logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cuddia fi yn dy gôl (Fe ddistewaf)

Cuddia fi yn dy gôl, Gwarchod fi yn dy ddwylo cryf, Pan fo’r storm yn curo wrth fy nrws Byddi yn fy nghodi atat ti, Arglwydd fe ddistewaf yn dy law, Ymddiriedaf ynot ti, fy Nhad. Rwy’n gorffwys nawr, yng Nghrist ei hun Yn profi’i nerth, wrth bwyso arno Ef Rwy’n llawenhau, ynot ti Heb […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015

Da yw Duw! Da bob dydd!

Da yw Duw! Da bob dydd! Fe roddodd gân o fawl yn fy nghalon i; Da yw Duw, da bob dydd, Try dywyllwch nos yn olau dydd; Da yw Duw, da yw Duw, da bob dydd. Pan yn cerdded yn y dyffryn A rhyw gysgodion dros y lle, Nid oes ofn, Duw sy’n arwain, Rwyt […]


Deued Satan â’i holl rwydau

(Diogelwch yng Nghrist) Deued Satan â’i holl rwydau Deued â’i bicellau tân, Casgled gyfoeth mawr y ddaear, A gosoded hwy o’m blaen; Byth ni’m temtia, Tra fo’m henaid yn dy gôl. Doed eilunod o bob rhywiau, Doed y gwrthrych teca’i bryd, Doed pleserau gwag brenhinoedd I anturio denu ‘mryd; Ofer hynny Tra fo gennyf wrthrych […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 29, 2015

Disgwyl ‘mdanat ti

Os ffydd sy’n symud mynydd, Symud nawr i ni. Down yma yn ddisgwylgar Disgwyl ‘mdanat ti, disgwyl ‘mdanat ti. Ti yw Arglwydd yr holl Gread ac eto’n ʼnabod i. Ie, Awdur ein hachubiaeth, Yr un â’n carodd ni. Disgwyl ʼmdanat ti Dyma ni (â’n) dwylo fry mewn mawl. Ti yw’r un garwn ni – Canwn […]


Duw fy nerth a’m noddfa lawn

Duw yw fy nerth a’m noddfa lawn; Mewn cyfyngderau creulon iawn, Pan alwom arno mae gerllaw; Ped âi’r mynyddoedd mwya’ i’r môr, Pe chwalai’r ddaear fawr a’i ‘stôr, Nid ofnai f’enaid i ddim braw. A phe dôi’r moroedd dros y byd Yn genllif garw coch i gyd, Nes soddi’r bryniau fel o’r blaen; Mae afon […]


Duw’n darpar o hyd at raid dynol-ryw

Duw’n darpar o hyd at raid dynol-ryw yw’n cysur i gyd a’n cymorth i fyw; pan sycho ffynhonnau cysuron y llawr ei heddwch fel afon a lifa bob awr. Er trymed ein baich, ni gofiwn o hyd mor gadarn ei fraich, mor dyner ei fryd; y cof am Galfaria ac aberth y groes drwy ras […]


Dy gariad di

Dy gariad di sy’n estyn hyd y nefoedd; A’th wir ffyddlondeb sy’n estyn hyd y nen; Fel cadarn fynydd saif dy hardd gyfiawnder. Mor werthfawr yw dy gariad drud.   Dyrchafaf di, O, fy Iôr, Dyrchafaf di, O, fy Iôr; Clod i’th enw glân, Cân fy nghalon fawl i ti – Dyrchafaf di, O, fy […]


Dywed air ac fe’n hiacheir

Dywed air ac fe’n hiacheir, Ti yw’r Ffisigwr dwyfol Liniara bob poen. Dywed air ac fe’n rhyddheir, Fe ddryllir y cadwyni Sy’n ein dal ni mor gaeth, Dywed air. Dywed air, llonydda fi; Dywysog ein tangnefedd, Tawela bob storm. Dywed air, diwalla fi, Rho imi’r dyfroedd bywiol Dry’n ffynnon lân o’m mewn. Dywed air. Syrthiodd […]


Dywedwyd ganwaith na chawn fyw

Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hy, ond ymddiriedaf yn fy Nuw: mae’r afael sicraf fry. Cyfamod Duw a’i arfaeth gref yn gadarn sydd o’m tu anghyfnewidiol ydyw ef: mae’r afael sicraf fry. Er beiau mawrion rif y dail a grym euogrwydd du Iawn ac eiriolaeth Crist yw’r sail: mae’r afael sicraf fry. Rhagluniaeth […]


Ein Duw

Daethost a throi’r dŵr yn win, peri i’r dall weld yn glir, Does neb sy’n debyg, neb fel ti! Ti sy’n goleuo ein nos, ti wnaeth ein codi o’r ffos, Does neb sy’n debyg, neb fel ti! Ein Duw yw’r mwyaf, ein Duw yw’r cryfaf, Yr unig Un, ti di’r Duw Goruchaf Ein Duw’r iachäwr, […]