logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae rhwydwaith dirgel Duw

(Brawdoliaeth) Mae rhwydwaith dirgel Duw yn cydio pob dyn byw; cymod a chyflawn we myfi, tydi, efe: mae’n gwerthoedd ynddo’n gudd, ei dyndra ydyw’n ffydd; mae’r hwn fo’n gaeth yn rhydd. Mae’r hen frawdgarwch syml tu hwnt i ffurfiau’r deml; â’r Lefiad heibio i’r fan, plyg y Samaritan; myfi, tydi, ynghyd er holl raniadau’r byd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Mewn anialwch ‘rwyf yn trigo

Mewn anialwch ‘rwyf yn trigo, temtasiynau ar bob llaw, heddiw, tanllyd saethau yma, ‘fory, tanllyd saethau draw; minnau’n gorfod aros yno yn y canol, rhwng y tân; tyrd, fy Nuw, a gwêl f’amgylchiad, yn dy allu tyrd ymlaen. Marchog, Iesu, yn llwyddiannus, gwisg dy gleddau ‘ngwasg dy glun; ni all daear dy wrth’nebu chwaith nac […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Nid gosgordd na brenhinol rwysg

Nid gosgordd na brenhinol rwysg Gaed i Frenin Nef, Na gwylnos weddi dan y sêr Ar ei farw Ef; Na baner bri ar hanner mast Er gwarth y Groes, Na blodau’n perarogi’r ffordd Arweiniai at Ei fedd ar y Pasg cyntaf un. Dim torchau’n deyrnged ar y llawr – Gwatwar milwyr gaed, A dim ond […]


O adfer, Dduw

O adfer, Dduw, anrhydedd d’enw drud, Dy rym brenhinol nerthol A’th fraich a sigla’r byd, Nes dod a dynion mewn parchedig ofn At y bywiol Dduw – Dy Deyrnas fydd yn para byth. O adfer, Dduw, dy enw ym mhob man, Diwygia’th eglwys heddiw Â’th dân, cod hi i’r lan. Ac yn dy ddicter, Arglwydd, […]


O agor fy llygaid i weled

O agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arfaeth a’th air, mae’n well i mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac aur-, y ddaear â’n dân, a’i thrysorau, ond geiriau fy Nuw fydd yr un; y bywyd tragwyddol yw ‘nabod fy Mhrynwr yn Dduw ac yn ddyn. Rhyfeddod a bery’n ddiddarfod yw’r ffordd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

O Arglwydd, galw eto

O Arglwydd, galw eto fyrddiynau ar dy ôl, a dryllia’r holl gadwynau sy’n dal eneidiau’n ôl; a galw hwynt o’r dwyrain, gorllewin, gogledd, de, i’th Eglwys yn ddiatal – mae digon eto o le. DAFYDD JONES, 1711-77 (Caneuon Ffydd 249)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

O dewch i’r dyfroedd, dyma’r dydd

O dewch i’r dyfroedd, dyma’r dydd, yr Arglwydd sydd yn galw; tragwyddol ras yr Arglwydd Iôr sydd fel y môr yn llanw. Heb werth nac arian, dewch yn awr, mae golud mawr trugaredd â’i ŵyneb ar yr euog rai – maddeuant a’i ymgeledd. O dewch a phrynwch win a llaeth, wel dyma luniaeth nefol; prynwch […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

O llawenhewch! Crist sydd ynom

O llawenhewch! Crist sydd ynom, mae gobaith nefoedd ynom ni: mae’n fyw! mae’n fyw! mae’i Ysbryd ynom, O codwn nawr yn fyddin, codwn ni! Fe ddaeth yr amser inni gerdded drwy y tir, fe rydd i ni bob man sethrir dan ein traed. Marchoga mewn gogoniant, concrwn wrth ei ddilyn ef; fe wêl y byd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

O na foed ardal cyn bo hir

O na foed ardal cyn bo hir, o’r dwyrain i’r gorllewin dir, na byddo’r iachawdwriaeth ddrud yn llanw cyrrau’r rhain i gyd. Dewch, addewidion, dewch yn awr dihidlwch eich trysorau i lawr; myrddiynau ar fyrddiynau sydd yn disgwyl am y bore ddydd. Doed gogledd, de a dwyrain pell i glywed y newyddion gwell, ac eled […]


O rho dy fendith, nefol Dad

O rho dy fendith, nefol Dad, ar holl genhedloedd byd, i ddifa’r ofnau ymhob gwlad sy’n tarfu hedd o hyd; rhag dial gwyllt, rhag dyfais dyn, mewn cariad cadw ni a dyro inni’r ffydd a lŷn wrth dy gyfiawnder di. Rho i wirionedd heol glir drwy ddryswch blin yr oes, a chluded ffyrdd y môr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 27, 2015