logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rho i ni lygad Crist i weld yn iawn

Rho i ni lygad Crist i weld yn iawn y ffiniau ffals a ddrylliwyd un prynhawn, er mwyn i ni gael carthu’n rhagfarn cas a gweld pob lliw yn hardd yn haul dy ras: O cuddia ni er mwyn dy ddangos di, y dyn dros eraill yw ein Harglwydd ni. Rho i ni ddwylo Crist […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016

Rho im yr hedd na ŵyr y byd amdano

Rho im yr hedd na ŵyr y byd amdano, hedd, nefol hedd, a ddaeth drwy ddwyfol loes; pan fyddo’r don ar f’enaid gwan yn curo mae’n dawel gyda’r Iesu wrth y groes. O rho yr hedd na all y stormydd garwaf ei flino byth na chwerwi ei fwynhad pan fyddo’r enaid ar y noson dduaf […]


Rwy’n morio tua chartref Nêr,

‘Rwy’n morio tua chartref Nêr, Rhwng tonnau maith ‘rwy’n byw, Yn ddyn heb neges dan y sêr, Ond ‘mofyn am ei Dduw. Mae’r gwyntoedd yn fy nghuro’n ôl, A minnau ‘d wyf ond gwan; O! cymer Iesu, fi yn dy gôl, Yn fuan dwg fi i’r lan. A phan fo’n curo f’enaid gwan Elynion rif […]


Rwyt fel y graig yn sefyll byth

‘Rwyt fel y graig yn sefyll byth, Ffyddlon wyt ti; ‘Rwyt Ti’n ddoethach a mil harddach Na phawb a phopeth sy’. Rymus un, yn ofni dim, Gwir a chyfiawn yw dy ffyrdd, Fab Duw; Ond rwyt mor isel, rhoist dy fywyd di, Er mwyn i ni gael byw. Wrth droi fy wyneb atat Ti O! […]


Sancteiddrwydd im yw’r Oen di-nam

Sancteiddrwydd im yw’r Oen di-nam ‘Nghyfiawnder, a’m doethineb, Fy mhrynedigaeth o bob pla, Fy Nuw i dragwyddoldeb. Ces weld mai Ef yw ‘Mrenin da Fy Mhroffwyd a’m Hoffeiriad, Fy Nerth a’m Trysor mawr a’m Tŵr, F’Eiriolwr fry a’m Ceidwad. Ar ochor f’enaid tlawd y bydd Ar fore dydd marwolaeth; Yn ŵyneb angau mi wnaf ble, […]


Ti Arglwydd nef a daear

Ti Arglwydd nef a daear, bywha’n calonnau gwyw, dysg in gyfrinach marw, dysg in gyfrinach byw. Rho glust i glywed neges dy fywyd di dy hun; rho lygad wêl ei gyfle i wasanaethu dyn. Gogoniant gwaith a dioddef, a hunanaberth drud, lewyrcho ar ein llwybrau tra byddom yn y byd. Boed hunan balch ein calon […]


Ti Arglwydd yw fy rhan

Ti Arglwydd yw fy rhan, A’m trysor mawr di-drai; A Noddfa gadarn f’enaid gwan, Ym mhob rhyw wae: Ac atat ‘rwyf yn ffoi, Dy fynwes yw fy nyth, Pan fo gelynion yn crynhoi Rifedi’r gwlith. Tydi, fy Nuw, ei hun, Anfeidrol berffaith Fod, Sy’n trefnu daear, da, a dyn, I’th ddwyfol glod; Tywysa f’enaid gwan, […]


Ti yr hwn sy’n gwrando gweddi

Ti yr hwn sy’n gwrando gweddi, atat ti y daw pob cnawd; llef yr isel ni ddirmygi, clywi ocheneidiau’r tlawd: dy drugaredd sy’n cofleidio’r ddaear faith. Minnau blygaf yn grynedig wrth dy orsedd rasol di, gyda hyder gostyngedig yn haeddiannau Calfarî: dyma sylfaen holl obeithion euog fyd. Hysbys wyt o’m holl anghenion cyn eu traethu […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Tro fy ngolwg

Ti’n cynnig rhyddid A bywyd llawn, Ti yn drugarog, Ti’n obaith pur, Ti’n hoffi maddau Ein beiau lu, Ti’n cynnig popeth sydd Ar fy nghyfer i. Er mod i’n diodde’ A chwympo’n fyr, Yn profi c’ledi Tu yma i’r nef, Dros dro yn unig Mae’r bywyd hwn, Cyn nefol wynfyd Sydd yn para byth. Tro […]


Trosom ni gwaedaist ti

Trosom ni, gwaedaist ti. Tro’n calonnau ni at eraill, Trwy dy gariad di: Clwyfwyd rhai gan drais a geiriau, Rho dy ras yn lli. Tro’n calonnau ni ’wrth ddicter At dy heddwch pur: Wedi gwaedu, buost farw Er mwyn difa cur. Tro galonnau’r cenedlaethau Fel yr unem ni Yn bartneriaid yn dy Deyrnas Wrth in […]