logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arhosaf ddydd a nos

Arhosaf ddydd a nos, Byth bellach dan dy Groes, I’th lon fwynhau; Mi wn mai’r taliad hyn, Wnaed ar Galfaria fryn, A’m canna oll yn wyn Oddi wrth fy mai. Yn nyfnder dŵr a thân, Calfaria fydd fy nghân, Calfaria mwy: Y bryn ordeiniodd Duw Yn nhragwyddoldeb yw, I godi’r marw’n fyw Trwy farwol glwy’. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Arnat, Iesu, boed fy meddwl

Arnat, Iesu, boed fy meddwl, am dy gariad boed fy nghân; dyged sŵn dy ddioddefiadau fy serchiadau oll yn Un: mae dy gariad uwch a glywodd neb erioed. O na chawn ddifyrru ‘nyddiau llwythog, dan dy ddwyfol groes, a phob meddwl wedi ei glymu wrth dy Berson ddydd a nos; byw bob munud mewn tangnefedd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Awn, bechaduriaid, at y dŵr

Awn, bechaduriaid, at y dŵr a darddodd ar y bryn; ac ni gawn yfed byth heb drai o’r afon loyw hyn. Mae yma drugareddau rhad i’r tlawd a’r llariaidd rai, a rhyw fendithion maith yn stôr sy fythol yn parhau. Ni flinwn ganu tra bôm byw yr oruchafiaeth hyn enillodd Iesu un prynhawn ar ben […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Boed mawl i Dduw gan engyl nef

Boed mawl i Dduw gan engyl nef a chlod gan ddynion fyrdd; mor rhyfedd yw ei gariad ef, mor gyfiawn yw ei ffyrdd. Mor ddoeth yw cariad Duw at ddyn sydd wan dan faich ei fai: yn ddyn mewn cnawd daeth Duw ei hun i’w nerthu a’i lanhau. O’i gariad doeth, ein Duw mewn cnawd […]


Caed modd i faddau beiau

Caed modd i faddau beiau a lle i guddio pen yng nghlwyfau dyfnion Iesu fu’n gwaedu ar y pren; anfeidrol oedd ei gariad, anhraethol oedd ei gur wrth farw dros bechadur o dan yr hoelion dur. Un waith am byth oedd ddigon i wisgo’r goron ddrain; un waith am byth oedd ddigon i ddiodde’r bicell […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Caed trefn i faddau pechod

Caed trefn i faddau pechod yn yr Iawn; mae iachawdwriaeth barod yn yr Iawn; mae’r ddeddf o dan ei choron, cyfiawnder yn dweud, “Digon,” a’r Tad yn gweiddi, “Bodlon” yn yr Iawn; a “Diolch byth,” medd Seion, am yr Iawn. Yn awr, hen deulu’r gollfarn, llawenhawn; mae’n cymorth ar Un cadarn, llawenhawn: mae galwad heddiw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Caned nef a daear lawr

Caned nef a daear lawr, fe gaed ffynnon i olchi pechaduriaid mawr yn glaer wynion; yn y ffynnon gyda hwy minnau ‘molcha’, ac mi ganaf fyth tra bwy': Haleliwia! Dyma’r dŵr a dyma’r gwaed redodd allan, ac o’i ystlys sanctaidd gaed i olchi’r aflan; hon yw’r ffynnon sy’n glanhau yr aflana'; yn dragywydd mae’n parhau: […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Cefais olwg ar ogoniant

Cefais olwg ar ogoniant fy Ngwaredwr ar y pren, drwy ffenestri ei ddoluriau gwelais gariad nefoedd wen: gorfoledda f’enaid wrth ei ryfedd groes. Ymddisgleiriodd ei ogoniant dros y byd ar Galfarî; golau cariad Duw sydd eto yn tywynnu arnom ni: gorfoledded cyrrau’r ddaear wrth y groes. Hyfryd fore fydd pan glywir côr y nef a’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

Cerddodd lle cerddaf fi

Cerddodd lle cerddaf fi, Safodd lle safaf fi, Teimiodd fel teimlaf fi, Fe glyw fy nghri. Gŵyr am fy ngwendid i, Rhannodd fy natur i, Fe’i temtiwyd ym mhob ffordd, Heb lithro dim. Duw gyda ni, Duw ynom ni, Rhydd nerth i ni, Emaniwel! Dioddefodd wawd ei hil, Sen a rhagfarnau fil, Lladdwyd yr un […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Chwennych cofio ‘rwyf o hyd

Chwennych cofio ‘rwyf o hyd am Galfaria, man hynota’r byd i gyd yw Calfaria; bu rhyw frwydyr ryfedd iawn ar Galfaria: cafwyd buddugoliaeth lawn, Haleliwia! Cerddodd Iesu dan y groes i Galfaria, a dioddefodd angau loes ar Galfaria; rhoi ei fywyd drosom wnaeth ar Galfaria; bywyd llawn i ninnau ddaeth, Haleliwia! JANE HUGHES, 1760?-1820 (Caneuon Ffydd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015