y mae fy nghoron, O gwrando Iesu ar fy nghri, Er nad oes gennyf ddim i’w gynnig, Fy Arglwydd Iesu, – cofia fi. Tu hwnt i’r Groes […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 12, 2018

Tydi a wnaeth y wyrth, O Grist, Fab Duw

(Pantyfedwen) Tydi a wnaeth y wyrth, O Grist, Fab Duw, tydi a roddaist imi flas ar fyw: fe gydiaist ynof drwy dy Ysbryd Glân, ni allaf tra bwyf byw ond canu’r gân; ‘rwyf heddiw’n gweld yr harddwch sy’n parhau, ‘rwy’n teimlo’r ddwyfol ias sy’n bywiocáu; mae’r Haleliwia yn fy enaid i, a rhoddaf, Iesu, fy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 18, 2016