logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Daeth Crist i’n plith, O llawenhawn

Daeth Crist i’n plith, O llawenhawn, a deued pawb ynghyd i’w dderbyn a’i gydnabod ef yn Geidwad i’r holl fyd, yn Geidwad i’r holl fyd, yn Geidwad, yn Geidwad i’r holl fyd. Aed y newyddion da ar led, awr gorfoleddu yw; seinied pawb drwy’r ddaear gron eu cân o fawl i Dduw, eu cân o […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Daeth eto ŵyl y geni

Daeth eto ŵyl y geni – y ddôl, y pant a’r bryn y’n bloeddio mewn llawenydd y rhyfedd newydd hyn: ddistyllu o holl sylwedd y cread i ffurf dyn, a Mair yng ngwewyr esgor ddug Dduw a’i blant yn un. Daeth eto ŵyl y geni – a chludwn at y tŷ fel doethion gynt, â’u […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Dawel Nos

Dawel nos, ddwyfol nos! Gwenu mae seren dlos; Yntau’n awr, y Mab di-nam, Sydd ynghwsg ar lin ei fam, Draw, mewn hyfryd hedd, Draw, mewn hyfryd hedd. Dawel nos, ddwyfol nos! O! mor fud gwaun a rhos; Ond i glyw bugeiliaid glân Daw ryw bêr angylaidd gân, ‘Heddiw ganwyd Crist: Heddiw ganwyd Crist.’ Dawel nos, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Dos, dywed ar y mynydd

Dos, dywed ar y mynydd, ledled y bryn ac ymhob man, dos, dywed ar y mynydd am eni Iesu Grist. Tra gwyliai y bugeiliaid y praidd drwy’r noson hir, yn syth o’r nef disgleiriodd goleuni dwyfol, clir. A hwythau, wedi’i weled, aent ar eu gliniau ‘nghyd, ac yna mynd ar unwaith i geisio Prynwr byd. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 20, 2016

Draw yn nhawelwch Bethlem dref

Draw yn nhawelwch Bethlem dref daeth baban bach yn Geidwad byd; doethion a ddaeth i’w weled ef a chanodd angylion uwch ei grud: draw yn nhawelwch Bethlem dref daeth baban bach yn Geidwad byd. Draw yn nhawelwch Bethlem dref nid oedd un lle i Geidwad byd; llety’r anifail gafodd ef am nad oedd i’r baban […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

Dyma’r bore o lawenydd (Caned clychau)

Dyma’r bore o lawenydd, Bore’r garol ar y bryn, Bore’r doethion a’r bugeiliaid Ar eu taith, O fore gwyn! Caned clychau I gyhoeddi’r newydd da. Dyma’r newydd gorfoleddus, Newydd ei Nadolig Ef, Gwawr yn torri, pawb yn moli Ar eu ffordd i Fethlem dref. Caned clychau I gyhoeddi’r newydd da. Dyma’r gobaith gwynfydedig, Gobaith i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Dyma’r dydd i gyd-foliannu

Dyma’r dydd i gyd-foliannu Iesu, Prynwr mawr y byd, dyma’r dydd i gyd-ddynesu mewn rhyfeddod at ei grud; wele’r Ceidwad yma heddiw’n faban bach. Daeth angylion gynt i Fethlem i groesawu Brenin nef, daeth y doethion a’r bugeiliaid yno at ei breseb ef; deuwn ninnau heddiw’n wylaidd at ei grud. Deued dwyrain a gorllewin i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Dyma’r dydd y ganed Iesu

Dyma’r dydd y ganed Iesu, dyma’r dydd i lawenhau; Arglwydd nef a ddaeth i brynu dynol-ryw, a’u llwyr ryddhau. Gwelwyd Iesu mewn cadachau, iddo preseb oedd yn grud, bu yn wan fel buom ninnau – seiliwr nefoedd faith a’r byd. Daeth o wlad y pur ogoniant, daeth o wychder tŷ ei Dad, prynodd ef i […]


Engyl glân o fro’r gogoniant

Engyl glân o fro’r gogoniant hedant, canant yn gytûn; clywch eu llawen gân uwch Bethlem, “Heddiw ganwyd Ceidwad dyn”: dewch, addolwn, cydaddolwn faban Mair sy’n wir Fab Duw, dewch, addolwn, cydaddolwn Iesu, Ceidwad dynol-ryw. Mwyn fugeiliaid glywsant ganu a hwy’n gwylio’u praidd liw nos; gwelent Dduw ar ddyn yn gwenu yng ngoleuni’r seren dlos: dewch, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Ganol gaeaf noethlwm

Ganol gaeaf noethlwm cwynai’r rhewynt oer, ffridd a ffrwd mewn cloeon llonydd dan y lloer: eira’n drwm o fryn i dref, eira ar dwyn a dôl, ganol gaeaf noethlwm oes bell yn ôl. Metha nef a daear gynnwys ein Duw; ciliant hwy a darfod pan fydd ef yn llyw: ganol gaeaf noethlwm digon beudy trist […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016