logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Heddiw llawenychwn

Heddiw llawenychwn, na foed neb yn drist; mewn carolau seiniwn foliant Iesu Grist: dyma ddydd ei eni, heddiw daeth i’n byd; teilwng ydyw moli uwch ei isel grud. Heddiw ganed Ceidwad i holl ddynol-ryw, mewn ymddarostyngiad, Crist yr Arglwydd yw; dyna iaith angylion, dyna iaith y nef wrth fugeiliaid tlodion pryd y ganed ef. Canu […]


Henffych iti, faban sanctaidd

Henffych iti, faban sanctaidd, plygu’n wylaidd iti wnawn gan gydnabod yn ddifrifol werth dy ddwyfol ras a’th ddawn; O ymuned daearolion i dy ffyddlon barchu byth, gyda lluoedd nef y nefoedd, yn dy lysoedd, Iôn di-lyth. Henffych iti, faban serchog, da, eneiniog, ein Duw ni, rhaid in ganu iti’n uchel ac, ein Duw, dy arddel […]


I orwedd mewn preseb

I orwedd mewn preseb rhoed Crëwr y byd, nid oedd ar ei gyfer na gwely na chrud; y sêr oedd yn syllu ar dlws faban Mair yn cysgu yn dawel ar wely o wair. A’r gwartheg yn brefu, y baban ddeffroes, nid ofnodd, cans gwyddai na phrofai un loes. ‘Rwyf, Iesu, ‘n dy garu, O […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 27, 2015

Loywaf o’r sêr sydd yn britho’r ffurfafen

Loywaf o’r sêr sydd yn britho’r ffurfafen, gwasgar ein t’wyllwch, a gwawried y dydd: seren y dwyrain, rhagflaenydd yr heulwen, dwg ni i’r fan lle mae’r baban ynghudd. Gwelwch mor isel ei ben yn y preseb, disglair yw oerwlith y nos ar ei grud; moled angylion mewn llety cyn waeled Frenin, Creawdwr a Cheidwad y […]


Mae’r nos yn ddu, a gwynt nid oes

Mae’r nos yn ddu, a gwynt nid oes, un seren sy’n y nef, a ninnau’n croesi maes a bryn i’r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn yw ef. Nid oes ogoniant yn y fan, dim ond yr eiddo ef, a’r golau mwyn ar wyneb Mair fel gweddi tua’r nef, o galon mam i’r nef. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Mae’r nos yn fwyn ym Methlehem

Mae’r nos yn fwyn ym Methlehem a chlyd yw’r gwely gwair, mae’r llusern fach yn bwrw gwawl dros wyneb baban Mair. O’r dwyrain pell daw doethion dri i geisio Brenin nef gan roi yr aur a’r thus a’r myrr yn offrwm iddo ef. Ar faes y preiddiau dan y sêr yn hedd y dawel nos […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

O dawel ddinas Bethlehem

O dawel ddinas Bethlehem, o dan dy sêr di-ri’, ac awel fwyn Jwdea’n dwyn ei miwsig atat ti: daw heno seren newydd, dlos i wenu uwch dy ben, a chlywir cân angylion glân yn llifo drwy y nen. O dawel ddinas Bethlehem, bugeiliaid heno ddaw dros bant a bryn at breseb syn oddi ar y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 20, 2015

O ddirgelwch mawr duwioldeb

O ddirgelwch mawr duwioldeb, Duw’n natur dyn; Tad a Brenin tragwyddoldeb yn natur dyn; o holl ryfeddodau’r nefoedd dyma’r mwyaf ei ddyfnderoedd, testun mawl diderfyn oesoedd, Duw’n natur dyn! Ar y ddaear bu’n ymdeithio ar agwedd gwas, heb un lle i orffwys ganddo, ar agwedd gwas: daeth, er mwyn ein cyfoethogi, o uchelder gwlad goleuni […]


O deued pob Cristion i Fethlem yr awron

O deued pob Cristion i Fethlem yr awron i weled mor dirion yw’n Duw; O ddyfnder rhyfeddod, fe drefnodd y Duwdod dragwyddol gyfamod i fyw: daeth Brenin yr hollfyd i oedfa ein hadfyd er symud ein penyd a’n pwn; heb le yn y llety, heb aelwyd, heb wely, Nadolig fel hynny gadd hwn. Rhown glod […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

O deuwch, ffyddloniaid

O deuwch, ffyddloniaid, oll dan orfoleddu, O deuwch, O deuwch i Fethlem dref: wele, fe anwyd Brenin yr angylion: O deuwch ac addolwn, O deuwch ac addolwn, O deuwch ac addolwn Grist o’r nef! O cenwch, angylion, cenwch, gorfoleddwch, O cenwch, chwi holl ddinasyddion y nef cenwch “Gogoniant i Dduw yn y goruchaf!” O deuwch […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015