logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O tyrd ar frys, Iachawdwr mawr

O tyrd ar frys, Iachawdwr mawr, disgynned d’Ysbryd yma i lawr; rho nerth i bawb o deulu’r Tad gydgerdded tua’r hyfryd wlad. Cyd-fynd o hyd dan ganu ‘mlaen, cyd-ddioddef yn y dŵr a’r tân, cydgario’r groes, cydlawenhau, a chydgystuddio dan bob gwae. Duw, tyrd â’th saint o dan y ne’, o eitha’r dwyrain pell i’r […]


Pwy sy’n dwyn y Brenin adref?

Pwy sy’n dwyn y Brenin adref? Pwy sy’n caru gweld ei wedd? Pwy sy’n parchu deddfau’r goron ac yn dilyn llwybrau hedd? Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i’w hebrwng ef yn awr. Pwy sy’n taenu cangau’r palmwydd ar y ffordd o dan ei draed? Ble mae mintai y cerddorion i glodfori gwerth ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Rho inni weledigaeth

Rho inni weledigaeth ar dy frenhiniaeth di sy’n estyn o’r mynyddoedd hyd eithaf tonnau’r lli; ni fynnwn ni ymostwng, yn rhwysg ein gwamal oes ond i’th awdurdod sanctaidd a chyfraith Crist a’i groes. Gwisg wisgoedd dy ogoniant sy’n harddach fil na’r wawr, a thyred i feddiannu dy etifeddiaeth fawr; a thywys, o’th dosturi, dylwythau’r ddaear […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Rwy’n gweld o bell y dydd yn dod

‘Rwy’n gweld o bell y dydd yn dod bydd pob cyfandir is y rhod yn eiddo Iesu mawr; a holl ynysoedd maith y môr yn cyd-ddyrchafu mawl yr Iôr dros ŵyneb daear lawr. Mae teg oleuni blaen y wawr o wlad i wlad yn dweud yn awr fod bore ddydd gerllaw; mae pen y bryniau’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Saif brenhiniaeth fawr yr Iesu

Saif brenhiniaeth fawr yr Iesu a’i gorseddfa’n fythol lân, saif ei heddwch yn dragywydd, saif ei chysur byth a’i chân; hedd, maddeuant, meddyginiaeth, iachawdwriaeth ynddi a gaed; gras sydd drwyddi yn teyrnasu, deddf yn gwenu yn y gwaed. Saif heb siglo yn dragwyddol eiriau yr anfeidrol Fod, saif ei gyngor a’i gyfamod pan ddatodo rhwymau’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Teyrnas

Fel y lefain yn y blawd Wedi ei guddio a’i dylino Eto’n tyfu yn y dirgel Nes caiff y cwbl ei lefeinio; Tebyg i hyn mae teyrnas Dduw, Tebyg i hyn mae teyrnas Dduw. Deled dy deyrnas Gwneler d’ewyllys Yma ar y ddaear Fel yn y nefoedd Fel yr hedyn lleiaf un Wedi ei guddio’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 3, 2016

Tydi, y cyfaill gorau

Tydi, y cyfaill gorau, a’th enw’n Fab y Dyn, rho’r cariad in at eraill gaed ynot ti dy hun, a deled dydd dy deyrnas, dydd hawddfyd hir a hedd pan welir plant y cystudd oll ar eu newydd wedd. Mae’r eang greadigaeth yn ocheneidio’n wyw am weled dydd datguddiad a gwynfyd meibion Duw; ffynhonnell fawr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Wedi oesoedd maith o d’wyllwch

Wedi oesoedd maith o d’wyllwch, mae’r argoelion yn amlhau fod cysgodau’r nos yn cilio a’r boreddydd yn nesáu; Haul Cyfiawnder, aed dy lewyrch dros y byd. Mae rhyw gynnwrf yn y gwledydd gyda thaeniad golau dydd, sŵn carcharau yn ymagor, caethion fyrdd yn dod yn rhydd: Haul Cyfiawnder, aed dy lewyrch dros y byd. Nid […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Wele’r dydd yn gwawrio draw

Wele’r dydd yn gwawrio draw, amser hyfryd sydd gerllaw; daw’r cenhedloedd yn gytûn i ddyrchafu Mab y Dyn. Gwelir teyrnas Iesu mawr yn ben moliant ar y llawr; gwelir tŷ ein Harglwydd cu goruwch y mynyddoedd fry. Gwelir pobloedd lawer iawn yn dylifo ato’n llawn; cyfraith Iesu gadwant hwy ac ni ddysgant ryfel mwy. Yna […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Y mae’r dyddiau’n dod i ben

Y mae’r dyddiau’n dod i ben, dyddiau hyfryd, y dyrchefir Brenin nen dros yr hollfyd; fe â dwyfol angau drud pen Calfaria drwy ardaloedd pella’r byd: Halelwia! WILLIAM WILLIAMS, 1717-91 (Caneuon Ffydd 267; Y Llawlyfr Moliant Newydd: 384)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015