logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ein Hunig Obaith

Y mae Cymru wedi troi ei chefn, wedi teithio’n bell oddi wrthyt Ti, a dirmygu dy holl roddion grasol; O ein Tad trugarog clyw ein cri: Cymer Dy le ac anfon Dy lân Ysbryd i’r enaid sych sy’n barod am Dy dân. Ein hunig obaith tyrd i’n llenwi eto. Adfywia ni yn nerth Dy Ysbryd […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Er yr holl ofid sy’n llethu fy myd

Er yr holl ofid sy’n llethu fy myd Mae Enw Iesu’n fwy nerthol; Er yr holl ofn a’r amheuon i gyd, Mae Enw Iesu’n fwy nerthol; Grymoedd sy’n bygwth dinistrio ein ffydd, Wrth enw Iesu, sy’n colli’r dydd; Gwag grefyddoldeb yn fethiant a fydd, Mae enw yr Iesu’n fwy nerthol. Iesu, dy enw sy’n gryf […]


F’enaid, cod, bendithia dy Greawdwr

F’enaid, cod, bendithia dy Greawdwr, Ef yw d’Arglwydd, Ef dy gyfaill triw; Araf i ddig, cyfoethog mewn trugaredd Mola dy Geidwad, Iesu. Brenin gras, a’i gariad anorchfygol Bara Byw, caf bopeth ynddo Fe; Cans ei waed a’m prynodd i’n dragywydd, Prynodd ar groes fy Iesu. A chanaf i tra byddaf byw Am ddyfod cariad nef […]


F’enaid, gwêl i ben Calfaria

F’enaid, gwêl i ben Calfaria, Draw’r rhyfeddod mwya’ ‘rioed; Crëwr nefoedd wen yn marw, Trenga’r ddraig o dan ei droed; Clywaf lais yn awr, debygwn, Egyr byrth y nefoedd fry; F’enaid, cân, fe ddarfu ofnau, Prynwyd nefoedd wen i mi. Tyrd i fyny o’r anialwch, Wedi aros yno’n hir, Sypiau grawnwin mawrion aeddfed, Sy’n dy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015

Ffyddlon un, digyfnewid

Ffyddlon un, digyfnewid Oesol Un, ti yw craig fy hedd. Arnat ti rwy’n dibynnu, Galwaf arnat ti drachefn a thrachefn, Galwaf arnat ti drachefn a thrachefn. Ti yw fy nghraig pan ddaw trafferthion, Fe’m deli’n dynn pan lithraf fi; Gydol y storm Dy gariad yw’r angor, Mae ‘ngobaith ynot ti yn llwyr. (Grym Mawl 2: […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 10, 2015

Fy enaid, at dy Dduw

Fy enaid, at dy Dduw, fel gwrthrych mawr dy gred, drwy gystudd o bob rhyw a phob temtasiwn, rhed; caf ganddo ef gysuron gwir, fwy nag ar foroedd nac ar dir. O na allwn roddi ‘mhwys ar dy ardderchog law, a gado i gystudd ddod oddi yma ac oddi draw, a byw dan nawdd y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Galwaf ar yr Arglwydd Dduw

(Merched yn adleisio’r dynion) Galwaf ar yr Arglwydd Dduw, Sydd yn haeddu’r mawl i gyd. Fe’m gwaredir o’m holl elynion. (Pawb) Y Duw Cadarn, bendithiwn nawr ein Craig A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth dderbyn moliant. Y Duw Cadarn, bendithiwn nawr ein Craig A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth dderbyn moliant. (Pawb) Y Duw Cadarn, […]


Gariadlon Dduw, Clodforwn di

Gariadlon Dduw, clodforwn di, Diogel y’m dan d’adain gu, Ti wêl bob cam o daith dy blant, Ein gobaith ni. Fe saif ein gobaith ynot ti Rhoist dy hun i ni gael byw; Do fe ddaethost lawr o’r nefoedd, Buost farw i ni gael byw. Diolch Iesu am ein harwain Ein bendithio wyt bob dydd. […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Ger dy fron

Ger dy fron, yn dy gôl, Cariad fy Nuw’n cyffwrdd pob rhan. Closio’n nes, closio’n agos iawn. Rwyt ti yno byth, pan nad wyf yn gweld. Ger dy fron, yn dy gôl, Dyma’r lle dw’i angen bod. Ger dy fron, law yn llaw, Clywaf ti’n dweud ‘Dwi’n deall wir’ Gyda thi, fy nghâr, fy ffrind. […]


Heddiw, a yw’n wir

Heddiw, a yw’n wir Y gall gweddi’r gwan Roi i’r ddaear law, Chwalu gwledydd mawr? Dyna’r gwir, ac rwy’n ei gredu; Rwy’n byw er dy fwyn. Ydy’, mae yn wir. Fe all gweddi wan Godi’r meirw cudd, Rhoddi’r dall yn rhydd. Dyna’r gwir ac rwy’n ei gredu, Rwy’n byw er dy fwyn. Byddaf yn un, […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970