logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Nid gosgordd na brenhinol rwysg

Nid gosgordd na brenhinol rwysg Gaed i Frenin Nef, Na gwylnos weddi dan y sêr Ar ei farw Ef; Na baner bri ar hanner mast Er gwarth y Groes, Na blodau’n perarogi’r ffordd Arweiniai at Ei fedd ar y Pasg cyntaf un. Dim torchau’n deyrnged ar y llawr – Gwatwar milwyr gaed, A dim ond […]


O arwain fy enaid i’r dyfroedd

O arwain fy enaid i’r dyfroedd, y dyfroedd sy’n afon mor bur, dyfroedd sy’n torri fy syched er trymed fy nolur a’m cur; dyfroedd tragwyddol eu tarddiad, y dyfroedd heb waelod na thrai, dyfroedd sy’n golchi fy enaid er dued, er amled fy mai. Da iawn i bechadur fod afon a ylch yr aflanaf yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

O Dduw, mae du gymylau barn

O Dduw, mae du gymylau barn Yn bygwth uwch ein byd, A ninnau’n euog. O Dduw, fe dorrwyd deddfau clir Dy gariad – gwêl ein gwae, Bywydau’n deilchion. O trugarha, (dynion) O trugarha, (merched) O maddau’n bai, (dynion) O maddau’n bai, (merched) O adfer ni – bywha dy eglwys Iôr. (pawb) A llifed barn (dynion) […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

O enw ardderchocaf

O enw ardderchocaf yw enw marwol glwy’, caniadau archangylion fydd y fath enw mwy; bydd yr anfeidrol ddyfais o brynedigaeth dyn gan raddau filoedd yno yn cael ei chanu’n un. Fe ddaeth i wella’r archoll drwy gymryd clwyf ei hun, etifedd nef yn marw i wella marwol ddyn; yn sugno i maes y gwenwyn a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

O gariad, O gariad anfeidrol ei faint

O gariad, O gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor annheilwng yn cael y fath fraint; cael heddwch cydwybod, a’i chlirio drwy’r gwaed, a chorff y farwolaeth, sef pechod, dan draed. Ni allai’r holl foroedd byth olchi fy mriw, na gwaed y creaduriaid er amled eu rhyw; ond gwaed y Meseia a’i gwella’n ddi-boen: rhyfeddol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

O iachawdwriaeth gadarn

O iachawdwriaeth gadarn, O iachawdwriaeth glir, ‘fu dyfais o’i chyffelyb erioed ar fôr na thir; mae yma ryw ddirgelion, rhy ddyrys ŷnt i ddyn, ac nid oes all eu datrys ond Duwdod mawr ei hun. ‘Does unpeth ennyn gariad yn fflam angerddol gref, addewid neu orchymyn, fel ei ddioddefaint ef; pan roes ei fywyd drosom […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

O Iesu croeshoeliedig

O Iesu croeshoeliedig, Gwaredwr dynol-ryw, ti yw ein hunig obaith tra bôm ar dir y byw; dan feichiau o ofalon sy’n gwneud ein bron yn brudd mae d’enw, llawn diddanwch, yn troi ein nos yn ddydd. O Iesu croeshoeliedig, boed mawl i’th enw byth, doed dynion i’th foliannu rifedi’r bore wlith; aed sôn ymhell ac […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

O Iesu mawr, pwy ond tydi

O Iesu mawr, pwy ond tydi allasai farw drosom ni a’n dwyn o warth i fythol fri? Pwy all anghofio hyn? Doed myrdd ar fyrdd o bob rhyw ddawn i gydfawrhau d’anfeidrol Iawn, y gwaith gyflawnaist un prynhawn ar fythgofiadwy fryn. Nid yw y greadigaeth faith na’th holl arwyddion gwyrthiol chwaith yn gytbwys â’th achubol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

O tyn y gorchudd yn y mynydd hyn

O tyn y gorchudd yn y mynydd hyn; llewyrched Haul Cyfiawnder gwyn o ben y bryn bu’r addfwyn Oen yn dioddef dan yr hoelion dur, o gariad pur i mi mewn poen. Ble, ble y gwnaf fy noddfa dan y ne’, ond yn ei glwyfau dyfnion e’? Y bicell gre’ aeth dan ei fron agorodd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Oen ein Duw

Oen ein Duw, Sanctaidd Un, Iesu Grist, Fab y dyn, Hoeliwyd ef yn fy lle ar groes; Er mwyn i mi, yr euog un, Brofi y gwaed sydd eto’n glanhau, Yn iacháu, yn maddau. Fe’th ddyrchafaf di, Iesu fy aberth i; Ti yw ’Mhrynwr i, fy Arglwydd, ti yw Nuw. Fe’th ddyrchafaf di, teilwng ydwyt […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970