logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Paid ag ofni

O paid ag ofni, dywed Duw Rwy’n addo, gwnaf dy achub di A galwaf ar dy enw’n glir Fy eiddo wyt ti. Pan fyddi’n mynd drwy’r dyfroedd dwfn Mi fyddaf yno gyda thi; Wrth groesi’r afon wyllt ei llif Ni suddi di. Pan fyddi’n mynd drwy fflamau’r tân Ni chaiff eu gwres dy losgi di; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 3, 2016

Pan dwi’n mynd ar fy ffordd

Pan dwi’n mynd ar fy ffordd yn y bore bach, pan dwi’n mynd ar fy ffordd yn y p’nawn, pan dwi’n mynd ar fy ffordd, pan mae’n nosi’n braf, Rydw i’n gwybod fod hyn yn iawn. Duw sy’n fy ngharu, beth bynnag a wnaf, Duw sy’n gofalu, ble bynnag yr af. Duw sydd yn gwybod […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Pan fwyf yn teimlo’n unig lawer awr

Pan fwyf yn teimlo’n unig lawer awr heb un cydymaith ar hyd llwybrau’r llawr, am law fy Ngheidwad y diolchaf i â’i gafael ynof er nas gwelaf hi. Pan fyddo beichiau bywyd yn trymhau a blinder byd yn peri im lesgáu, gwn am y llaw a all fy nghynnal i â’i  gafael ynof er nas […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

Rho hedd i mi

Rho hedd i mi, Tyrd, gostega’r storm. Tangnefedd cu – Pwysaf ar dy fron. Tawela’r cyffro o’m mewn â’th lef; Cofleidia fi, rho dy hedd. (Grym Mawl 2: 16) Jonny Baker a Jon Birch: Calm me, Lord, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1997 Proost/Serious Music UK


Rhoddwn ddiolch i ti

Rhoddwn ddiolch i ti, O Dduw, ymysg y bobloedd, Canu wnawn glodydd i ti Ymysg cenhedloedd. Dy drugaredd di sydd fawr, Sydd fawr hyd y nefoedd, A’th ffyddlondeb di, A’th ffyddlondeb di hyd y nen. Fe’th ddyrchefir, O Dduw, Goruwch y nefoedd, A’th ogoniant a welir dros y byd. Fe’th ddyrchefir, O Dduw, Goruwch y […]


Rhyddid sydd i gaethion byd

Rhyddid sydd i gaethion byd; A gwir oleuni; Gogoniant yn lle lludw, A mantell hardd o fawl. Hyder yn lle’r c’wilydd sydd; Cysur yn lle galar. Eneiniaf chi ag olew, Symudaf eich holl boen. Ac fe roddaf wir foliant; Mawl yn lle tristwch ac ofn; A mantell gan Dduw yn lle galar a th’wyllwch du. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 18, 2015

Rwy’n ofni f’nerth yn ddim

Rwy’n ofni f’nerth yn ddim Pan elwy’i rym y don: Mae terfysg yma cyn ei ddod, A syndod dan fy mron: Mae ofnau o bob rhyw, Oll fel y dilyw ‘nghyd, Yn bygwth y ca’i ‘nhorri i lawr, Pan ddêl eu hawr ryw bryd. A minnau sydd am ffoi, Neu ynteu droi yn ôl, Yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 9, 2015

Sefyll wnawn gyda’n traed ar y graig

Sefyll wnawn Gyda’n traed ar y graig. Beth bynnag ddywed neb, Dyrchafwn d’enw fry. A cherdded wnawn Drwy’r dywyllaf nos. Cerddwn heb droi byth yn ôl I lewych disgiair ei gôl. Arglwydd, dewisaist fi I ddwyn dy ffrwyth, I gael fy newid ar Dy lun di. Rwy’n mynd i frwydro ’mlaen Nes i mi weld […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Ymddiried

[Salmau 56-57, Alaw: Os daw ‘nghariad] Gweddïaf am drugaredd, am drugaredd, Ac erfyn ar fy Nuw. Wrth geisio bod yn llawen, bod yn llawen, Ni fedraf yn fy myw. Mae pryderon yn gwasgu arnaf, Yn pwyso’n drwm drwy’r dydd, A llawer gofid meddwl, gofid meddwl Yn torri ‘nghalon i. O fy Arglwydd, cod fi fyny, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Ymddiried wnaf yn Nuw

Ymddiried wnaf yn Nuw er dued ydyw’r nos; daw ei addewid ef fel golau seren dlos: mae nos a Duw yn llawer gwell na golau ddydd a Duw ymhell. Ymddiried wnaf yn Nuw er trymed ydyw’r groes; er cael fy llethu bron gan ing a chwerw loes: caf nerth gan Dduw o ddydd i ddydd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 15, 2019