logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cofia bob amser, cofia bob tro

Cofia bob amser, cofia bob tro, paid ag anghofio dweud, “Diolch”. Cofia bob amser, cofia bob tro, cofia ddweud, “Diolch, Iôr.” Diolch am fwyd bob dydd, am ddillad twym, am ‘sgidiau cryf. Cytgan Diolch am iechyd da, am nerth i weithio a mwynhau. Cytgan Diolch am gartref clyd, am wres a chysur gawn bob dydd. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 18, 2016

Corona’n hoedfa ar hyn o bryd

Corona’n hoedfa ar hyn o bryd â’th hyfryd bresenoldeb; rho brofi grym dy air a’th hedd a hyfryd wedd dy ŵyneb. Llefara wrthym air mewn pryd, dod ysbryd in i’th garu; datguddia inni’r oedfa hon ogoniant person Iesu. 1 DAFYDD WILLIAM, 1721?-94, 2 SIȎN SINGER, c. 1750-1807 (Caneuon Ffydd 11; Llawlyfr Moliant Newydd 139)

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol

Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol – ‘R Hwn fu farw drosof fi; Newid wnaeth ogoniant nefol Am ddioddefaint Calfari. Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol – ‘R Hwn fu farw drosof fi; Canaf gyda’r dyrfa freiniol Fry gerllaw y grisial li. Bûm ar goll, ond Crist am cafodd, Do, yr oen grwydredig bell; Cododd fi a’m […]


Crist yn bopeth

Crist yw ngwobr i A gwrthrych fy nefosiwn A does dim byd arall sydd All fyth modloni i. Treialon ddaw Ond canaf fi, Heb droi yn ôl, Rwy’n gwbl rydd! Crist yw fy mhopeth i Crist yw fy mhopeth i Ti yw’r cwbl oll dwi angen, Ti yw’r cwbl oll. Crist fy mhopeth wyt, Llawenydd […]


Cyd-foliannwn Di, O Arglwydd

Tôn: Lyons (677 Caneuon Ffydd) Moliannu Duw Cyd-foliannwn Di, O Arglwydd, am bob cennad fu’n ein gwlad yn lledaenu dy efengyl ac ehangu dy fawrhad; trwy eu cariad a’u hymroddiad clywodd Cymry am dy ras, ac am Iesu’r un ddaeth atom i’n gwas’naethu ni fel Gwas. Cyd-weddïwn arnat, Arglwydd heddiw, pan ddirmygir Crist, a phan ddengys […]


Cydganwn foliant

Cydganwn foliant am oruchafiaeth, Can’s gwelwn lywodraeth ein Duw ar bob llaw. Cydganwn foliant am oruchafiaeth, Can’s gwelwn lywodraeth ein Duw ar bob llaw. Ef yw’r Iôr, Frenin y ddaear, Iôr, Frenin y bydoedd, Iôr, Dduw’r holl genhedloedd nawr. Coronwch ef, Dduw mawr y ddaear, Iôr, Frenin y bydoedd, Iôr, Dduw’r holl genhedloedd nawr. We’ll […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Cydganwn foliant rhwydd

Cydganwn foliant rhwydd i’n Harglwydd, gweddus yw; a nerth ein hiechyd llawenhawn, mawr ydyw dawn ein Duw. O deuwn oll ynghyd yn unfryd ger ei fron, offrymwn iddo ddiolch clau mewn salmau llafar, llon. Cyduned tonnau’r môr eu mawl i’n Iôr o hyd, rhoed y ddaear fawr a’i phlant ogoniant iddo i gyd. O plygwn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Cyffelyb un i’m Duw

Cyffelyb un i’m Duw Ni welodd daer na nef; ‘D oes un creadur byw Gymherir iddo Ef; Cyflawnder mawr o râs di-drai Sydd ynddo fythol yn parhau. Yn nyfnder twllwch nôs Mi bwysaf ar ei râs; O’r twllwch tewa’ ’rioed Fe ddŵg oleuni i maes: Os gŵg, os llîd, mi af i’w gôl, Mae’r wawr […]


Cyfiawn a sanctaidd

Cyfiawn a sanctaidd yw’th ffyrdd di, O! Dad; Plygwn, addolwn dy Fab di, Oen mad. Down i’th addoli am weddill ein hoes, Safwn yn gyfiawn o’th flaen drwy y groes. Arglwydd y nefoedd, mor ffyddlon wyt ti, Llewyrcha arnom, O! Seren mor bur. Cyfiawn a sanctaidd yw’th ffyrdd di, O! Dad; Plygwn, addolwn dy Fab […]


Da yw Duw! Da bob dydd!

Da yw Duw! Da bob dydd! Fe roddodd gân o fawl yn fy nghalon i; Da yw Duw, da bob dydd, Try dywyllwch nos yn olau dydd; Da yw Duw, da yw Duw, da bob dydd. Pan yn cerdded yn y dyffryn A rhyw gysgodion dros y lle, Nid oes ofn, Duw sy’n arwain, Rwyt […]