logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Roedd yn y wlad honno fugeiliaid yn gwylio

‘Roedd yn y wlad honno fugeiliaid yn gwylio eu praidd rhag eu llarpio’r un lle; daeth angel yr Arglwydd mewn didwyll fodd dedwydd i draethu iddynt newydd o’r ne’, gan hyddysg gyhoeddi fod Crist wedi’i eni, mawr ydyw daioni Duw Iôr; bugeiliaid pan aethon’ i Fethlem dre’ dirion hwy gawson’ Un cyfion mewn côr: Mab […]


Seren Bethlehem: Rhyfeddod Ei ddyfod gyhoeddwyd gan hon,

Seren Bethlehem Rhyfeddod Ei ddyfod gyhoeddwyd gan hon, Bu disgwyl amdano ganrifoedd o’r bron, Gwireddwyd i ddoethion o’r dwyrain, y Gair Broffwydodd y Tadau am Grist, faban Mair. Bugeiliaid a’i canfu yng nghwmni llu’r Nef Wrth warchod eu preiddiau uwchlaw Bethlem dref, Arweiniodd hwy’n union at lety oedd dlawd I syllu a synnu at Dduwdod […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Sisialai’r awel fwyn

Sisialai’r awel fwyn dros fryn a dôl o gwmpas Bethlehem ‘mhell, bell yn ôl; ŵyn bach mor wyn â’r ôd branciai yn ffôl, gwyliai’r bugeiliaid hwy ‘mhell, bell yn ôl. Sisialai’r awel fwyn dros fryn a dôl o gwmpas Bethlehem, ‘mhell, bell yn ôl. Canai angylion llon uwch bryn a dôl fwyn garol iddo ef […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

Suai’r gwynt

Suai’r gwynt, suai’r gwynt wrth fyned heibio i’r drws; a Mair ar ei gwely gwair wyliai ei baban tlws: syllai yn ddwys yn ei ŵyneb llon, gwasgai Waredwr y byd at ei bron, canai ddiddanol gân: “Cwsg, cwsg, f’anwylyd bach, cwsg nes daw’r bore iach, cwsg, cwsg, cwsg. “Cwsg am dro, cwsg am dro cyn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Ti gyda ni

Mae’n ddirgelwch mawr i mi Y gallai dwylo’r Arglwydd fod mor fach. Y bysedd bychan yn ymestyn yn y nos, Dwylo a osododd holl derfynau’r nef. Cytgan Haleliwia, Haleliwia, Cariad Nef Ddaeth i lawr i’n hachub ni. Haleliwia, Haleliwia, Mab ein Duw, Brenin tlawd gyda ni. Ti gyda ni. Mae’n ddirgelwch mawr i mi Iddo […]


Wele fi yn dyfod

“Wele fi yn dyfod,” llefai’r Meichiau gwiw; atsain creigiau Salem, “Dyfod y mae Duw.” Gedy anfeidrol fawredd nef y nef yn awr; ar awelon cariad brysia i barthau’r llawr. Pa ryw fwyn beroriaeth draidd yn awr drwy’r nen? Pa ryw waredigaeth heddiw ddaeth i ben? Miloedd o angylion yno’n seinio sydd, “Ganwyd y Meseia, heddiw […]


Wele’n gwawrio ddydd i’w gofio

Wele’n gwawrio ddydd i’w gofio, geni Seilo, gorau swydd; wele ddynion mwyn a moddion ddônt â rhoddion iddo’n rhwydd: hen addewid Eden odiaeth heddiw’n berffaith ddaeth i ben; wele drefniad dwyfol gariad o flaen ein llygad heb un llen. Duw a’n cofiodd, Duw a’n carodd, Duw osododd Iesu’n Iawn; Duw er syndod ddarfu ganfod trefn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 20, 2015

Wele, cawsom y Meseia

Wele, cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawroca’ ‘rioed; darfu i Moses a’r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod: Iesu yw, gwir Fab Duw, Ffrind a Phrynwr dynol-ryw. Hwn yw’r Oen, ar ben Calfaria aeth i’r lladdfa yn ein lle, swm ein dyled fawr a dalodd ac fe groesodd filiau’r ne'; trwy ei waed, inni caed bythol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Y bore hwn, drwy buraf hedd

Y bore hwn, drwy buraf hedd, gwir sain gorfoledd sydd ymhlith bugeiliaid isel-fri, cyn torri gwawr y dydd. Gwrandawed pob pechadur gwan sy’n plygu dan ei bla, angylion nef, â’u llef yn llon yn dwyn newyddion da. I Fethlem Jwda, dyma’r dydd, daeth newydd da o’r nef, Duw ymddangosodd yn y cnawd, ein Brawd yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Yn nhawel wlad Jwdea dlos

Yn nhawel wlad Jwdea dlos yr oedd bugeiliaid glân yn aros yn y maes liw nos i wylio’u defaid mân: proffwydol gerddi Seion gu gydganent ar y llawr i ysgafnhau y gyfnos ddu, gan ddisgwyl toriad gwawr. Ar amnaid o’r uchelder fry dynesai angel gwyn, a safai ‘nghanol golau gylch o flaen eu llygaid syn: […]