logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Deued dyddiau o bob cymysg

Deued dyddiau o bob cymysg Ar fy nherfynedig oes; Tywynned haul oleudeg llwyddiant, Neu ynteu gwasged garw groes, – Clod fy Nuw gaiff lanw ‘ngenau Trwy bob tymestl, trwy bob hin; A phob enw gaiff ei lyncu Yn ei enw Ef ei hun. Ynddo’n unig ‘rwy’n ymddiried, Hollalluog yw fy Nuw; A ffieiddio’r wyf bob […]


Deuwch gyda mi draw i dŷ fy Nhad

Deuwch gyda mi draw i dŷ fy Nhad, draw i dŷ fy Nhad, draw i dŷ fy Nhad; deuwch gyda mi draw i dŷ fy Nhad lle cawn lawenhau. Nid yw’r ffordd yn bell draw i dŷ fy Nhad, draw i dŷ fy Nhad, draw i dŷ fy Nhad; nid yw’r ffordd yn bell draw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Deuwn yn llon at orsedd Duw

Deuwn yn llon at orsedd Duw, ein Ceidwad digyfnewid yw; gwyrth ei drugaredd sydd o hyd ar waith ynghanol helbul byd. Gwir yw y gair, fe ddeil yr Iôr i agor llwybyr drwy y môr; lle byddo ffydd fe ddyry ef ddŵr pur o’r graig a manna o’r nef. Deil i waredu, heb lesgau, ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 21, 2016

Dewch i’w foli, chwi offeiriaid

Dewch i’w foli, chwi offeiriaid, Etholedig, molwch Iesu, Ef a’n prynodd a’n gwaredu, O dywyllwch i’w oleuni. Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig: Arfon Jones (Come and praise Him, royal priesthood, Andy Carter) © 1977 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ gwein. gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. gan Kingsway Music (tym@kingsway.co.uk). Defnyddir trwy […]


Dewch ynghyd i foli

Dewch ynghyd i foli Duw ein Brenin mawr; Dewch a chân o fawl o’i flaen, Canwch iddo nawr. Clod a mawl i’n Harglwydd ni, Clod a mawl i’n Harglwydd ni, Boed i bawb sydd yn caru d’achubol waith Roi clod i’n Harglwydd ni. Cyfieithiad Awdurdodedig: Casi Tomos, Sound the call to worship: James Anderson © […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Dewch, bawb sy’n caru enw’r Oen

Dewch, bawb sy’n caru enw’r Oen, deffrown alluoedd cân; i Frenin calon saint rhown fawl, ymgrymwn oll o’i flaen. Ein Brenin yw, a’n Ceidwad mawr, ein Priod mwyn, di-lyth; gogoniant hwn a leinw’r nef, ei deyrnas bery byth. Doed holl dafodau’r byd â chlod di-baid i’n Brenin glân, pan fyddo Crist yn destun mawl pwy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Dewch, bobl Crist, cyfododd ef

Dewch, bobl Crist, cyfododd ef, Canwn fawl i’n brenin byw. Yn gôr fe seiniwn gân o glod I’n Harglwydd ni a’n Duw. Lan o’r ddaear las i’r nefoedd wen Codwn ein hedrychiad fry, Ei freichiau sydd yn estyn mas I’n cynorthwyo ni. Rhown glod! Rhown glod! Pob tafod, dewch, rhown glod ! Un llais, Un gân […]


Dewch, canwn

Dewch, canwn yn llawen i’r Arglwydd, I’r Graig sy’n ein hachub rhown hŵre (hŵre!) A down i’w bresenoldeb â diolch A gweiddi ein moliant iddo Ef. Duw mawr yw ein Harglwydd byw Brenin mawr y ddaear lawr Dewch, canwn yn llawen iddo Ef. Mae crombil y ddaear yn ei ddwylo A chopa pob mynydd uchel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 10, 2016

Dewch, canwn nawr

Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw, Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw, Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw, Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw! Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw, Bloeddiwn fawl i’r Arglwydd, sef Craig ein hiachawdwriaeth! Dewch, canwn nawr yn llawen i’n Duw, Bloeddiwn fawl i’r Arglwydd, sef […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Dewch, dewch ac aberth moliant gwir

Dewch, dewch ac aberth moliant gwir I dŷ yr Arglwydd ein Duw. Dewch, dewch ac aberth moliant gwir I dŷ yr Arglwydd ein Duw. Dewch, dewch ac aberth moliant pur I drigfan Duw, molwch ef! Dewch, dewch ac aberth moliant pur I drigfan Duw, molwch ef! Ac fe ddown o’th flaen yn awr A diolchgarwch […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 25, 2015