logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O faban glân, O faban mwyn

O faban glân, O faban mwyn, mor hardd dy wedd, mor ŵyl dy drem: o’r nef fe ddaethost inni’n Frawd, â ni yn gydradd, ddynion tlawd, O faban glân, O faban mwyn. O faban glân, O faban mwyn, llawn o’th lawenydd yw ein byd: cysuron nef a roddi di bawb mewn poen a gyfyd gri, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O Seren newydd, glaer

O Seren newydd, glaer, Disgleiria uwch ein byd, I arwain doethion dros y paith At frenin yn ei grud. O angel gwyn y nef, Tyrd eto, saf gerllaw, I ddweud am Iesu, baban Mair, Yn ninas Dafydd draw. O wylwyr pell y praidd, Nesewch i Fethlem dref, A phlygwch ger y preseb bach Lle mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O Waredwr mawr y ddaear

Emyn Adfent O Waredwr mawr y ddaear Ganwyd gynt ym Methlem dref; Daw’r cenhedloedd oll i’th ganmol, Mab i Dduw sy’n blentyn Nef. Nid ewyllys dyn fu’th hanes Ond yn rodd i ni drwy ras, Cariad dwyfol yw dy anian Sanctaidd yw dy nefol dras. Dwyfol blentyn, tyrd i’n canol Fel y gallom weled Duw […]


O! Dewch yn rhydd (Gadewch yr ŵyn a’r defaid)

O! Dewch yn rhydd, Gadewch yr ŵyn a’r defaid, O! dewch yn awr O’r borfa lân i lawr. Na fyddwch brudd, Ond llawenhewch, fugeiliaid O! brysiwch ato ‘nghyd Ein Iôr, Ein Iôr Ein Iôr, iachawdwr mawr y byd. Cewch weld yn awr, Yng nghornel yr adeilad, Mewn preseb coed Yn faban diwrnod oed, Eich Ceidwad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Odlau tyner engyl

Odlau tyner engyl o’r ffurfafen glir, mwyn furmuron cariad hidlant dros y tir: yn y nef gogoniant, hedd i ddynol-ryw; ganwyd heddiw Geidwad, Crist yr Arglwydd yw! Yn y nef gogoniant, hedd i ddynol-ryw; ganwyd heddiw Geidwad, Crist yr Arglwydd yw! Doethion gwylaidd ddaethant gyda’i seren ef, holant yn addolgar ble mae Brenin nef? Saif […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

Oleuni nefol tyrd i lawr

Oleuni nefol tyrd i lawr Ar doriad gwawr yn dirion, Rhowch chwithau glust, fugeiliaid glân, I hyfryd gân angylion. Fe aned Mab ym Methlehem Ac iechydwriaeth yn ei drem: At breseb Iesu brysiwn, Oll ger ei fron ymgrymwn. O ganol hedd y Wynfa gain I blith y drain a’r drysni Mewn pryd y daeth Mab […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Pan anwyd Crist ym Methlehem dref

Pan anwyd Crist ym Methlehem dref canodd angylion nef, canu wnawn ninnau’n llawen ein llef foliant i Faban Mair. Canu wnawn ni, canu wnawn ni        foliant i Faban Mair, canu wnawn ninnau’n llawen ein llef        foliant i Faban Mair. Teithiodd y doethion dros bant a bryn ar eu camelod […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Peraidd ganodd sêr y bore

Peraidd ganodd sêr y bore ar enedigaeth Brenin nef; doethion a bugeiliaid hwythau deithient i’w addoli ef gwerthfawr drysor, yn y preseb Iesu gaed. Dyma y newyddion hyfryd Draethwyd gan angylion Duw – Fod y Ceidwad wedi ei eni, I golledig ddynol ryw: Ffyddlawn gyfaill! Bechaduriaid, molwn Ef. Dyma Geidwad i’r colledig, Meddyg i’r gwywedig […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Rhown foliant o’r mwyaf

Rhown foliant o’r mwyaf i Dduw y Goruchaf am roi’i Fab anwylaf yn blentyn i Fair, i gymryd ein natur a’n dyled a’n dolur i’n gwared o’n gwewyr anniwair. Fe gymerth ein natur, fe’n gwnaeth iddo’n frodyr, fe ddygodd ein dolur gan oddef yn dost; fe wnaeth heddwch rhyngom a’i Dad a ddigiasom, fe lwyr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

Rhyfedd, rhyfedd gan angylion

Rhyfedd, rhyfedd gan angylion, rhyfeddod mawr yng ngolwg ffydd, gweld Rhoddwr bod, Cynhaliwr helaeth a Rheolwr popeth sydd yn y preseb mewn cadachau a heb le i roi’i ben i lawr, eto disglair lu’r gogoniant yn ei addoli’n Arglwydd mawr. Pan fo Sinai i gyd yn mygu, a sŵn yr utgorn ucha’i radd, caf fynd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015