logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pan fwy’n myned drwy Iorddonen

Pan fwy’n myned drwy Iorddonen, Angau creulon yn ei rym, Aethost drwyddi gynt dy hunan, Pam yr ofnanf bellach ddim? Buddugoliaeth! Gwna i mi weiddi yn y llif. Ymddiriedaf yn dy allu, Mawr yw’r gwaith a wnest erioed; Ti gest angau, Ti gest uffern, Ti gest Satan dan dy droed: Pan Calfaria, Nac aed hwnnw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 26, 2015

Pan glywir sŵn chwalu cadwynau o draw

Pan glywir sŵn chwalu cadwynau o draw a hedd yn teyrnasu lle cynt y bu braw, fe wyddom fod yntau ar ymdaith o hyd, yr hwn sy’n ddyhead cenhedloedd y byd. Pan glywir y moliant yn dod dros y don a’r weddi o’r carchar heb ddig dan y fron, fe wyddom fod yntau ar ymdaith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Pêr fydd dy gofio, Iesu da

Pêr fydd dy gofio, Iesu da, a’r galon drist a lawenha; na’r mêl a’r mwynder o bob rhyw bod gyda thi melysach yw. Ni chenir cân bereiddiach ryw, nid mwynach dim a glywo clyw; melysach bryd ni wybydd dyn nag Iesu, Unmab Duw ei hun. Ti, obaith edifeiriol rai, ti wrth gyfeiliorn drugarhai; a’th geisio, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Pob seraff, pob sant

Pob seraff, pob sant, hynafgwyr a phlant, gogoniant a ddodant i Dduw fel tyrfa gytûn yn beraidd bob un am Geidwad o forwyn yn fyw. Efe yw fy hedd, fy aberth a’m gwledd, a’m sail am drugaredd i gyd; fy nghysgod a’m cân mewn dŵr ac mewn tân, gwnaed uffern ei hamcan o hyd. Yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Popeth gwerthfawr fu

Popeth gwerthfawr fu yn fy mywyd i, Popeth mae y byd yn brwydro i’w gael, Pethau’n elw fu, ‘nawr yn golled sydd; Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Dy gael di, Iesu, gyda mi Yw’r trysor gorau sydd. Ti yw’m nod, ti yw’m rhan, Fy llawenydd i a’m cân, Ac fe’th garaf mwy. Un […]


Pwy all beidio canu moliant iddo ef?

Pwy all beidio canu moliant iddo ef? Y mae Brenin Seion wedi dod i’r dref. Moliant, moliant, rhaid i blant roi moliant, moliant, moliant iddo ef, moliant iddo ef, moliant iddo ef. Taenu wnawn ein gwisgoedd gorau ar y ffyrdd, taflwn ar ei lwybrau gangau’r palmwydd gwyrdd. Ar ei ebol asyn O mor fwyn y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Pwy all ein gwahanu

Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Sydd i ni ‘Nghrist Iesu ein Iôr. Gorthrymder neu ing neu gas erledigaeth, Newyn neu noethni’r corff, Peryg neu unrhyw gleddyf ddaw i’n herbyn? Gorthrymder… Na, drwy’r cwbl oll Ry’m ni’n […]


Pwy sy’n dod i Salem dref?

Pwy sy’n dod i Salem dref? Iesu’n Llywydd: taenwn ar ei lwybrau ef gangau’r palmwydd; rhoddwn iddo barch a chlod mewn Hosanna; atom ni mae heddiw’n dod Haleliwia! Pwy sy’n dod drwy byrth y bedd yn orchfygwr? Iesu Grist, Tywysog hedd, ein Gwaredwr: mae ei fryd ar wella’r byd o’i ddoluriau; rhoddwn iddo oll ynghyd […]


Pwy sy’n dwyn y Brenin adref?

Pwy sy’n dwyn y Brenin adref? Pwy sy’n caru gweld ei wedd? Pwy sy’n parchu deddfau’r goron ac yn dilyn llwybrau hedd? Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i’w hebrwng ef yn awr. Pwy sy’n taenu cangau’r palmwydd ar y ffordd o dan ei draed? Ble mae mintai y cerddorion i glodfori gwerth ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Pwy sydd yn marw drosof fi

Pwy sydd yn marw drosof fi Ar fryn y camwedd mawr, A grym maddeuant yn ei air Yn ing yr olaf awr? Cytgan: Yr Iesu yw, Eneiniog Duw, Yr anfonedig glân, Caf ynddo Ef orfoledd byw A rhin y dwyfol dân. Pwy sydd yn eiriol drosof fi, Bechadur gwael ei wedd, Gan ennill imi bardwn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016