logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fry yn dy nefoedd clyw ein cri

Fry yn dy nefoedd clyw ein cri, pob gras a dawn sydd ynot ti; nac oeda’n hwy dy deyrnas fawr, O Dduw ein Iôr, pâr lwydd yn awr. Nid aeth o’n cof dy wyrthiau gynt, y sanctaidd dân a’r bywiol wynt; gwyn fyd na ddeuent eto i lawr, O Dduw ein Iôr, pâr lwydd yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Fugail da, mae’r defaid eraill

Fugail da, mae’r defaid eraill eto ‘mhell o’r gorlan glyd, crwydro’n glwyfus ar ddisberod maent yn nrysni’r tywyll fyd: danfon allan dy fugeiliaid, â’u calonnau yn y gwaith, er mwyn cyrchu’r rhai crwydredig o bellterau’r anial maith. Hiraeth cyrchu’r defaid eraill ynom ninnau elo’n fwy; dylanwadau d’Ysbryd gerddo ymhob eglwys drostynt hwy: yma, yn ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Gad in fod yn olau clir i’r cenhedloedd

Gad in fod yn olau clir i’r cenhedloedd, yn olau clir i holl bobloedd daear lawr nes y gwelo’r byd ogoniant d’enw mawr, O llewyrcha drwom ni. Gad in ddod â gobaith d’Air i’r cenhedloedd, y Gair sy’n fywyd i bobloedd daear lawr, nes y gwypo’r byd fod achubiaeth ynot ti, Gair maddeuant, drwom ni. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Gweithiwn gyda’n gilydd

Gweithiwn gyda’n gilydd Er mwyn gweld dy Deyrnas, Nefoedd wen yn dod i’n byd. Tegwch a chyfiawnder, Chwyldro yr efengyl, Gobaith gwir i bobloedd byd. Mae y wawr yn torri, Mae yn ddydd i foli, Ysbryd Duw sy’n mynd ar led. Profi hedd a rhyddid, Profi gwir lawenydd, Profi byd heb ofid mwy. Gweld y […]


Helaetha derfynau dy deyrnas

Helaetha derfynau dy deyrnas a galw dy bobol ynghyd, datguddia dy haeddiant anfeidrol i’r eiddot, Iachawdwr y byd; cwymp anghrist, a rhwyga ei deyrnas, O brysied a deued yr awr, disgynned Jerwsalem newydd i lonni trigolion y llawr. Eheda, Efengyl, dros ŵyneb y ddaear a’r moroedd i gyd, a galw dy etholedigion o gyrrau eithafoedd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Hyfryd lais Efengyl hedd

Hyfryd lais Efengyl hedd sydd yn galw pawb i’r wledd; mae gwahoddiad llawn at Grist, oes, i’r tlawd newynog, trist; pob cyflawnder ynddo cewch; dewch â chroeso, dlodion, dewch. Cyfod, Haul Cyfiawnder llon, cyfod dros y ddaear hon; aed dy lewyrch i bob gwlad, yn dy esgyll dwg iachâd; dos ar gynnydd, nefol ddydd, doed […]


Llefara, Iôr, nes clywo pawb

Llefara, Iôr, nes clywo pawb dy awdurdodol lais, a dyro iddynt ras i wneud yn ôl dy ddwyfol gais. Goresgyn, â galluoedd glân dy deyrnas fawr dy hun, bob gallu a dylanwad drwg sydd yn anrheithio dyn. Teyrnasa dros ein daear oll, myn gael pob gwlad i drefn: O adfer dy ddihalog lun ar deulu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Mae croeso i’w deyrnas

Mae croeso i’w deyrnas i blant bach o hyd, Agorodd ei fynwes i’w derbyn i gyd : Gadewch i blant bychain Ddod ataf-medd ef; Cans eiddo y cyfryw Yw Teyrnas y Nef. Cytgan: Mae’r Iesu yn derbyn Plant bychain o hyd, Hosanna i Enw Gwaredwr y byd. Pan oedd yn mynd heibio i’r ddinas neu’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 12, 2018

Mae gobaith sicr yn fy nghalon i

Mae gobaith sicr yn fy nghalon i, Sy’n rhoddi nerth i ddioddef dyddiau du; Wrth weled mymryn o d’ogoniant yma nawr amheuaeth ffodd o’m tu: Maddeuwyd im pob pechod cas; Mae gobaith nefoedd ynof fi! Fy mraint, fy ngalwad a’m llawenydd pur Yw gwneud d’ewyllys Di. Mae gen i obaith cryf sy’n ’sgafnu maich Yn […]


Mae llais y gwyliwr oddi draw

Mae llais y gwyliwr oddi draw yn dweud bod bore llon gerllaw: cymylau’r nos sy’n cilio ‘mhell o flaen goleuni dyddiau gwell, a daw teyrnasoedd daear lawr i gyd yn eiddo’n Harglwydd mawr. Y dwyrain a’r gorllewin sydd o’u rhwymau blin yn dod yn rhydd, ac unir de a gogledd mwy drwy ryfedd rinwedd marwol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015