logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu ei hun yw ngobaith i (Angor)

Iesu ei hun yw ngobaith i Ei Waed sydd yn fy angori Does dim i’w roi gan ddynolryw Yn enw Iesu nawr rwy’n byw. Iesu Grist, Ein hangor ni Y meirw caiff fyw, Trwy gariad Crist, Trwy y Storm Ef yw’r Iôr, Iôr dros oll. Pan rwyf yn baglu yn y ras Mi godaf eto […]


Mae’n hyder yn ei enw Ef

Mae’n hyder yn ei enw Ef, Ffynhonell iachawdwriaeth. Gorffwys sydd yn enw Crist, O ddechrau’r greadigaeth. Nid ofnwn byth y drwg a ddaw, Mae Un sydd yn ein caru; Ein noddfa ddiogel ydyw Ef: ‘Ein gobaith sydd yn Iesu.’ Ef yw ein hamddiffynfa, ni chawn ein hysgwyd; Ef yw ein hamddiffynfa, ni chawn ein hysgwyd. […]


Mae’r Brenin yn y blaen

Mae’r Brenin yn y blaen, ‘rŷm ninnau oll yn hy, ni saif na dŵr na thân o flaen ein harfog lu; ni awn, ni awn dan ganu i’r lan, cawn weld ein concwest yn y man. Ni welir un yn llesg ym myddin Brenin nef cans derbyn maent o hyd o’i nerthoedd hyfryd ef; ni […]


Mae’r gelyn yn ei gryfder

Mae’r gelyn yn ei gryfder yn gwarchae pobol Dduw, a sŵn ei fygythiadau sy beunydd yn ein clyw, ond Duw a glyw ein gweddi er gwaethaf trwst y llu: er ymffrost gwacsaw uffern mae Duw y nef o’n tu. Fe guddiwyd ein gwendidau gyhyd heb brofi’n ffydd; pa fodd cawn nerth i sefyll yn llawn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Mae’r nos fu’n llethu d’Eglwys flin

Mae’r nos fu’n llethu d’Eglwys flin ar dorri’n wawr hyderus, a throir galaru hir dy blant yn foliant gorfoleddus, a thyf y dafnau mân cyn hir yn gawod gref i ddeffro’n tir. Rho i ni newyn am dy ddawn nes cawn ein llwyr ddigoni, a syched nes cawn uno’r floedd fod llynnoedd gras yn llenwi; […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Mawr dy ffyddlondeb

Mawr dy ffyddlondeb, fy Nuw, yn dy nefoedd, Triw dy addewid bob amser i mi; Cadarn dy Air, dy drugaredd ni fetha, Ddoe, heddiw’r un, a thragwyddol wyt ti. Mawr dy ffyddlondeb di, mawr dy ffyddlondeb di, Newydd fendithion bob bore a ddaw; Mawr dy ffyddlondeb i mi yn fy angen, Pob peth sydd dda, […]


Mi af ymlaen yn nerth y nef

Mi af ymlaen yn nerth y nef tua’r paradwysaidd dir, ac ni orffwysaf nes cael gweld fy etifeddiaeth bur. Mae llais yn galw i maes o’r byd a’i bleser o bob rhyw; minnau wrandawa’r hyfryd sŵn llais fy Anwylyd yw. ‘Dwy’n gweld ar aswy nac ar dde, ‘mhlith holl wrthrychau’r byd, ddim dâl ymddiried yn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2015

O Arglwydd Iôr, boed clod i ti

O Arglwydd Iôr, boed clod i ti am gofio eto’n daear ni â’th fendith hael ei dawn: diodaist hi ag afon Duw, fe’i gwisgaist â phrydferthwch byw, gan lwyr aeddfedu’r grawn. Tydi yw Tad y gwlith a’r glaw, a’r haul sy’n gwasgar ar bob llaw hyfrydwch dros y wlad: sisiala’r awel d’enw di, a’i seinio […]


O llawenhewch! Crist sydd ynom

O llawenhewch! Crist sydd ynom, mae gobaith nefoedd ynom ni: mae’n fyw! mae’n fyw! mae’i Ysbryd ynom, O codwn nawr yn fyddin, codwn ni! Fe ddaeth yr amser inni gerdded drwy y tir, fe rydd i ni bob man sethrir dan ein traed. Marchoga mewn gogoniant, concrwn wrth ei ddilyn ef; fe wêl y byd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Os heddwch fel afon

Os heddwch fel afon sy’n canlyn fy nhroed, Neu dristwch fel ymchwydd y lli – Beth bynnag a ddaw, Ti a’m dysgaist i ddweud “Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi.” Diogel wyf gyda Thi, Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi. Mae Satan yn brwydro a rhwystrau yn dod, Ond methant ddarostwng fy nghri Fod Crist […]