logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dewch, mae’n amser medi

Dewch, mae’n amser medi, Chwi sy’n ceisio’r Deyrnas, Rhowch eich bywyd iddo Ac fe’i cewch yn ôl. Dewch i rannu’r c’nhaeaf – Rhaid goleuo’r t’wyllwch. Galw y mae’r Arglwydd Ffyddlon wŷr. Twila Paris (Come and join the reapers), cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun © Word Music (UK) Gwein. gan CopyCare (Grym Mawl 1: 21)

 • Gwenda Jenkins,
 • May 22, 2015

Dinas sydd yn disgleirio

Dinas sydd yn disgleirio Gyda harddwch Oen ein Duw. Mae ‘na ffordd, cawn fynd yno, Ein tragwyddol gartref yw. O’th blegid di, o’th blegid di, Fe’n ceraist yn rhad, Fe roddaist dy waed. Ni fydd poen, ni fydd gofid, Ni fydd wylo, ni fydd clwy. Derfydd drwg, derfydd dioddef, A marwolaeth ni bydd mwy. O’th […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Disgleiried golau’r groes

Disgleiried golau’r groes ar uchelfannau’r byd; aed Mab y Dyn o oes i oes yn fwy ei fri o hyd. Gogoniant byth i’r Oen, ar aur delynau’r nef: ei groes sy’n gwella’r byd o’i boen – gogoniant iddo ef! Doed gorseddfeinciau’r byd dan ei awdurdod bur, a doed y bobloedd o un fryd i’w garu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Dos, Efengyl, o Galfaria

Dos, Efengyl, o Galfaria, ac amlyga allu’r groes; dangos i bechadur noddfa yn haeddiannau angau loes; cyfyng awr Iesu mawr drodd yn gân i deulu’r llawr. Dos, Efengyl, dros y gwledydd, ar adenydd dwyfol ras, gan gyhoeddi’r hyfryd newydd i dylwythau’r ddaear las; cariad Duw’n unig yw sylfaen gobaith dynol-ryw. Dos, Efengyl, drwy yr oesau, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Duw sy’n codi ei dŷ

Duw sy’n codi ei dŷ, Duw sy’n codi ei dŷ Duw sy’n codi ei dŷ ar y graig; Y mae’n dŷ o feini byw, Daw o law’r tragwyddol Dduw, Duw sy’n codi ei dŷ ar y graig. O! mor gadarn yw’r tŷ, O! mor gadarn yw’r tŷ, O! mor gadarn yw’r tŷ ar y graig; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Duw, teyrnasa ar y ddaear

Duw, teyrnasa ar y ddaear o’r gorllewin pell i’r de; cymer feddiant o’r ardaloedd pellaf, t’wyllaf is y ne'; Haul Cyfiawnder, llanw’r ddaear fawr â’th ras. Taened gweinidogion bywyd iachawdwriaeth Iesu ar led; cluded moroedd addewidion drosodd draw i’r rhai di-gred; aed Efengyl ar adenydd dwyfol wynt. Doed preswylwyr yr anialwch, doed trigolion bro a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Dy deyrnas doed, O! Dduw

Dy deyrnas doed, O! Dduw, Boed Crist yn llyw yn awr; Â’th wialen haearn tor Holl ormes uffern fawr. Ple mae brenhiniaeth hedd, A’r wledd o gariad byw? Pryd derfydd dicter du, Fel fry yng ngwyddfod Duw? Pryd daw yr hyfryd ddydd Pan na bydd brwydyr lem, A thrawster a phob gwanc Yn dianc rhag […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Dyn dïeithir ydwyf yma

Dyn dïeithir ydwyf yma, Draw mae ‘ngenedigol wlad; Draw dros foroedd mawr tymhestlog, Ac o fewn i’r Ganaan rad: Stormydd hir o demtasiynau A’m curodd i fel hyn mor bell; Tyred, ddeau wynt pereiddiaf, Chwyth fi i’r Baradwys well. Ac er gwaethaf grym y tonnau Sydd yn curo o bob tu, Dof trwy’r stormydd, dof […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015

Dyrchafer enw Iesu cu

Dyrchafer enw Iesu cu gan seintiau is y nen, a holl aneirif luoedd nef, coronwch ef yn ben. Angylion glân, sy’n gwylio’n gylch oddeutu’i orsedd wen, gosgorddion ei lywodraeth gref, coronwch ef yn ben. Hardd lu’r merthyri, sydd uwchlaw erlyniaeth, braw a sen, â llafar glod ac uchel lef coronwch ef yn ben. Yr holl […]


Fe welwn orsedd fry

Fe welwn orsedd fry Uwch pob un gorsedd sy’, Lle daw un dydd y ffyddlon rai O bob un gwlad; Gerbron y Mab cawn ddod, Heb fai trwy waed yr Oen; Drwy ffydd daw’r gras addawodd Ef I ni’n iachád. Clywch leisiau’r nef ar gân; Eu hanthem seinia’n lân; Drwy’r llysoedd fry ar nefol dôn […]