logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Talwyd y Pris

Talwyd y pris A nawr yn haeddiant Crist Cawn dderbyn popeth ddaw Trwy’i aberth drud. Talodd yn llawn I brynu’n rhyddid ni O’n holl euogrwydd A phob pechod cas. Talwyd y pris Aleliwia, O ryfedd ras Mor gadarn yw! O waelod calon dof Fy mywyd cyfan rhof Fel diolch i ti nawr Am dalu’r pris. Talwyd […]


Ti yw’r llew o lwyth Jwda

Ti yw’r llew o lwyth Jwda, Yr Oen gafodd glwy’, Fe ddyrchefaist i’r Nefoedd – Teyrnasu wnei byth mwy; Ac ar ddiwedd yr oes wrth it adfer y byd Fe wnei gasglu’r cenhedloedd o’th flaen di. Caiff holl lygaid dynoliaeth eu hoelio Ar Oen Duw groeshoeliwyd in, A doethineb, a chariad, a thegwch Deyrnasa ‘r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Trugaredd

[Hebreaid 4:14-16, Alaw: Deio Bach] Pan mae pobl yn dy wrthod Cofia Iesu ar y groes Pan mae eraill yn dy wawdio Cofia iddo ddioddef loes. Cariodd Ef ein holl fethiannau, Teimlodd Ef y poen i gyd; Archoffeiriad ydyw’r Iesu Gyd-ddioddefa â’n gwendid ni. Pan mae bywyd yn dy brofi Dal dy afael yn dy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Trwy dy gariad gwiw

Trwy dy gariad gwiw dy farn ateliaist. Trwy dy gariad gwiw, datguddiaist dy ras. Dioddef poen a gwawd, marw ar groesbren, Trwy dy gariad gwiw, maddeuaist im. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Out of your great love: Patricia Morgan © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac […]


Trwy y Groes, Iesu, gorchfygaist

Trwy y Groes, Iesu, gorchfygaist, Trwy dy waed prynaist ein hedd. Lle bu angau gynt ac arwahanrwydd, Nawr llifa’r bywiol ddŵr. Bywiol ddŵr, bywiol ddŵr, Afon bywyd llifa’n rhydd. Grasol Dduw clyw di ein cri; Afon bywyd llifa’n rhydd. Rhwyma’r clwyfau ar aelwydydd, Gwŷr a gwragedd gwna’n gytun. Todda galon tad yng ngŵydd ei blentyn, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Tu hwnt i’r Groes

Tu hwnt i’r Groes y mae fy nghoron, Er cwpan gwawd un bychan yw, Ond cwpan Iesu i’r ymylon, Fu’n gwpan llid digofaint Duw. Tu hwnt i’r Groes y mae fy nghoron, O gwrando Iesu ar fy nghri, Er nad oes gennyf ddim i’w gynnig, Fy Arglwydd Iesu, – cofia fi. Tu hwnt i’r Groes […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 12, 2018

Uwch holl bwerau

Uwch holl bwerau, brenhinoedd byd, Uwch pob rhyfeddod a phopeth creaist ti. Uwch holl ddoethineb a ffyrdd amrywiol dyn, Roeddet ti yn bod cyn dechrau’r byd. Goruwch pob teyrnas, pob gorsedd byd, Uwchlaw pob gorchest, uchelgais a boddhad, Uwchlaw pob cyfoeth a holl drysorau’r byd, Does dim ffordd o fesur dy holl werth. Wedi’r groes, […]


Ŵr clwyfedig

Ŵr clwyfedig, Oen fy Nuw Gwrthodedig Un; Holl bechod dyn a llid y Tad Ar ysgwydd Iesu gwyn. Heb ‘run gair fe aeth i’r prawf Drwy y gwawd a’r loes Ildio’n llwyr i lwybr Duw Dan goron ddrain a chroes. Croes fy Iesu sy’n iachawdwriaeth Llifodd cariad ataf fi Cân fy enaid nawr, haleliwia Clod […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 8, 2015

Wrth edrych, Iesu, ar dy groes

Wrth edrych, Iesu, ar dy groes, a meddwl dyfnder d’angau loes, pryd hyn ‘rwyf yn dibrisio’r byd a’r holl ogoniant sy ynddo i gyd. N’ad im ymddiried tra bwyf byw ond yn dy angau di, fy Nuw; dy boenau di a’th farwol glwy’ gaiff fod yn ymffrost imi mwy. Dyma lle’r ydoedd ar brynhawn rasusau […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Wrth gofio d’air, fy Iesu glân

Wrth gofio d’air, fy Iesu glân, mawr hiraeth arnaf sy am ddod yn isel ger dy fron yn awr i’th gofio di. Dy gorff a hoeliwyd ar y pren yw bara’r nef i mi; dy waed sydd ddiod im yn wir, da yw dy gofio di. Wrth droi fy llygaid tua’r groes, wrth weled Calfarî, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015