logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dan gysgod croes yr Iesu

Dan gysgod croes yr Iesu Mae lle i wella ‘nghlwyf; Rhyfeddol yw’r drugaredd A’m galwodd fel yr wyf. Mae’r dwylo ddylai’m gwrthod  chlwyfau sy’n gwahodd; Dan gysgod croes yr Iesu Mae f’enaid wrth ei fodd. Dan gysgod croes yr Iesu Rwy’n un â’i deulu Ef; Pob un fu’n ceisio’r hunan, nawr Sy’n un trwy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 11, 2015

Daw brenhinoedd o bob gwlad

Daw brenhinoedd o bob gwlad, Plygant oll o’th flaen ryw ddydd. Bydd pob llwyth a phob un iaith Yn addoli’n Duw yn rhydd. O Seion y daw – Fe’i clywir drwy’r byd, Y gân am dy groes, drwy’r ddaear i gyd. O addfwyn Oen Trwy dy aberth di achubiaeth gaed. (Grym Mawl 2: 82) Robin […]


Deued pechaduriaid truain

Deued pechaduriaid truain yn finteioedd mawr ynghyd, doed ynysoedd pell y moroedd i gael gweld dy ŵyneb-pryd, cloffion, deillion, gwywedigion, o bob enwau, o bob gradd, i Galfaria un prynhawngwaith i weld yr Oen sydd wedi ei ladd. Dacw’r nefoedd fawr ei hunan nawr yn dioddef angau loes; dacw obaith yr holl ddaear heddiw’n hongian […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Diolch am y groes

Diolch am Y Groes, Y pris a dalaist ti. Rhoddaist ti dy hun, Rhoi y cyfan, Werthfawr Iôr, (werthfawr Iôr). Ein pechodau ni A faddeuwyd, Cuddiwyd gan dy waed, fe’u hanghofiwyd, Diolch Iôr, (diolch Iôr). O, fe’th garaf di, Arglwydd caraf di, Alla’i fyth a deall Pam y ceri fi. Ti yw ‘nghyfan oll, Llanw […]


Disgleiried golau’r groes

Disgleiried golau’r groes ar uchelfannau’r byd; aed Mab y Dyn o oes i oes yn fwy ei fri o hyd. Gogoniant byth i’r Oen, ar aur delynau’r nef: ei groes sy’n gwella’r byd o’i boen – gogoniant iddo ef! Doed gorseddfeinciau’r byd dan ei awdurdod bur, a doed y bobloedd o un fryd i’w garu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Does destun gwiw i’m cân

‘Does destun gwiw i’m cân ond cariad f’Arglwydd glân a’i farwol glwy'; griddfannau Calfarî ac angau Iesu cu yw ‘nghân a’m bywyd i: Hosanna mwy! Caniadau’r nefol gôr sydd oll i’m Harglwydd Iôr a’i ddwyfol glwy'; y brwydrau wedi troi, gelynion wedi ffoi sy’n gwneud i’r dyrfa roi Hosanna mwy! O wyrthiau’i gariad ef! Ni […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Does neb ond ef, fy Iesu hardd

‘Does neb ond ef, fy Iesu hardd, A ddichon lanw ‘mryd; Fy holl gysuron byth a dardd O’i ddirfawr angau drud. ‘Does dim yn gwir ddifyrru f’oes Helbulus yn y byd Ond golwg mynych ar y groes Lle talwyd Iawn mewn pryd. Mi welaf le mewn marwol glwy’ I’r euog guddio’i ben, Ac yma llechaf […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

Draw, draw ymhell mae gwyrddlas fryn

Draw, draw ymhell mae gwyrddlas fryn tu faes i fur y dref lle’r hoeliwyd Iesu annwyl gynt o’i fodd i’n dwyn i’r nef. Ni wyddom ni, ni allwn ddweud faint oedd ei ddwyfol loes, ond credu wnawn mai drosom ni yr aeth efe i’r groes. Bu farw er mwyn maddau bai a’n gwneud bob un […]


Dros bechadur buost farw

Dros bechadur buost farw, dros bechadur, ar y pren, y dioddefaist hoelion llymion nes it orfod crymu pen; dwed i mi, ai fi oedd hwnnw gofiodd cariad rhad mor fawr marw dros un bron â suddo yn Gehenna boeth i lawr? Dwed i mi, a wyt yn maddau cwympo ganwaith i’r un bai? Dwed a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Duw anfeidrol yw dy enw

Duw anfeidrol yw dy enw, Llanw’r nefoedd, llanw’r llawr, Mae dy lwybrau’n anweledig Yn nyfnderoedd moroedd mawr: Dy feddyliau – Is nag uffern, uwch na’r nef! Minnau’n ddyfal sy’n ymofyn Ar yr aswy, ar y dde, Ceisio canfod dwfwn gyngor, A dibenion Brenin ne’: Hyn a ffeindiais – Mai daioni yw oll i mi. Da […]